Månedsmagasinet på Costa del Sol
Málaga – beste spanske by å bo i

Málaga – beste spanske by å bo i

Málaga 101
 
EU-kommisjonens siste måling av europeernes tilfredshet med egne byer viser at Málaga ligger på topp i Spania. Sammenlignet med 83 andre europeiske byer som er med i denne store undersøkelsen, kommer Málaga på 11. plass.

Hvert tredje år siden 2004 har EU-kommisjonen gjennomført målinger av europeernes tilfredshet. Til sammen er mer enn 40.000 mennesker fra 83 av EUs største byer og byer i Tyrkia, Island, Norge og Sveits omfattet av undersøkelsen, til sammen vil det vi si rundt 500 innbyggere fra hver by.
De tre andre spanske byene som er med i undersøkelsen, scorer alle lavere enn Málaga når det gjelder tilfredshet med egen by. Det gjelder hovedstaden Madrid og Barcelona og Oviedo i Asturias i Nord-Spania.

”Tilfreds med egen by”
Det såkalte Eurobarometer 2015 som ble offentligjort tidligere i år, regnes som unikt fordi det har et særlig fokus på folks livskvalitet og undersøker folks oppfatninger om blant annet helse- og utdanningstilbud, kultur, sports- og idrettstilbud og offentlig transport. Dessuten blir innbyggerne spurt om sikkerheten i byene, miljø og integrasjon.
Som kommentar til påstanden ”Jeg er tilfreds med å bo i min by”, svarer 97 prosent av los malagueños at de er ”enig” og ”helt enig” i påstanden. Det kvalifiserer til førsteplassen i Spania.
I europeisk sammenheng kommer Costa del Sols hovedstad dermed på en 11. plass, selv om det er få prosentpoeng som skiller. Helt i toppen rager Oslo og Zürich med 99 prosents tilfredshet, med Aalborg på tredjeplass med 98 prosent.
De andre spanske byene rangerer seg slik: Oviedo på 29. plass, Barcelona på 35. og Madrid sist med en 64. plass.
I en kommentar til svarene, skriver EU-kommisjonen at det er et generelt inntrykk i hele Europa at innbyggernes tilfredsheten er lavere i hovedstedene enn ellers i landet.

God på rimelige boliger
I alt ble Europas borgere spurt om 27 forhold rundt det å bo i by. Málaga scorer særlig høyt på temaet ”Tilgang på rimelige boliger”. Hele 62 prosent av innbyggerne i Málaga svarer positivt på påstanden om at ”Det er lett å finne rimelig bolig”.
Av 83 europeiske boliger er det bare innbyggerne i to andre europeiske byer som scorer høyere enn Málaga, nemlig finske Oulu (71 prosent) og portugisiske Braga (64 prosent).
I motsatt ende av skalaen svarer 95 prosent av de spurte innbyggerne i Paris at de er totalt uenige i påstanden, – altså mener de at det er vanskelig å finne rimelige boliger. Oslo ligger forøvrig ikke langt unna Paris-borgerne, for hele 84 prosent av de spurte i Oslo er uenig i at det er lett å finne rimelige boliger.

Bra på integrering
Også i synet på utlendinger og spørsmålet om integrering, svarer Málaga-beboere flest positivt på påstanden ”Utlendinger som bor i min by er godt integrert”! Hele 71 prosent av de spurte hevder det, og dermed rykker Málaga inn på en solid 7. plass når det gjelder dette spørsmålet i EU-kommisjonens undersøkelse. 27 prosent av los malagueños svarer at de er ”helt enig” i påstanden, mens 44 prosent oppgir at de er ”enig”.

Offentlig transport
På punktet som angår buss-, trikk- og metro-tilbudet, kommer imidlertid både Málaga og de tre andre spanske byene relativt dårlig ut. Best i Spania er Barcelona på en 36. plass der 76 prosent innbyggerne uttrykker tilfredshet med det offentlige kollektivtilbudet. Málaga følger på 2. plass, fire plasser bak, og deretter kommer Madrid på 49. plass og Oviedo med 58. plass. Tatt i betraktning at Madrid faktisk har et av Europas aller beste metrotilbud, synes resultatet litt merkelig.
På topp i Europa er nok en gang Zürich med Wien, Helsinki og Oslo på de neste plassene.

