Månedsmagasinet på Costa del Sol
Gaupa nekter å dø ut – El lince iberico, Spanias flotteste villdyr, formerer seg, men fortsatt er ikke faren over

Gaupa nekter å dø ut - El lince iberico, Spanias flotteste villdyr, formerer seg, men fortsatt er ikke faren over

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

For første gang på 50 år har tallet på gauper på den iberiske halvøya steget. Ifølge lokalregjeringen, Junta de Andalucía, finnes det nå 220 eksemplarer av dette prektige kattedyret ute i det fri. Den iberiske gaupa er en fjern slektning av den europeiske gaupa som vi kjenner fra Norge.
På 1960-tallet levde det rundt 5.000 eksemplarer av den iberiske gaupa i Asturias, Extremadura, Castilien La Mancha og Leon, samt Andalucía, men siden den gang har antallet falt drastisk, noe som først og fremst skyldtes mangelen på kaniner. Det er langt færre kaniner i fjell- og skogområdene og ettersom gaupas føde tradisjonelt består av rundt 90 prosent kaniner, manglet det helt enkelt føde. Den andre årsaken var mennesket. Vi har trengt oss inn på dyrenes territorium i form av hus og veier der det fortsatt foregår ulovlig jakt på dyrene, i tillegg til at disse kattene ofte fanges i feller for rever og kaniner.
Det resulterte i at det på 1980-tallet bare var rundt 1.100 gauper tilbake på den iberiske halvøya, 400 i 2000, og i 2005 var det bare rundt 150 gauper, og nå begrenset til Andalucía, nærmere bestemt Doñana og Sierra Morena i hhv. Huelva og Córdoba. Enkelte eksemplarer lever også i Portugal. Myndighetene mener dessuten at det finnes en flokk i Castilien La Mancha, men man vet ikke hvor mange.

Forsøk på familieforøkelser
Siden disse tragiske tider har iherdige bestrebelser fra organisasjoner som WWF og det europeiske Life-prosjektet, som mellom 2007 og 2011 har brukt 26 millioner euros på kattene, vist positive resultater.
Pengene blir brukt til å forbedre gaupas naturlige områder og beskytte de to gruppene av katter som man med sikkerhet vet fortsatt er tilbake i naturen. Av de truede 150 kattene, mener man altså nå at det er 220 gauper fordelt på de to områdene.
Dessuten har man satset mye på et prosjekt der man forsøker å få kattene til å yngle i fangenskap. Dette skjer i Olivilla i Sierra Morena, og i El Acebuche, som ligger i Doñana der de første ungene ble født i 2005 av katten Saliega. Hun var tatt til fange i Doñana, mens faren, Almoradux, kom fra Sierra Morena, slik at man dermed blandet genene fra de to gruppene. Siden har hun født i alt 13 unger, i tillegg til at andre katter også har fått killinger. Bare sist år ble det født 19 små unger, og man har nå i alt rundt 80 gauper i fangenskap.
Fra El Acebuche har man derfor begynt å sette dyr som er født i parken ut i naturen. Det skjedde i fjor og i år i februar i Caberú og Charqueña, en hunn- og en hannkatt, begge fire år gamle, ble sluppet ut i Guadalmellato i Córdoba. Hunnkatten ventet da unger, og håpet er at kattene vil starte en ny populasjon. Man planlegger dessuten senere i år eller i 2011 å sette ut katter i Guarrizas i Jaén.
Også senteret Silves i Portugal, der man frykter at det slett ikke finnes flere frittlevende gauper, har mottatt dyr fra Doñana.

Stadig truet

På tross av den økende bestanden i naturen og suksessen med å få kattene til å yngle i fangenskap, er alt ikke bare bra.
For det første er antallet fortsatt faretruende lavt, og nå truer også en ny sykdom kattene i El Acebuche. Det er en hittil ukjent nyrelidelse som allerede har tatt livet av fire katter. Minst 10 andre har også fått denne sykdommen. Dyrlegene og 28 spesialister på immunitet har ingenting å stille opp mot sykdommen som fortsatt ikke har rammet kattene som lever fritt i naturen.
WWF har dessuten kritisert Junta de Andalucía for ikke å stoppe byggingen av nye veier i Doñana, fordi bilene fortsatt utgjør den største faren. Bare i år har tre frittlevende gauper blitt overkjørt. Verdensorganisasjonen har bedt EU om å legge press på spanske myndigheter for å stoppe veibyggingen som man også anser å være helt unødvendig.
Miljøorganisasjonene mener at det ikke er noen vits å fostre gauper dersom man ikke kan samtidig kan garantere at de overlever i naturen. Lykkes vi ikke med å redde kattene, vil det være første gang på 10.000 år at en katterase dør ut. Sist gikk det ut over Smilodon-rasen.


Lynx pardinus
• Gaupen er et mellomstort kattedyr på cirka en meter fra hode til hale.
• Hannkatten veier mellom 11 og 15 kg, hunnkatten mellom 8 og 10 kg.
• Den har fire sett følehår, to på ørene, to på kinnene.
• Hårene på de trekantede ørene blir lenger etter hvert som katten blir eldre.
• Den kan blive rundt 13 år gammel.
• Kjær katt har mange navn, gaupen heter lince på spansk, men kalles også lobo cerval, gato cerval, gato clavo, tigre, lubicán og gato rabón.
• Den iberiske gaupen er i familie med den europeiske gaupen, den kanadiske gaupen, den persisk/afrikanske gaupen og rødgaupen osen som lever i Nord-Amerika.
• Ifølge World Conservation Union er den iberiske gaupen verdens mest utrydningstruede katt.
• Junta de Andalucía anslår at det lever 220 gauper i det fri, mens det finnes 80 i fangenskap.
• Man kan donere på www.salvalince.com.

Kattens middag
Når gaupen ikke kan finne kaniner, forsøker den å fange hjort, rådyr eller ender, og i jakten virker følehårene på ørene som en slags antenner, mens de lange hårene på potene gjør at katten kan løpe nesten lydløst. Den konkurrer om føden med reven og den vanlige villkatten. Hanngaupen spiser gjerne en kanin eller tilsvarende om dagen, mens en ammende hunngaupe trenger tre.

Gaupene arver tre millioner euros
En kvinne fra Kanariøyene etterlot i februar ni millioner euros til forskjellige dyrevernorganisasjoner; herav skulle tre millioner i følge hennes testamente gå til gaupene.
Kvinnen som var i 60-årene da hun døde, er for det offentlige bare kjent under initialene S.V.L.
En del av de tre millionene er øremerket kattene Coca og Calia som er halvsøsken og som lider av katteleukemi, en sykdom som foreløpig har tatt livet av 11 dyr.

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet