Månedsmagasinet på Costa del Sol
Historien bak Norsk Forening – Aktiviteter

Historien bak Norsk Forening – Aktiviteter

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
norsk-forening
Den norske foreningen i Fuengirola har samme funksjon som et norsk seniorsenter. Det er ikke bare et sted hvor man kan treffe andre nordmenn til en forfriskning og en prat, det er også et sted hvor man kan dyrke sine fritidsinteresser. De som sogner til Foreningen, har ingen grunn til å kjede seg i Spania. Foreningen vil ha noe å tilby for enhver smak. Nedenfor skal vi kort nevne de tilbudene Foreningen har hatt gjennom årene. Noen av disse er avviklet, men de fleste tilbud er fremdeles aktuelle.
 
Damegruppen
En sammenslutning av kvinner som deltok aktivt i styre og stell av Foreningen frem til rundt 2003. Mange mener at uten deres innsats ville man ikke ha lykkes i å anskaffe det lokalet som Foreningen nå eier.
 
Solstikka
Foreningens medlemsblad. Første utgave kom allerede i 1983. Men først fra 1986 kom utgivelsen inn i en fast rutine. Det kunne komme opptil 8 utgaver per vinter. Innholdet var foreningsstoff, reiseberetninger og innlegg fra medlemmer. Bladet ble en utgiftspost for Foreningen og aprilnummeret i 2005 ble det siste.
 
Bridge
I alle år med tilgang til egne lokaler og frem til 2012 hadde Foreningen en egen bridgegruppe. Interessen var upåklagelig i mange år, men frem mot 2012 minsket interessen fra år til år. Nå spiller bridgeinteresserte nordmenn sammen med andre skandinaver dette spillet blant annet i restaurant La Chispa som ligger vis a vis Foreningens lokaler.
 
Spanskkurs
I mange år ble det holdt kurs i spansk for nybegynnere og litt øvede, en gang i uken. Det har nå vært et opphold i denne virksomheten noen år, men vil sikkert kunne gjenopptas hvis interessen er til stede hos mange nok.
Kustradion FM 104,9 bragte over flere år norske nyheter og orienteringer fra Foreningen fem dager i uken. Dette opplegget er nå endret og det har foreløpig ikke vært aktuelt for Foreningen å gjenoppta det tidligere samarbeidet.
Bingo var i mange år en populær og viktig inntektskilde for Foreningen. Våren 2014 ble det påvist at dette spillet slik det ble gjennomført i Foreningen, var i konflikt med spansk lov. Man forsøker nå å finne et annet inntektsgivende spill til erstatning for dette.
 
Middagsservering
Hver ukedag tilbyr Foreningen en fast middagsrett til en rimelig pris. Det er ventet at de som regelmessig benytter seg av dette tilbudet, melder seg inn som medlem av Foreningen.
 
Temakvelder
Man har ikke et fast opplegg for temakvelder, så for å få med seg disse må man følge med på oppslag i Foreningen (eller på internettsiden). Emnene på disse kveldene er gjerne slike som har aktualitet for pensjonister. Navn på andre sammenkomster på kveldstid er medlemsmøter, hyggekvelder, filmkvelder og pubkvelder.
 
Fester
Mindre fester kan arrangeres i Foreningens lokaler, men ved større sammenkomster som ved jubileer og årsfester, forflytter man seg til et restaurantlokale i nærheten.
 
Utleie
Medlemmene kan, etter nærmere avtale med styret, leie Foreningens lokaler til private sammenkomster.
 
Bibliotek
Foreningen har en hylle med bøker for utlån til medlemmer. Det er mest romaner, men det kan også være reiselektyre eller fagbøker. Foreningen tar gjerne i mot bøker fra brukere til utskifting av utleste bøker. DVD-filmer utlånes også.
Det Norske Magasinet er et gratisblad som utkommer på Solkysten den 15. i hver måned. Foreningen har om vinteren en fast side i Magasinet med orientering om status for de enkelte aktivitetene.  
 
Internett
Linken til Foreningens hjemmeside er norsk-forening-costa-del-sol.net. Hjemmesiden er åpen for informasjonsutveksling mellom medlemmene. Private annonser fra medlemmer er gratis. Foreningens epostadresse er nf.fuengirola@gmail.com. Og Foreningen har en PC installert i sitt lokale til bruk for medlemmer. Det er også Wi-Fi i lokalet, slik at medlemmer kan benytte egen laptop e.l. for internett-tilgang.
 
Dagsturer/overnattingsturer har vært på Foreningens program i alle år. Interessen for slike turer holder seg på et jevnt godt nivå. Mange av turene er i regi av reiselivsselskapet Ruta Solar, ofte med guider som er medlemmer av Foreningen. De lengste turene har vært til Madrid og Barcelona og disse har gjerne gått over flere dager.
 
Skrivegruppen
Vinteren 2013/14 ble det tatt et initiativ til å danne en skrivegruppe. Ideen var at de som ville prøve seg som forfattere kunne få veiledning om skrivekunsten generelt samt vurdering av ens egen skriveferdighet. Gruppen møtes en gang i uken hele vinteren og deltakerne skal da ha med en tekst de har skrevet om et oppgitt emne. Stein og Beathe Winther leder gruppen.
 
De internasjonale dagene i Fuengirola går av stabelen i månedsskiftet april/mai hvert år. Frem til 2012 hadde Foreningen, i samarbeid med Den Norske Skolen Malaga og Sjømannskirken Costa del Sol, ansvaret for den norske caseta´en. Fra 2013 har Foreningen ikke vært direkte involvert, men flere medlemmer og venner har gått sammen om fortsatt drift.
 
Til slutt kommer vi til fire grupper som er uavhengige av Foreningen. De har egne styrer, egne regnskaper og egne medlemsregistre. Men de har en viss tilknytning til Foreningen, og de benytter seg gjerne av Foreningens lokaler til møtevirksomhet.
 
Deltakerne i disse gruppene trenger ikke å være medlemmer av Foreningen.
 
Alpingruppen Costa del Sol var en del av Foreningen frem til 1993. Gruppen arrangerer vandringer i turterreng i distriktene i og rundt Fuengirola hver søndag fra starten av oktober og frem til påske. Fremmøte ved Feriaplassen.
 
Boule/petanque er vel den aktivitet i det norske miljøet på Solkysten med størst tilslutning. Rundt 150 meter fra lokalet til Foreningen har kommunen anlagt ti boulebaner som foreningen benytter seg av.  Vinteren 2014/15 var det rundt 65 registrerte spillere.  Det spilles på mandager, onsdager og fredager fra kl. 11.00.
 
Malegruppen
For noen år siden holdt kunstmaler Knut Kråkevik et foredrag i Norsk forening. Dette førte i neste omgang til at en malegruppe ble opprettet, med nettopp Kråkevik som kunstnerisk leder. Til å begynne med kom gruppen sammen hver onsdag i Foreningens lokaler, men etterhvert som gruppen ekspanderte, fant den seg et nytt og større lokale i Calle Miguel de Unamuno 3, Fuengirola hvor den nå holder til.
Hjelpe- og støttegruppen Costa del Sol er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske miljøer på Solkysten, med medlemmer av Foreningen i sentrale roller. Gruppen utfører et meget fortjenestfullt sosialt arbeid blant nordmenn med helseproblemer og annet på Costa del Sol.
 
Sluttord: Under arbeidet med denne artikkelen har jeg støttet meg til innlegg som Inger Jakhelln har hatt i Det Norske Magasinet om Norsk forening i de siste årene.
Av John Einbu

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet