Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt studietilbud for idrettsinteressert ungdom

Nytt studietilbud for idrettsinteressert ungdom

Den norsk skolen i Málaga (DNS), Spania, og Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG), Norge, har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid om et videregående skoletilbud.

– Denne avtalen er gunstig for alle parter. Samarbeidet gir elever som ønsker å satse på en karriere innenfor idrett gode muligheter for å kombinere skolegang med unike treningsmuligheter året rundt, sier daglig leder ved DNS, Henning Nordby.
Han opplyser at etter at avtalen ble underskrevet, har 5 – 6 elever så langt meldt i fra at de er ønsker å delta i det nye studieopplegget. 10 – 12 andre elever har sagt at de er interessert i opplegget.
Samarbeidsavtalen mellom de to skolene omfatter både utdanning, idrett og markedsføring og skal gjelde fra høsten 2010. I første omgang kan inntil 20 elever nyte godt av tilbudet.
DNS har i dag godkjenning for å gi undervisning for inntil 20 elever på første trinn i videregående skole. Gjennom intensjonsavtalen sikres elevene et skoletilbud også for 2. og 3. trinn som elever ved HTG i Norge. Vanlig skoleundervisning og trening skal da skje dels ved HTG i Norge og dels på DNS på Costa del Sol.
– Dermed blir eleven formelt sett elever ved HTG og følger skolens undervisningsplaner. Når elevene i kortere eller lengre perioder drar på treningsopphold til Spania, vil lærerne følge elevene. Undervisningslokaler med internett og annet undervisningsmateriell, treningsbaner og innkvartering, vil DNS ta seg av, sier Nordby.
Haugesund Toppidrettsgymnas er en privat, videregående skole som er godkjent for 270 elever, med inntil 90 elever på hvert av de tre årstrinnene. Dette er ungdommer som har valgt å satse på et hovedidrettsområde.
Ungdom som satser på sommeridretter som for eksempel golf, ridning og sandvolleyball kan få stort utbytte av dette skolesamarbeidet. For elever som også har spansk som fag, vil DNS dessuten tilby opphold i spanske vertsfamilier.
– Hvordan går Den norske skolen i Málaga fram for å informere om det nye studietilbudet?
– Vi satser på omtale i norsk presse, først og fremst i Haugesunds-området der HTG holder til. I tillegg satser vi på lokal pressedekning her på Costa del Sol, svarer Henning Nordby.
– Er det aktuelt å utvide skolesamarbeidet med andre skoler i Norge?
– Det kan godt tenkes, men først vil vi se hvordan samarbeidet med HTG fungerer, sier Nordby. Han er nå interessert i å komme i kontakt med bade spanske og norske vertsfamilier som kan tenke seg å huse elever i kortere eller lengre perioder i forbindelse med utvekslingen av elever mellom Norge og Spania.


Nytt om 20 års jubileet
Det blir fart og moro fra midten av april og fram til skoleavslutningen i juni når Den norske skolen nå skal feire sitt 20 års jubileum.
– Vi legger opp til en litt annerledes feiring, forteller Siv Halvorsen som er leder jubileumskomiteen: – Fram til skoleavslutningen legger vi opp til 20 ulike morsomme og spennende aktiviteter, først og fremst for dagens elever og lærere. Men noen av arrangementene blir også åpne for foreldre og foresatt.
Siv vil ikke ut med alle planene, men røper at det vil dreie seg om alt fra disko- og grillaften til annerledes skoleaktiviteter over en to måneder lang periode.
– Fellesnevneren er lek og moro, forteller Siv.
Det vil ikke bli noen tradisjonell jubileumsmarkering, men lørdag 15. mai arrangeres stor voksenfest på skolen der tidligere elever og lærere er invitert, i tillegg til dagens ansatte ved skolen. Her er det hyret inn et spansk rockeband.
Mer informasjon om jubileet vil du finne på skolens hjemmeside: www.norskeskolen.net.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.