Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
shutterstock 55388083
Spania kan av og til gi inntrykk av å være et land i kaos, men til tross for dette finnes det en streben etter orden og rasjonalisering. Blant annet på grunn av et annerledes folkelynne og ulike tradisjoner gir denne streben seg andre uttrykk enn vi er vant med og reformer gjennomføres ofte gjennom tvang, lover og forbud. Men staten har de facto foretatt ting for å løse de problemene som forårsakes av omflakkende herreløse hunder og katter.

 
Lovverket strever framfor alt etter følgende:

  1. Å garantere folks sikkerhet – ingen skal plages av løse hunder og katter
  2. Trivsel – hundekrementer må plukkes opp på offentlige steder
  3. Ansvar – det skal ikke lenger være tillatt å skaffe seg hund og så kort tid etter kvitte seg av med den. Eieren må registrere sine dyr og ta det fulle ansvaret for dem. Altfor mange uskyldige mennesker har blitt bitt og vi har sett nok av bortkomne hunder og katter. Nå holder det!
Vanlig hygiene for selskapsdyr
Hunder skal heretter holdes i bånd og får ikke lov til å springe fritt på offentlige plasser. Vi nordmenn har lenge vært vant til å plukke opp etter våre hunder, og fra og med nå er det også her i Spania plastposer som gjelder.
 
Munnkurvtvang på offentlige steder
Lover pålegger munnkurvtvang for alle potensielt farlige hunder på offentlige steder. Loven spesifiserer ikke hvilke raser som anses som farlige, men ifølge forsikringsselskapene gjelder følgende: Alaska Malamute, bokser, bullmastiff, doberman pinsher, filo brasiliero, presa canario og rottweiler. Også første generasjonens krysninger av disse rasene klassifiseres som potensielt farlige. Men også andre ansvarsbevisste hundeeiere bør anvend munnkurv på sine hunder om det er risiko for eksempel for at barn kan skadas.
 
Merking med mikrochip
Loven forteller at alle hunder og katter med skal merkes med mikrochip. Offisielt gjelder dette både hunder og katter, men i praksis bare hunder. Mikrochipmerkingen som utføres av en veterinær er så godt som et smertefritt inngrep og innebærer at en mikrochip på størrelse med et risengryn implanteres under huden. Veterinæren han ansvar for at nødvendig informasjon om hunden oppføres i sentralregisteret der bare veterinærer og myndigheter har tilgang. På denne måten kan bortkomne hunder lett gjenforenes med sine eiere. Dyrene kan lett skannes og eieren finnes, og akkurat dette er den egentlige hensikten med loven – nemlig å tvinge dyreeiere å ta ansvar. De fleste av oss er lei ansvarsløse hunde- og katteeiere. Jeg hilser også dette kravet velkommen.
 
Rabiesvaksinasjon
Det har lenge vært lov om at hunder og katter årlig må vaksineres mot rabies.
Forsikring mot skader forårsaket på tredjepart
Eiere av farlige og potensielt farlige hunder må tegne en forsikring for skader som hunden kan forårsake mot en tredjepart. Ifølge loven må forsikringsbeløpet dekke skader opptil 120.000 Euro. Det finnes flere ulike alternativ til forsikringer. De kan også tegnes som en kombinert ulykkesforsikring for hunden og for skader hos tredjepart. Kontakt din veterinær eller ditt forsikringsselskap for mer informasjon!
 
Registrering hos kommunen
Eiere av potensielt farlige hunder må registrere seg hos kommunen. Man henvende seg til miljøkontoret (medio ambiente ) i kommunen (ayuntamiento) og vise fram følgende dokumenter: vaksinasjonsbok med mikrochipnummer og gyldig rabiesvaksinasjon, pluss de nevnte forsikringspapirene.
 
Vandelsattest
Foruten det ovenfor nevnte, må eiere av farlige hunderaser kunne bevise at de ikke har noen kriminell bakgrunn. For ikke-residenter skjer det gjennom attester fra hjemlandet. Deretter må det foretas en spesiell test hos en psykolog.

Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spania.
Tlf.: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com

Av Susanne Kamu, Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet