Månedsmagasinet på Costa del Sol

En 60 år gammel mann hadde en avtale ved meg. Grunnen var at hans kone og barn hadde oppfordret ham til å oppsøke meg i egenskap av øre-, nese- og halslege. Familien hadde den siste tiden lagt merke til at de ofte måtte gjenta det de sa til ham. Pasienten selv syntes ikke at det var så rart. Han syntes at barna og ikke minst barnebarna talte utydelig og mumlede. Han fortalte at han uten problemer kunne følge nyhetene på tv. Han måtte innrømme at når det fantes bakgrunnsmusikk eller støy, var det vanskeligere å forstå. Han fortalte videre at i selskap med mange mennesker hadde han vansker med å følge med på det som ble sagt. Den siste tiden hadde han ikke dratt så ofte i byen eller i foreningene. Problemet var nemlig at han godt kunne høre hva som ble sagt, men han kunne ikke forstå det. Hørselen var ifølge pasienten like god på begge ører. Han hadde også problemer med tinnitus. Pasienten var ikke svimmel. To av hans brødre brukte høreapparat.
Ved undersøkelsen ble det fjernet litt ørevoks. Ved å utføre et audiogram (hørselstest) fant jeg ut at pasienten hadde et symmetrisk hørselstap og at den beste måten å hjelpe ham på var at han fikk høreapparat på begge ører.
Litt mer om tap av hørselen hos eldre
Mange eldre mennesker har problemer med hørselen. Mellom 55 til 65 år opplever man generelt et tap av hørsel på ca. 15 prosent, noe som kan føre til problemer i kommunikasjonen med andre mennesker. I alderen 65-75 er tapet på ca. 30 prosent og over 80 år på ca. 50 prosent.
Presbyacusis oppstår som følge av at hørselsorganet og hørselsnerven også er med på aldringsprosessen. Det kan også oppstå en tidligere svekkelse av hørselen dersom en person har brukt visse medikamenter, har hatt problemer med ørene eller arbeidet under støy. I en situasjon der to snakker med hverandre eller uten bakgrunnsmusikk eller støy, er det vanligvis ikke noe problem å konversere. Problemene oppstår når man er i selskap med flere personer som snakker i munnen på hverandre eller i rom med dårlig akustikk som f.eks. en kirke.
Pasienter klager også ofte over at de ikke kan høre dørklokken eller telefonen. Ca 30 prosent har tinnitus, men det venner man seg vanligvis til.
Den beste måten å behandle Presbyacusis på, er å ha et høreapparat som blir tilpasset individuelt. I dag har man digitale apparater som blir innstilt ved hjelp av en datamaskin. Før man begynner å tilpasse apparatet for en pasient, må man være sikker på at vedkommende er motivert for å bruke apparatet.

Det er lenge siden hørselsapparatene var med på å ”ødelegge” utseendet til folk. Nå har man små apparater inne i øregangene, eller et lite apparat bak ørene som nesten ikke kan sees. Det viktigste er at man kommer til å høre normalt igjen og på den måten kommer ut av isolasjonen. Hos pasienter med et alvorlig hørselstap, kan man i visse tilfeller implantere en elektrode i hørselsorganet (cochlear inplant). Det finnes forskjellige apparater som kan hjelpe til med å finne ut om man hører dårlig: Et hjelpemiddel sørger for at tv og radio kan høres bedre. Det finnes dessuten apparater som kan varsle at telefonen ringer eller at det ringer på døren.

Av Steinar Hofstad, øre-, nese- og halslege ved Xanit internasjonale sykehus

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.