Månedsmagasinet på Costa del Sol
BodyTalk – om hjerne-mageforbindelsen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
helse bodytalk
Forbindelsen mellom hjernen og magen er et ytterst komplekst og dynamisk system som har enorm innflytelse på vårt humør, fordøyelse av ikke bare mat, men også på følelser og på vårt immunforsvar. I dag er nesten alle infeksjonssykdommer (for eksempel TB, leverbetennelse, meslinger) utryddet med vaksiner og antibiotika – og erstattet av immunologiske sykdommer som for eksempel diabetes, sklerose, Crohns, cancer, astma, allergier og autoimmune sykdommer som er resultatet av en overreaksjon fra immunforsvaret. Reduksjonen i biodiversiteten her på jorden resulterer i immunologiske sykdommer som vi ikke kjente for 100 år siden. Og så er det vår ”innblanding” i kroppens egen biodiversitet og økosystemer bestående av trillioner av livsviktige mikroorganismer som vi jager med antiseptiske midler. Vi må endre vår oppfatning av bakterier som fiender. De er i stedet for Friends with Benefits!
 
Har du tenkt over årsaken til sommerfugler i magen? Eller den tyngende fornemmelse i magen når noe uventet/ubehagelig skjer?
Vitenskapen har for lengst bevist at magens tilstand har innflytelse på vår mentale helse. Både hjernen i hodet og magehjernen – også kalt den enteriske hjerne – begynner å ta form allerede i befruktningsøyeblikket fra samme vevstype, der den ene delen utvikler seg til sentralnervesystemet (hjernen) og den andre til det enteriske nervesystem (magen) som inneholder minst 500 mill. nerveceller. Forbindelse mellom de to tar vagusnerven seg av, den lengste kranienerven. Hormoner og signalstoffer som kontrollerer hjernen, finnes også i mage-/tarmsystemet, og derfor hjelper en sunn magehjerne med til å holde humøret oppe og den følelsesmessige helsen på topp.
 
I mage-/tarmsystemet lever mange trillioner mikroorganismer i økosystemer som hver består av tusenvis av arter, for eksempel forskjellige bakterier som har over 3 mill. gener (altså 150 ganger flere en vi mennesker har…), og disses tilstedeværelse eller ikke-tilstedeværelse har stor betydning for den neurokjemiske balansen i hjernen.
 
Nettopp derfor er det svært ofte mage-/tarmsystemets mikroflora som roper på hjelp når en klient oppsøker meg for BodyTalk pga. for eksempel depresjon, stress, angst eller søvnbesvær. Ved overvekt er det også ofte her vi starter, for ikke bare signalstoffer som serotonin, endorfiner og dopamin produseres her. Det gjør også de hormonene som influerer på sult-/metthetsfølelsen. Ved å endre miljøet i magen, kan vi endre på alt som skjer i hjernen. I noen tilfeller har cellene i mage/tarmsystemet vansker med å skille næring og avfall, og ofte avspeiles tilstanden i hjernen slik at klienten har vansker med å finne ut hva/hvem som det er verdt å beskjeftige seg med, hva/hvem som det skal brukes tid og energi på.
Resultatene er fantastiske, og som en tilleggsgevinst får immunforsvaret en ”kjempeboost”. Mellom 70 og 80 % av immunforsvarets celler lever nemlig også i mage/tarmsystemet.
Fordøyelseskanalen har et samlet areal på størrelse med en fotballbane, og for hver kvadratcentimeter er det et komplett økosystem. Er bare en liten del av økosystemet ute av balanse, kan det ha stor betydning for immunforsvarets reaksjonsmønster – og verken overreaksjon (for eksempel autoimmune sykdommer og allergi) eller ingen reaksjon er bra for helsen, motstandskraften, humøret, hukommelsen, innlæringsevnen, oppfatningen av smerte, stressnivået eller den mentale klarsyntheten.
 
helse bodytalk2 
At en god og variert kost (uten altfor mange E-nummer og patogener som stresser mikroorganismene) tilsatt rent vann, er essensielt, for et godt miljø i magen gir seg selv, men likevel må kroppen av og til ha hjelp til å skape balanse i og blant de mange økosystemer som mikroorganismene lever i. Og det er alltid god hjelp å hente i blindtarmen – som man tidligere ikke regnet for bra for noe, og derfor bare fjernet. I dag anerkjenner man heldigvis dens viktige samarbeid med immunsystemet, bl.a. i forbindelse med mageinfeksjoner og cancer. Og så kan man i en BodyTalk-sesjon få lov til å arbeide med blindtarmens lager av mikroorganismer til bruk der de mangler. Er blindtarmen fjernet, er dens energifelt heldigvis brukbart som en erstatter.
 
Immunforsvaret består av to slags soldater; angriperne og de fredsbevarende styrkene. Og også de avspeiler din karakter og personlighet.
En 50 år gammel mann oppsøkte meg pga. kroniske fordøyelsesproblemer, mage- og leddsmerter. I løpet av BodyTalk-sesjonen kom det fram at hans fredsbevarende immunceller var til stede, men at de ikke produserte antiinflammatoriske stoffer. Cellene holdt på tankemønstre om at ”det er håpløst å holde fred”. Følelser som sorg, avvisning og håpløshet fra barndommen dukket opp, og han fortalte nå at han som barn løpende hadde forsøkt å skape fred i en familiekonflikt styrt av religiøse overbevisninger. Han hadde måttet gi opp. På cellenivå gjorde immunforsvaret det samme. Ved å forbinde hans fortids fiasko som fredsskaper med fysiologien i hans mage, vekket vi de ”sovende” immunceller – og han ble frisk.
 
BodyTalk er BodyMind-medisin, kvantekommunikasjon og som BodyTalker kan jeg:
– Balansere mikroorganismene ved å ”booste” de gode og redusere de dårlige.
– Balansere mage-/hjernesamarbeidet med fokus på signalstoffer og hormoner.
– Redusere stress.
– Slippe løs dine gamle emosjonelle mønstre og traumer.
– Balansere kommunikasjonen mellom det endokrine system, nerve- og immunsystemet og mikroorganismene.
 
Det fine er at behandlingen går begge veier. Det er ikke en ensrettet gate som mange andre behandlingstyper. Arbeidet med sinnet har effekt på kroppen, og arbeidet med kroppen har effekt på sinnet. Vi går direkte til historien bak symptomene, og mange ganger er én sesjon nok, mens andre er mer kompliserte og må tas lag for lag.
 
Vil du bestille tid til en sesjon eller ha mer informasjon om BodyTalk, er du velkommen til å ringe meg på tlf.: +34 607 62 91 06 – eller lese mer om BodyTalk på www.bodytalk-torreblanca.com. Her kan du velge mellom BodyTalk-artikler om alt fra hormonelle ubalanser, depresjoner, utbrenthet og stress til spiseforstyrrelser, migrene, fibromyalgi, kreft, diabetes, angst og immunforsvar.
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalk.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet