Månedsmagasinet på Costa del Sol
På læringsreise i Europa.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Elevene har riktignok ikke fysisk reist, men med denne miksen av læringsaktiviteter, sitter elevene igjen med rike opplevelser – denne gangen fra Europa. Fem viktige lands kultur og historie er nøye gjennomlevd via praktisk og tverrfaglige tilnærming. Via spennende innfallsvinkler som skuespill, film, matlaging, reiseplanlegging og faktapresentasjoner har elevene lært om språk, matkultur, historie, geografi og attraksjoner i Italia, Tyskland, England, Portugal og Frankrike.
Tverrfaglige prosjekt for bedre dybdelæring
Den Norske Skolen, Malaga har stor fokus på å jobbe tverrfaglig med prosjekter for å forankre kunnskap. -For dette prosjektet om Europa hentet vi kompetansemål fra fagene samfunnsfag, naturfag, norsk, engelsk, KRLE, kunst &håndverk, mat & helse og matematikk, forteller kontaktlærer Camilla Skare Ulvatn. I samarbeid med faglærer Linda Sakseide og Ørjan Rasmussen har hun utformet den rike oppgaven.
-Hovedmålet mitt, var å lære elevene å samhandle med og møte andre mennesker med forståelse for deres kultur og historie. Samarbeid var også et viktig tema som vi jobbet mye med – Det å bli enige, fordele oppgaver og gjøre kompromiss ble viktig for å få til prosjektet på en god måte, forteller Camilla.
I den første oppgaven skulle elevene «reise» til hvert sitt land og fikk i oppgave å finne flybilletter, hotell, severdigheter, transport og sette alt dette inn i et budsjett i numbers. Dette skulle presenteres gjennom valgfri metode, for klassen. Mange brukte keynote eller clips til dette.
Med variert innfallsvinkler, praktiske, digitale og kreative læringsverktøy, gjennomførte elevene følgende læringsaktiviteter:
• Utarbeidelse av faktabrosjyrer (kunst og håndverk) om hver sitt land (der de har med fakta som hovedstad, innbyggertall, kjent mat, språk, valuta, flagg og lignende).
• Fremførelse av en samtale på språket som de snakker i landet (de fleste spilte skuespill som de filmet med «greenscreen» og viste frem i clips eller iMovie)
• Redegjørelse for en historisk begivenhet fra landet (mange spilte skuespill på engelsk og har jobbet med dette i engelsktimen – de filmet i etterkant med greenscreen og viste frem i clips eller iMovie)
• Geografiske fakta om landets største religioner. Dette ble presentert på plakat, i clips eller i keynote.
• En modell av et kjent landemerke (laget av leire, lego og andre materialer i kunst og håndverk)
• En matrett fra landet. Det ble laget ratatouille Frankrike), pizza (Italia), bacalao (Portugal), bratwurst (Tyskland) og fish and chips (England).

Søk nå!

Vi har ledige kapasitet for skoleåret 2019/2020, så det er ikke for seint å søk e plass. Les mer om skolen vår på www.dnsmalaga.com, eller få et innblikk i skolehverdagen vår ved å følge skolens facebookside: https://www.facebook.com/dennorskeskolen og Instagram: https://www.instagram.com/dennorskeskolenmalaga/
Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet