Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Jeg er ikke motstander av den konvensjonelle helseverden, og jeg har ikke noe imot medisin så lenge den brukes med omhu og ikke ukritisk, som synes å være tilfellet nå for tiden.

 
Med BodyTalk settes kroppen i stand til bedre å kunne takle den medisinen som en klient har valgt å ta, og å redusere uhensiktsmessige bivirkninger og involvere kroppen i den planen som en lege har lagt sammen med sin pasient.
Velger man å ikke ta sin kropp med på rådføring, bør man i det minste sørge for at den får beskjed når beslutningen er tatt.
Især leveren, som i både fysisk og konseptuell betydning er et planlegningsorgan, har vanskelig for å fungere optimalt og utføre sine mange komplekse oppgaver, hvis den ikke involveres i planlegningen.
 
Kommunikasjonen mellom alle kroppens celler bør være fullkommen til enhver tid, og det er det BodyTalkeren tar sikte på. Selv bivirkninger av så kraftig medisin som cellegift kan mange av kroppens friske celler klare, hvis den rette kommunikasjonen i klientens BodyMind er til stede.
 
Mange alternative behandlingsmetoder jobber både på det fysiske og mentale planet, men hvis ikke cellekommunikasjonen er optimal og flyter uforstyrret i kroppens energibaner virker disse behandlingene ikke på nært like bra som de kunne ha gjort.
Man kan si at BodyTalk skaper bro mellom den konvensjonelle og den alternative helseverden.
 
Jeg blir ofte spurt om hva jeg gjør når et menneske med en kreftsykdom oppsøker meg for en behandling. Mitt svar er, at det for meg ikke er noen forskjell på min tilgang til BodyTalk-sessionen, om et menneske med kreft i fjerde stadium eller en med fibromyalgi, depresjon eller en inngrodd negl oppsøker meg. Jeg jobber ikke med diagnoser, og behandler ikke sykdommer. Jeg behandler mennesket, og ikke kreftpasienten. Jeg setter mennesket i stand til å observere sin egen prosess, til å bekjempe sykdom – uansett om det er kreft, bivirkninger av medisinsk behandling, uforklarlige smerter, mangel på livsmot eller inngrodde negler – til å forebygge, få en klar hjerne og en sterk kropp. Det handler ikke om å få det bedre. Det handler om å få det godt!
 
Det snakkes og skrives mye om diagnosegaranti.
Selve diagnosen synes å være fundamentet i mange helsesystemer, både konvensjonelle og alternative. Man samler symptomene, foretar en rekke undersøkelser, og matcher så listen av tegn på sykdom og resultater til et navn.
Paradoksalt nok ser det ut til at jo mer utviklet vårt helsevesen blir, jo lenger er veien til helbredelse.
Folk vil gjerne vite hva som feiler de, og det skal helst hete noe fint på latin. Det imponerer. Noe som slutter på ‘itis’, ‘gi, ‘si’ eller ‘ose’.
Imidlertid har ikke to mennesker nøyaktig de samme symptomene, og navnet på lidelsen forteller ingenting om hvorfor mennesket har symptomene.
 
Før jeg begynte å studere BodyTalk, trodde jeg naivt at legene og vitenskapsfolkene visste mye mer enn hva tilfellet er. Jeg trodde f.eks. at de visste hva gikt er for noe. Men etterhvert som studiene skred frem, stod det mer og mer klart for meg at det ofte handles i nærmest blinde. Legene vet simpelthen ikke hvorfor man får f.eks. gikt, om det kan helbredes, og i så fall hvordan… Men med en av lidelsens over 200 diagnoser i hånden må pasienten være fornøyd.
 
Jeg kan saktens forstå at det er et problem når pasientene presser hardt på for å få vite hva som feiler de. På toppen av det hele stiller myndighetene strengere og strengere krav om hurtig diagnose. Riktig så irriterende må det være.
– Og hvis pasienten så er fornøyd med et eller annet fint latinsk navn etterfulgt av ordet ‘kronisk’ + en resept med noen hieroglyfer som ingen forstår, ja, så er alle fornøyd. «Her har du en diagnose og en resept – vær så god neste!»
 
I noen tilfeller kan medisinen, den kjemisk fremstilte eller den naturlige, holde sykdommen i sjakk, men kun så lenge man tar stoffet.
Skal helbredelsen derimot være av varig art, må vi finne ut hva som forårsaker tilstandene i kroppen eller sinnet. Det skyldes alltid en kombinasjon av faktorer; fysiske, emosjonelle, genetiske, miljømessige… Og alle disse faktorene skal adresseres, for at en god helbredelse blir varig.
 
Kroppen vet mye mer enn selv de mest fantastiske forskerne og behandlerne, og derfor er det kroppen vi BodyTalkere kommuniserer med.
 
Vil du bestille en BodyTalk-session, så ring eller send en melding / mail til Helle Espensen, Aut. BodyTalker – www.bodytalk-torreblanca.com
helle.torreblanca@gmail.com – tlf. +34 607 62 91 06
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalker – både mennesker og dyr er velkommen.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet