Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Muslimer vil be i moskeen i Córdoba
118 muslimske menn forsøkte i forbindelse med påsken å trenge inn i moskeen i Córdoba for å be.
Da de etter cirka 10 minutters bønn ble utvist fordi helligdommen jo i dag er en katedral og bare kristne har lov til å be der, trakk to av dem en kniv og angrep to av sikkerhetsvaktene. De ble såret, men er utenfor livsfare.
Flere av muslimene ble arrestert, men bortsett fra to personer, ble løslatt kort etter. Få dager senere, 3. april, ble også de satt på frifot. Passene deres er likevel tatt fra dem til saken kommer for retten. De er anklaget for trusler og voldelig overfall.
Mennene som er av forskjellig herkomst, hadde alle reist til Cordoba fra Østerrike, og ifølge dommeren i saken, hadde de reist til Spania med intensjon om å skaffe seg adgang til den tidligere moskeen.
Hendelsen har igjen reist spørsmålet om hvorvidt andre trosretninger enn kristne skal ha lov til å bede i det som en gang var en muslimsk høyborg samt i andre av landets kirker.

Utvidelsen av sykehuset Costa del Sol godt underveis
Arbeidet med utvidelsen av sykehuset Costa del Sol i Marbella som startet sist sommer, går etter planen, og man regner med at det skal bli ferdig i rett tid, hvilket betyr oktober 2011.
Det er snakk om en helt ny bygning på tre etasjer, 34.000 m2 (nåværende 40.000 m2), det blir 150 flere sengeplasser (i dag 400), tre nye operasjonsstuer, i tillegg til at sykehuset da kan ta hånd om en lang rekke flere behandlingsformer som f.eks. en avdeling for psykisk syke. Sykehuset som mottar pasienter fra hele provinsen, blir det tredjestørste i provinsen, bare forbigått av Carlos Haya og Clínico i Málaga.
Utvidelsen kommer til å koste 48 millioner euros, og man forventer å ansette rundt 300 nye medarbeidere.

Hollywood truer Spania
Noen av de største filmstudioene i Hollywood har truet Spania med å stoppe salget av DVD’er. Filmfolkene er lei av at så mange filmer og tv-serier selges som ulovlige piratkopier eller lastes ned illegalt fra internett, og man hevder at det snart ikke lenger lønner seg å selge DVD’ene.
Skjer det, blir Spania det andre landet som filmstudiene boikotter. Man har allerede stoppet salget til Sør-Korea på grunn av piratkopieringen.

Høyesterettsdommer Baltasar Garzón for retten
Den kjente høyesterettsdommeren Baltasar Garzón er anklaget for maktmisbruk. Dommeren som er kjent bl.a. for å ha saksøkt den tidligere chilenske diktatoren Augusto Pinochet for tortur og massemord samt flere medlemmer av ETA, colombianske FARC og flere korrupsjonssaker i Spania, startet i 2008 en undersøkelse av hvordan 100.000 menneskene kunne forsvinne under borgerkrigen. Det er imot loven om amnesti som parlamentet vedtok i 1977, har et panel på fem dommere nå bestemt. Derfor han man anlagt sak mot dommeren for maktmisbruk.
Garzón mener ikke at denne loven dekker for forbrytelser mot menneskeheten.
Den andalusiske dommeren avventer også en rettssak rundt betalinger han skal ha mottatt af Banco Santander for en rekke foredrag på et universitet i New York. Foredragene fant sted samtidig som han undersøkte en sak rundt styreformannen i samme bank, samt en tredje sak som dreier seg om avlytning av samtaler mellom advokater og anklagede fengslet i forbindelse med korrupsjonssaken Gürtel som han fører, og som medlemmer av det konservative partiet PP antas å være involvert i.
Erkjenner dommeren seg skyldig i én av sakene, blir han automatisk fratatt sin stilling. Inntil den tid er han suspendert.

Lukningstruede luksushoteller
Flere femstjerners hoteller på Costa del Sol merker nå store konsekvenser av den økonomiske krisen. En oversikt over hotellovernattinger i Spania i 2009 viser at disse hadde falt med 6,5 prosent i forhold til 2008. Det har blant ført til oppsigelser av over 2.200 medarbeidere og stengning av flere femstjerners hoteller som f.eks. Las Dunas i Estepona og Los Monteros i Marbella. Dessuten er andre femstjerners hoteller i Mijas og Marbella lukningstruede.
Hotellenes to største konkurrenter anses av næringslivsdrivende og politikere for å være luksushoteller i Tunisia og Tyrkia, og hotelleierne oppfordres til å bevare den høye kvaliteten som kjennetegner femstjerners hotellene og samtidig rette markedsføringen mot mer velhavende kunder. Ricardo Arranz, formann for R&A Capital som eier mange luksushoteller i Spania, mener at det mangler en sammenslutning av bl.a. næringslivsdrivende og bankfolk som kritisk kan evaluere den situasjonen hotellene befinner seg i og finne konstruktive løsninger. Han bemerker videre at en løsning er vanskelig å finne, men en løsning kan være å etablere flere internasjonale hotellkjeder på Costa del Sol. Miguel Sánchez som eier hotellkjeden MS, er av samme overbevisning, men er likevel optimistisk og ser krisetidene som mulighetenes tid.

Spørsmål om sjømannspensjon

"Siden det befinner seg en god del pensjonerte sjøfolk her på Costa del Sol, så kan det kanskje være på sin plass og prøve å komme med noen opplysninger rundt dette emnet," forteller Tom Skattenborg til Det Norske Magasinet.
Han har arbeidet 43 år i sjøfartsbransjen og har seilt som kaptein en del år før han gikk av som pensjonist. Han har tjent opp full fartstid og er dermed berettiget til høyeste pensjon. "Men når det kommer noen og sier at du som har seilt som kaptein vel har en god pensjon, så blir de temmelig overrasket når de får vite at vi kun ligger litt over minstepensjon. Nå må det sies at vi har vært en gruppe som har vært lite flinke til å forhandle oss fram til gode avtaler. Dette har pensjonstrygden for sjømenn dratt fordeler av," fortsetter han.
Han har vært i kontakt med flere som er i samme situasjon.
"Vi mottok et tillegg da vi gikk av som pensjonister ved fylte 60 år. Dette tillegget trodde vel alle skulle fortsette etter 67 år, da pensjonene ble samkjørt. Men nei, med et pennestrøk ble tillegget strøket for de fleste. Det som virket noe merkelig var at noen har fått beholde tillegget. Sommeren 2009 tok jeg kontakt med pensjonstrygden for sjømenn og fikk til svar at det var riktig at noen hadde fått beholde tillegget, uten at de kunne begrunne dette nærmere."
Tom Skattenborg snakker gjerne med andre i samme situasjon, og man er velkommen til å ringe ham på tlf. (0047) 9706 7669.

Mer spansk hjelp til Haiti

Den spanske regjeringen har besluttet å donere ytterligere 346 millioner euros til Haiti etter jordskjelvet i januar.
Det anslås at det trengs i alt 3,9 milliarder til gjenoppbygningen av øystatens infrastruktur m.v. etter katastrofen som drepte 220.000 mennesker. I alt donerer EU en milliard euros.
Det spanske bidraget som fordeles på en rekke utbetalinger fram til 2013, skal gå til forskjellige prosjekter, som f.eks. bygging av 1.500 prefabrikkerte boliger.
Før den siste donasjonen, hadde Spania allerede gitt 70 millioner i akutt nødhjelp, samt avskrevet en gjeld på over 20 millioner euros.

Y tú, kong Juan Carlos?
Kong Juan Carlos har kastet seg inn i debatten rundt tyrefekting. Den prehistoriske tradisjonen som nå kanskje vil bli forbudt i Katalonia, har de siste månedene skapt en opphetet debatt, for og imot, og nå har også den ualminnelige åpenhjertige kongen ytret sitt.
Da han nylig og under overrekkelsen av en rekke priser til det kongelige kavaleriet i Sevilla ble spurt om han var for å fortsatt holde tyrefekterarenaene åpne, svarte han: "Selvfølgelig."
Hans innstilling er egentlig ingen overraskelse, men hans svar kan gi ham problemer med dyrevernorganisasjoner og katalanske politikere som nå forsøker å tvinge gjennom et forbud mot tyrefekting.

Godt nytt for soppelskere
Partido Popular i Málaga har satt fram et forslag om å utnytte plassen i provinsens nedlagte jernbanetuneller til å dyrke sjampinjonger og andre spiselige sopper.
Soppene har gode vilkår i Andalucía der det naturligvis også er en høyt skattet rett.
PP’eren Manuel Navarro som har kommet med det kreative forslaget, beiler nå kraftig overfor Málaga-provinsens miljøforvaltning som han mener bør være primus motor for det originale prosjektet.

Tidligere leder av Guardia Civil på fri fot
Den tidligere lederen av Guardia Civil, Luis Roldán, som i 1999 ble dømt til 31 års fengsel er – etter å ha sonet 15 år bak murene – en fri mann.
Roldán var på starten av 1990-tallet, mens han fortsatt ledet Guardia Civil, innblandet i en korrupsjonssak som førte til hans avgang i 1994. Han flyktet deretter fra Spania, men ble i 1995 arrestert på Bangkok Lufthavn. I 1998 ble han framstilt for en dommer i Madrid. Roldán ble dømt til 31 års fengsel for bestikkelser, bedrageri, underslag og svindel. Midt i forrige måned kunne Roldán trekke ut i friheten igjen som en fri og nygift mann. Gjennom sine år bak murene har Roldán vært taus om sitt privatliv, men ved løslatelsen giftet han seg med en russisk kvinne som han, ifølge spanske medier, skulle ha kjent i et par år via internett.

Uheldige konsekvenser av momsøkningen
Momsøkningen 1. juli vil bli gjennomført. Økningen ble i mars vedtatt i kongressen med et flertall på seks stemmer fordi regjeringspartiet lyktes å få støtte fra det baskiske partiet PNV og Coalición Canaria. De andre venstrepartiene stemte sammen med høyrefløien (først og fremst PP) mot økningen.
Fra 1. juli er dermed IVA’en 18 procent for varer og tjenester som tidligere hadde 16 prosent og åtte prosent på varer som før hadde sju prosent. Det, mener regjeringen vil innbringe 5,1 milliarder euros i løpet av inneværende år. Andre har derimot regnet på de uheldige følgene som momsøkningen kan få, og er kommet fram til at økningen i gjennomsnitt vil koste hver familie knapt 290 euros i året, og at det allerede i fjor kom et fall i innbetalt moms. I 2007 ble det betalt 55,849 milliarder euros i moms, i 2008 48,015 milliarder og i 2009 bare 33,573 milliarder.
Sammenligner man med andre land er momsen likevel fortsatt lav, f.eks. ligger den i nabolandet Portugal på 20 prosent, i Frankrike på 19,6 prosent, og i Hellas og Slovakia på 19 prosent, for ikke å snakke om Danmark og Sverige der den fortsatt ligger på 25 prosent.

Gass i Cádiz

Syv kommuner i Cádiz-provinsen vil i midten av april sannsynligvis danne rammen om et større gassfunn. Undersøkelser har vist at det med sikkerhet finnes forekomster av gass i provinsen, og derfor står de to spanske firmaene, Schuepbach Energy España SLU og Vancast Exploración SL klare til å foreta undersøkelser som skal klarlegge om det er nok gass til å starte utvinning. Undersøkelsene skal vare seks år og i tilfelle det er nok gass til utnyttelse, vil det gå ytterligere tre år. Ifølge de to firmaene er det 99 % sannsynlighet for at utnyttelse av gass kan bli aktuelt, og det garanteres at undersøkelsene ikke vil bli en belastning for miljøet.
Undersøkelsene i Cádiz vil foregå både under vann og på land. Det største området som heter Tesorillo, er på størrelse med ikke mindre enn 62.000 fotballbaner.
Vancasts og Schuepbachs tilstedeværelse i Cádiz, samt de positive økonomiske gevinstene til provinsen som dette kan gi, blir hilst velkommen fra politikerne.

T3 innviet
Málagas nye flyplassbygg ble offisielt innviet i mars. Blant de 500 gjestene var først og fremst kong Juan Carlos og dronning Sofia. En del politikere var også møtt opp, bl.a. ministeren for offentlige arbeider (Fomento), José Blanco, og formannen for den andalusiske lokalregjeringen, José Antonio Griñan.
Først talte de to sistnevnte om viktigheten av en stor og flott lufthavn for turismen i Málaga og det øvrige Costa del Sol. Deretter var det kongens tur.
Han snublet i trappen opp til podiet, men etter å ha justert balansen klarte han å holde seg oppreist, og mens vi andre holdt pusten, smilte han og holdt talen sin.
Kongen snakket om hvordan den nye bygningen vil være med på å øke den økonomiske aktiviteten, spesielt og naturlig nok innenfor turismen i Málaga-provinsen, slik det også har skjedd i andre deler av landet der flere områder de siste årtier har fått rustet opp sine flyplasser.

Plan Málaga
Den nye lufthavnterminalen er en del av en samlet plan, kalt Plan Málaga. Det ambisiøse prosjekt som også inkluderer et nytt kontrolltårn ble tatt i bruk i fjor, et parkeringshus, nye tilkjøringsveier fra nord og fra Málaga by, samt en rullebane nummer to, som skal stå klar neste år.
Arbeidet på lokaltogets stasjon ved den nye terminalen har blitt forsinket, men forventes å stå ferdig om et par måneder.
Prosjektet har et samlet budsjett på 1,8 milliarder euros.

T3 fakta
Årlig kapasitet: 30 millioner passasjerer
Pris: 309 millioner euros
Innsjekkingsskranker: 86
Størrelse: 250.000 m2
Blant flyselskapene som har flyttet til T3, er Iberia, Air Berlin, Air Europa, Vueling, Spanair, Norwegian og SAS, mens f.eks. Ryanair fortsetter på T2.

Sensur i Valencia
En sak om presse- og ytringsfrihet utspilte seg sist måned på et museum i Valencia. Fotoutstillingen Fragments d’un any-2009 på Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat (MuVIM) som viste de siste årenes politiske historie i Valencia, ble stengt etter bare å ha vært åpen få timer for offentligheten. Museet er ledet av det konservative byrådet i Valencia.
Av de 91 fotografiene som var tatt av profesjonelle fotografer fra anerkjente aviser, ble åtte bilder, hvorav seks forestilte hendelser fra "El caso Gürtel" (en sak om korrupsjon innenfor PP’s egne rekker), sensurert. Sensuren ble foretatt av personer fra byrådet som særlig følte seg støtt over Gürtel-bildene, og førte til at La Unió de Periodistes Valencians (Sammenslutningen av valencianske journalister) stengte utstillingen fordi "noen forsøker å slette en del av historien", som formannen Ximo Clemente, uttrykte det. Han stilte seg uforstående over for sensuren ettersom "alle bilder tidligere har vært brukt i pressen og andre medier". Sammenslutningen sendte etter stengningen ut en pressemelding der det ble gitt uttrykk for at sensuren hadde tydelige spor av manipulasjon og var et angrep på ytringsfriheten. Utstillingen vil bli forsøkt åpnet et annet sted. Denne gang med alle bildene.

Betalte Aznar for å få amerikansk medalje?
Riksrevisjonen vil nå undersøke om José María Aznar (PP) – mens han var statsminister – betalte det amerikanske lobbyistfirma Piper Rudnick 2,3 millioner euros for å sikre ham en medalje fra den amerikanske kongressen.
Revisjonen mener å ha funnet "uregelmessigheter" i regnskapene og vil nå undersøke om den daværende regjeringslederen urettmessig betalte pengene til lobbyistene. Betalingen skulle vært godkjent av ministerrådet i 2003 fordi Spania støttet USA i krigen i Irak, men pengene var øremerket "assistanse til den spanske regjeringen med tanke på bedring av relasjonene til USA."
Etter Piper Rudnicks innsats mottok Aznar i 2004 medaljen Congressional Gold Medal for sin økonomiske politikk. Medaljen var tidligere gitt til bl.a. Frank Sinatra og Moder Teresa.

Lokaltoget Fuengirola-Málaga igjen på hjemmebane

Lokaltogets endestasjon i Málaga heter igjen La Alameda. Etter to års arbeider rundt jernbanesporet i forbindelse med den nye metroen der endestasjonen i mellomtiden var María Zambrano, kunne toget 23. mars igjen stoppe i La Alameda i sentrum.

Vindmøllers skadelige virkning på fugler kan minskes
De mange vindmøllene som preger spesielt de spanske kyststrekningene, får ofte skylden for å ha tatt livet av mange fugler. En ny undersøkelse viser likevel at vindmøllene ikke behøver å være så skadelige for fuglelivet, bare man plasserer vindmøllene med omtanke.
Det er organisasjonen Fundación Migres som har sett nærmere på rundt 20 vindmølleparker i Cádiz-provinsen. Disse viser at hvis man plasserer vindmøllene med omtanke for fuglene, kan antallet drepte fugler kuttes med 60 prosent.
Trekkfuglene har for vane å følge den samme ruten, nærmest slik som flyenes luftkorridorer, og unngår man disse områdene, kan man altså redde mange fugler, heter det fra organisasjonen som mener at dette er et problem som man lett kan løse.
I dag dør årlig rundt 400 fugler, av dem 170 gribber, ved sammenstøt med vindmøllene i Cádiz.

Pass for barn under 12 år
Konsulatet i Fuengirola kan også etter 6. april 2010 ta i mot passøknader for barn under 12 år. Pass til barn under 12 år skal ikke inneholde fingeravtrykk, og det er derfor ikke behov for fysisk møte opp et spesielt sted som har biometriutstyr i forbindelse med søknad om pass for denne gruppen søkere.
I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater som tidligere har mottatt slike søknader. Konsulatene videreformidler som før søknadene til overordnet stasjon.
Dette vil spare denne gruppen passøkere for mange lange reiser/frammøter i forbindelse med utstedelse av pass.
Det er ikke kommet noen endringer i bestemmelsen om at passøkere over 12 år må reise enten til Generalkonsulatet i Alicante eller til Ambassaden i Madrid for å få utstedt pass. Alternativt kan dette ordnes under opphold i Norge.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet