Månedsmagasinet på Costa del Sol
Bodytalk – om sammenhengen mellom kropp og sinn

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
På nær de fleste lidelser, sykdommer, smerter, depresjoner, stress og angst-anfall osv., har sin årsak i en kompleks blanding av genetiske, miljøbestemte, følelsesmessige, anatomiske og fysiologiske sammenhenger.

Mens det konvensjonelle sunnhets-systemets mange spesialister undersøker innenfor hvert sitt interesseområde for å stille en diagnose, utforsker og observerer BodyTalkeren alle Kropp/Sinn/Sjel-kompleksets dynamiske sammenhenger – ikke for å stille en diagnose, men for å sette kroppen i stand til å balansere sine livsviktige systemer i forhold til hverandre, synkronisere dem, integrere dem i hverandre, og nullstille det som har løpt løpsk.
I min BodyTalk-klinikk opplever jeg, at de mentale påvirkningene fra den fysiske kroppen, er større, enn omvendt. Selvfølgelig kan man bli helt «sprø» av å ha migrene, føle seg stresset og trist, men ofte skal vi gripe fatt i de emosjonelle aspektene for å finne nøkkelen til sykdommen/tilstanden.
Hvor ofte føler vi ikke at det er noe galt i kroppen, og forsøker å finne årsaken, uten å lykkes? Kanskje går vi også til legen. – Og noen ganger skyldes mage-knipen rett og slett at vi har spist fordervet mat, mens skuldersmerten er resultatet av flytting på for tunge møbler… Men det er også viktig å ta vår mentale tilstand i betraktning – våre følelser – og se på hvordan disse påvirker fysiologien.
 
At vi mennesker er noen energiske skapninger, er ingen hemmelighet. Elektrisitet løper gjennom kroppen i bl.a. meridian-baner og akupunktur-punkter, som man kaller det i kinesisk medisin. Disse energibanene kan blokkeres, så fanget energi suser frem og tilbake i sitt «‘fengsel». En slik blokkering kan oppstå som følge av sjokk, stress, sorg, frykt, skuffelse, etc. – og kroppen sender oss signaler om den i form av f.eks. smerte, hjertebank, utslett, hevelse, trøtthet eller indre uro.
 
Illustrasjonen her viser eksempler på hvordan våre tankemønstre, overbevisninger, følelser og opplevelser, kan lagres energetisk i vår kropp. Det skal verken sølvpapirhatt eller røkelsespinne til for å forstå at våre tanker, følelser og kropp, henger sammen i dynamiske energibaner.
 
En av de fineste tingene ved BodyTalk er metodens bruk av kvanteforståelsen:
Vi observerer hele mennesket, og utforsker de områdene som kroppen angir – i ‘mikroskopet’, som zoomer helt opp på kvantenivå, hvor f.eks. kvarker, neutroner, leptoner og fotoner viser hvordan en liten endring kan få enorm betydning for klientens hele Kropp/Sinn/sjel-kompleks. Altså ovenfra og ned! Løses tingene oppe på kvantenivå, løper endringene ned gjennom de mentale nivåene, for å manifestere seg helt nede på det fysiske nivået, hvor den konvensjonelle medisinen jobber. Derfor opplever man mer langtidsvirkende resultater med energimedisin.
 
Forleden møtte jeg en klient, som jeg hadde hatt to BodyTalk-sessioner med for over tre år siden. Han oppsøkte meg den gangen med voldsomme allergiske reaksjoner. Sessionene pekte ikke direkte på, hvilke allergener vi kunne balansere ham i forhold til, men derimot på et energifelt fanget i en vektor dypt inne i plogskjærbenet i nesen. Det høres kanskje komplisert ut, men det er tvert imot så elegant enkelt – ved å bare la kroppen vise vei.
Årsaken til blokkeringen lå i et -ved første øyekast- uskadelig fall fra et tre i barndommen, frykten for ikke å bli utvalgt i ungdommen, hvilket så bunnet ut i en følelse av å ikke fortjene det gode i livet…
Det fine ved denne lille historien er, at klienten fortalte, at han aldri siden hadde hatt et allergisk anfall. Etter mer enn 50 år som allergipasient var han etter sessionene for tre år siden, helt fri for lidelsen.
 
Neste gang du mottar et signal fra din kropp, f.eks. smerter i skulderen, så gi deg selv et øyeblikk for å finne ut av om det muligens er utløst av, og reflekterer, en indre følelse. Det er ingenting galt i å gå til legen, og smertestillende medisiner kan meget gjerne løse problemet – på kort sikt.
Det er ikke så vanskelig å forstå sin egen kropp. Vi er faktisk skapt til å kunne gjøre det. Det krever bare litt tålmodighet, ærlighet overfor deg selv, og evnen til å gi slipp – bare for et øyeblikk. Det kan hjernebarks-balansen (den viktigste BodyTalk-teknikken av dem alle) hjelpe deg med. Vil du lære hvordan du gjør det, så bestill en time hos BodyTalk Torreblanca.
Vil du bestille time til en session eller få mer informasjon om BodyTalk, er du velkommen til å ringe meg på tel. +34 607 62 91 06 – eller lese mer om BodyTalk på www.bodytalk-torreblanca.com.
 
Kroppens Emotionelle Energicentre LD april 2017
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalker – både mennesker og dyr er velkommen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet