Månedsmagasinet på Costa del Sol

FIV er en forkortelse for Felin Immundefekt Virus. Det vanlige navnet på sykdommen er katte-AIDS. FIV er en alvorlig form for virus hos katter, og den tilhører samme virusgruppe som HIV hos mennesker. Viruset finnes i kattens spytt og blod og spres til andre katter via sår og bitt. Hannkatter er spesielt utsatte fordi de ofte ender i slagsmål med andre hannkatter og smittes på den måten. Symptomene på FIV-smitte er kronisk feber, avmagring, nedsatt appetitt og infeksjoner i munnhulen. Det første tilfellet av FIV ble konstatert i 1987 i USA.

Smittekilder
I motsetning til andre beslektede virus som for eksempel HIV og FeLV, overføres smitten sjelden fra hunnkatt til fosteret gjennom morkaken, og risikoen for at ungene blir smittet gjennom morsmelken er fortsatt svært usannsynlig. Likevel ikke det ikke helt utelukkes. FIV-viruset er forholdsvis uvanlig blant katter i Norden, men i Spania og mange andre land lider mange herreløse katter av sykdommen. I store grupper av eierløse katter er det vanlig at opp til 30 % av kattene er smittet med FIV. Derfor er huskatter som omgås eierløse katter, i risikogruppen.

Symptomer
FIV påvirker immunforsvaret nøyaktig som HIV hos mennesker. Derfor er den smittede katten spesielt utsatt for andre infeksjoner som immunforsvaret ikke er i stand til å bekjempe. En FIV-smitte fører til en nedgang i mengden av hvite blodlegemer og produksjonen av antistoffer, og kattens immunforsvar svekkes. Man må være oppmerksom på at symptomene på FIV ikke bare gjelder dette viruset, men at de like godt kan skyldes andre infeksjoner. Forekomsten av FIV er størst hos eldre katter.
Katte som nettopp har blitt smittet med FIV, opplever vanligvis en kortere periode med feber og illebefinnende. En del katter opplever betennelser i munnhulen, øyne, hud, tarmer og luftveier, samt oppsvulmede lymfekjertler. Man må likevel være oppmerksomme på at mange katter ikke gjennomgår denne første sykdomsperioden.

Sykdommens utvikling
Etter de første sykdomssymptomer inntrer en kortere eller lengre fase der viruset for alvor får fotfeste. I denne perioden virker katten helt frisk. Denne perioden varer vanligvis minst 3 -5 år før sykdommen bryter ut. Når sykdommen først bryter ut, er katten mottakelig overfor alle slags sykdommer fordi immunforsvaret er nedbrutt. Katten vil gjennomgå en periode med sykdom, men vil også oppleve perioder der den føler seg frisk og rask, men vanligvis blir kattens helse på lengre sikt forverret.

Forebyggende tiltak
Fordi det ikke finnes noen vaksine mot FIV, er det viktig at man tar i bruk forebyggende tiltak. Det kan blant annet gjøres ved å sikre at katten ikke kommer i en situasjon der den kan slås med andre katter. Den enkleste måten å oppnå dette på er ved å la hannkatter bli kastrert.
En katt som er smittet med FIV, må ha en allsidig og næringsrik kost. Dessuten må man sørge for at den vaksineres en gang i året mot andre virussykdommer, fordi sykdommen som påvirker immunforsvaret kan ha fatale konsekvenser for katten. Hvis katten din er smittet, må du selvsagt ikke la den streife fritt omkring. Den må heller ikke være i kontakt med friske katter fordi risikoen for at smitten sprer seg, er utrolig stor.

 

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik Autorisert dyrlege, D.V.M www.petvetkamu.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.