Månedsmagasinet på Costa del Sol

Det er aldri enkelt når en av våre nærmeste forlater oss. Uansett omstendigheter kommer døden som en overraskelse og dessuten må man ta stilling til en del ubehagelige, praktiske ting. Ønsker man begravelse eller kremering? Vil man ha en høytidelighet i en spansk eller norsk kirke? Og hva er det første man bør gjøre?

Det er slutt
Om en person ikke dør på et sykehus, må man først ringe etter legen som offisielt skal erklære vedkommende for død og utstede en dødsattest. Legen kan også gi beskjed til det begravelsesbyrået de pårørende selv ønsker skal stå for alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.
Dør personen på sykehuset, vil personalet her ta seg av saken – ofte finnes
det representanter fra forskjellige begravelsesbyråer på sykehusene.

Kontakt med konsulatet
Begravelsesbyrået sørger for å informere det norske konsulatet om dødsfallet. Konsulatet sender deretter en kopi av dødeattesten til utenriksdepartementet i Norge.
Har den avdøde ingen pårørende til å ta seg av kontakten med eventuelle slektninger i Norge, vil Utenriksdepartementet sette seg i kontakt med dem.

Tidspunktet for begravelsen
Man kan selv velge om bisettelsen skal følge spansk tradisjon og foregå etter rundt 24 timer eller om man ønsker å vente noen dager slik at f.eks. pårørende fra Norge kan klare å komme ned hit til bisettelsen.
Ifølge spansk lovgivning kan man faktisk vente så lenge som et helt år med bisettelsen – det være seg begravelse, balsamering eller kremering.
Man snakker med begravelsesbyrået om dette og også om valg av kiste, eventuell urne, blomster, gravstein eller transport.

Bisettelse i spansk eller norsk kirke
Begravelsesbyrået kan også, om man ønsker det, ta kontakt med spansk eller norsk kirke. Det er naturligvis ingen lov som sier at man må ha en religiøs høytidelighet.
Ønsker man en spansk bisettelse, er man velkommen til å kontakte presten, hvis man ønsker å snakke med ham om seremonien. Ikke forvent at den spanske presten vil inkludere personlige kommentarer i sin preken.
I de fleste tilfeller der både den avdøde og de pårørende er nordmenn, velges en seremoni i den norske sjømannskirken (se etterfølgende artikkel fra presten Mette Buvik).

Leie av gravsted
Hvis den avdøde skal begraves i Spania, vil det skje på kirkegården i det området der den avdøde bodde. Gravplassene leies som regel ut for en 10 års periode og som deretter kan forlenges hvert femte år. Leie for 10 år koster mellom 300-500 euros, alt avhengig av kommune.
Hvis avdøde begraves i kiste, vil det bli i en gravnisje over bakken, men de fleste kirkegårder har også plass i jorda for nedsetting av urner. En plass på de ukjentes grav er også en mulighet.

Transport til Norge
Mange velger å få den avdøde sendt tilbake til Norge, og hvis avdøde blir kremert, er det ingen omkostninger forbundet med å få urnen brakt hjem.
Ønsker de pårørende derimot å få den avdøde transportert i kiste, kan det bli en kostbar affære. Den avdøde skal balsameres og legges i en sinkkiste som flyselskapene naturlig nok tar seg betalt for å transportere.

Det økonomiske aspektet
En bisettelse koster i Spania fra rundt 2.700 euros (kiste, kremasjon, urne og nødvendig papirarbeid).
Oppbevaring av den avdøde koster 60 euros om dagen.
En høytidelighet i sjømannskirken er gratis.

Aske i havet eller på fjellet
I stedet for en begravelse velger mange å spre asken ut over et vakkert sted i fjellene eller på havet.
Det er enkelt å leie en båt for å komme ut på havet med asken. Det finnes også båter som ikke brukes til noe annet.
Det er ingen lov som er til hindrer for å spre asken i naturen.

Organdonor?
Det er i stigende omfang blitt vanlig å redde eller forlenge menneskeliv ved å transplantere sunne organer fra mennesker som er erklært døde etter hjernedødskriteriet. Hjernedøden kan konstateres via et såkalt elektroencefalogram som måler hjernens elektriske svingninger. Og når hjernens svingninger stanser, kan kroppens andre livsfunksjoner heller ikke fortsette på vanlig måte, og mennesket kan erklæres for dødt.
Transplantasjonen kan skje hvis avdøde er registrert som organdonor eller på annen måte har ytret ønske om å donere sine organer. Ellers må de nærmeste pårørende gi sitt samtykke til donasjonen.
Man kan registrere seg på telefon 913 142 406 som er bemannet 24 timer i døgnet.

Spansk testamente
Det er alltid lurt å ha et spansk testamente fordi boet da kan gjøres opp raskere og med færrest mulige omkostninger. Man har mulighet for å skrive et testamente etter norske arveregler. Alle arvinger bør informeres om at det finnes et testamente når de selv må gjøre krav på arven.
Testamentet må opprettes hos en notar og må skrives på spansk.
En advokat hjelper naturligvis gjerne med å få skrevet et testamente.

Siste avsnitt i denne serien

Dette er siste avsnitt i serien Ditt spanske liv – fra fødsel til død.
Tidligere emner:
• Januar (2009): Om å føde i Spania
• Februar: Barnehager og spedbarnsstuer
• Mars: Skolegang
• April: Videregående og praktisk utdannelse
• Mai: Selvstendig næringsdrivende
• September: Lønnsmottakere
• Oktober: Å bli gift
• November: Skilsmisse
• Desember: Sykdom og helsevesen
• Januar: Pensjon
• Februar (denne utgaven): Dødsfall
Alle tidligere artikler kan leses på www.norskemagasinet.com.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.