Helse, sport og kultur
Når det gjelder tilbudet innenfor helsesektoren samt tilgang til lege og sykehus, ligger de spanske byene ”midt på treet” i europeisk sammenheng. Og til tross for at Spania er en av Europas største sport- og idrettsnasjoner, havner de fire spanske byene igjen på et gjennomsnittsnivå i Europa.
På området kultur er heller ikke innbyggerne i de spanske byene nådige i sin kritikk. Samtlige fire spanske byer havner – utrolig nok – langt nede på listen over europeiske byer. Igjen kan resultatene gi grunn til forundring, fordi Madrid jo regnes som en kunstmetropol i Europa, særlig med sine tre store og svært populære museer Prado, Reina Sofia og Thyssen-Bornemisza.
Trøsten for Málaga får være at byen som i dag kan skilte med mer enn 30 museer, har gjort et kraftig hopp – hele 11 prosent – siden forrige Europabarometer i 2012. For øvrig er innbyggerne Wien, Zürich og Helsinki mest fornøyd med den kulturelle satsingen i sine byer.

EU-kommisjonen bruker Plaza de la Constitución i Málaga til forsidebilde i sin siste rapport.

 

Dette måler Eurobaromter 2015

– Trivsel i egen by
– Offentlig kollektivtransport – trikk, buss, metro
– Helsetjenester – helsetilbud, leger, sykehus
– Sportsfasiliteter – uten- og innendørs sports- og idrettsanlegg
– Kulturelle fasiliteter – konserthaller, museer, teatre, bibliotek
– Skoler og utdanningstilbud
– Tilstand og vedlikehold av gater og bygninger
– Offentlige steder – markeder, plasser og områder for gående
– Tilgang på butikker
– Tilgang på jobber
– Tilgang på rimelige boliger
– Tilstedeværelse av utlendinger
– Integrering av utlendinger
– Sikkerhet i egen by
– Trygghet i nabolaget
– Om man kan stole på andre mennesker i byen
– Hjelp og service fra byens myndigheter
– Om man kan stole på byenes myndigheter
– Luftkvalitet
– Støynivå
– Om det er rent og pent i byen
– Grønne områder – parker og hager
– Om byen bidrar til å bekjempe klimaendringer
– Generell livskvalitet
– Om innbyggerne er fornøyd med stedet de bor
– Den økonomiske situasjonen for din husholdningene
– Din personlige jobbsituasjon

Vil du ha mer informasjon, klikk deg inn på: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf

Hva mener innbyggerne er viktigst?
I undersøkelsen ble innbyggerne bedt om å nevne de tre viktigste tingene for dem. Slik svarer innbyggerne i de spanske byene og i Oslo:
 

Málaga
1. Arbeidsledighet 55 %
2. Helsetjenester 47 %
3. Utdanning 33 %

Madrid
1. Helsetjenester 49 %
2. Arbeidsledighet 39 %
3. Utdanning 32 %

Barcelona
1. Helsetjenester 48 %
2. Arbeidsledighet 47 %
3. Utdanning 32 %

Oviedo
1. Helsetjenester 49 %
2. Arbeidsledighet 33 %
3. Utdanning 32 %

Oslo
1. Helsetjenester 57 %
2. Offentlig transport 36 %
3. Utdanning 31 %

_____

Selv om ikke innbyggerne i Málaga er spesielt godt fornøyd med byens kulturtilbud, gjør byen et kraftig hopp på Europabarometeret når det gjelder kulturtilbud, hele 11 prosent siden 2012. I dag har Málaga godt over 30 museer. Her fra CAC Málaga, Museet for samtidskunst. Foto: Arne Bjørndal

 

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.