Månedsmagasinet på Costa del Sol
Velkommen til skolestart og flere gode nyheter

Velkommen til skolestart og flere gode nyheter

Mer fysisk aktivitet, mer spanskopplæring og integrering, mer IKT og flere elever. Nyhetene står i kø for Den norske skolen Málaga denne høsten, forteller daglig leder Trond Are Gjone.
– Vi er overbevist om at fysisk aktivitet er viktig for god læring, sier Gjone som begrunnelse for at Den norske skolen Málaga fra skolestart nå i høst utvider skoledagen med 30 minutter for å få på plass mer fysisk aktivitet på alle klassetrinn.

God effekt
Gjone viser også til en nylig publisert forskningsrapport fra Sverige som nettopp dokumenterer de positive sidene av mer fysisk aktivitet på skolen. Her ble elever på alle trinn fulgt gjennom 10-15 år, både de som hadde ekstra fysisk aktivitet og en kontrollgruppe uten denne ekstra aktiviteten.
– Blant elevene med ekstra fysisk aktivitet på skolen, var det nesten ti prosent flere som gikk videre på videregående skole enn blant elevene som ikke hadde slik ekstra aktivitet, forklarer Trond Are Gjone.

Begynner tidligere
Dagens norske lærerplaner for elever på barne- og ungdomstrinnet krever 2-3 timer gymnastikk per uke. Ved Den norske skolen Málaga begynner man i tillegg fra i høst skoledagen et kvarter tidligere enn før og utvider samtidig store fri og spisefriminuttet med 15 minutter.
– Dermed blir det ryddet plass til en halv timer med mer fysisk aktivitet per elev per dag. Tiden kan brukes til å spille fotball, gå turer, osv. Vi vil stimulere til aktiviteter og løse mer opp i skolehverdagen. Det er ikke snakk om vanlige gymnastikktimer, mer om å røre på seg, unngås for mye stillesitting og trekke frisk luft, forklarer Gjone.
Tre-fire lærere/lærerassistenter skal delta i de organiserte aktivitetene.
– Ordningen koster nesten ingenting. Vi har nok av uteplass og værforbehold trenger vi jo ikke tenke på her på kysten, sier den daglige lederen ved skolen. Den nye ordningen vil bli evaluert neset vår.

Mer spansk
Den norske skolen Málaga har i alle år hatt obligatorisk spanskopplæring på alle nivåer, fra barneskole til ungdomsskole og videregående. Tidligere har alle elever hatt én til to timer i uke med spanskopplæring. Fra høsten økes dette til 2 – 3 timer for alle elever.
– Et viktig tiltak for økt integrering, mener Trond Are Gjone; – dessuten er det jo naturlig når vi bor her i landet. Spansk er jo ett av verdensspråkene!
Den norske skolen Málaga vi også legge til rette for bedre og bredere kontakt med spanske miljøer, bl.a. ved å leie inn spansktalende instruktører for ulike lag og foreninger.
– Målet er at norske barn og ungdommer får bedre kontakt med sine spanske jevnaldrende, forklarer Gjone.

Mer data
Den norske privatskolen på Solkysten har i mange år ligget i fremste rekke blant norske skoler når det gjelder satsing på informasjonsteknologi og data. Skolen var en av de aller første som tok i bruk nettbrettet iPad i undervisningen. Nå tar skolen et nytt steg og tar i bruk nettbrettet allerede i fjerde klasse. På de lavere trinnene blir såkalte ”smartboards” brukt i klasseromsundervisningen.
– Det hører med at vi nå har fått etablert oss med fibernett med svært god kapasitet og høye hastighet, sier Gjone.
Poenget med den sterke satsingen på data og IKT(Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er at Den norske skolen Málaga vil gi sine elever fortrinn ved å lære teknologien på et tidlig stadium. Blant lærerne er det flere med spisskompetanse på nettopp IKT.

Flere elever – flere venner
Sist, men ikke minst hører det med at skolen i høst øker elevtallet på barne- og ungdomsskolen med hele 40 elever, fra 80 til 120 elever fordelt på ti trinn.
Det er den store pågangen etter skoleplasser som har gjort at Den norske skolen Málaga har søkt og fått Undervisningsdirektoratets godkjenning til å øke inntaket.
Flere elever betyr større faglig miljø og forhåpentligvis også at det blir flere å bli venner med.
– Vi ønsker alle hjertelig velkommen til skolestarten mandag 26. august og til et begivenhetsrikt skoleår, avslutter daglig leder Trond Are Gjone.

Av Colegio Noruego

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.