Månedsmagasinet på Costa del Sol
Tøffe Tider – august 2015
toef-arm
Sterke menn stemmer konservativt

Forskere mener de har funnet en sammenheng mellom overkroppsstyrke og politisk overbevisning. Menn med sterk overkropp har nemlig en tendens til å stemme konservativt, mens fysisk svakere menn dreier mer mot venstreorienterte synspunkter. Det hevder i alle fall forskere ved Aarhus Universitet og ved University of California. De mener også at sterke menn har større sannsynlighet for å beskytte sine egne interesser, mens svakere favoriserer sosialistiske synspunkter.
Ved å måle bicepsstørrelse og sosioøkonomisk status, samlet forskerne data fra hundrevis av menn fra USA, Danmark og Argentina som alle har ulike velferdsordninger. Uansett hvor mennene kom fra, fant de ut at de med sterk overkropp hadde mindre sannsynlighet for å støtte et felles velferdssystem. Forskerne fant, merkelig nok, ingen sammenheng med overkroppsstyrke og politisk overbevisning blant kvinner.
 
toef-familieinntekt
Lav familieinntekt gjør barna snillere
God økonomi gjør ikke barna dine mer gavmilde. Tvert imot, ifølge en ny amerikansk studie. Den viser at barns gavmildhet er omvendt proporsjonal med størrelsen på familiens inntekt. I tillegg at gavmildhet eller nestekjærlighet kan bidra til å gi barn bedre psykisk helse. I studien fikk 74 barnehagebarn med en gjennomsnittsalder på fire år leke med forskerne én og én. Forskerne fortalte dem at de skulle tjene polletter for innsatsen som de så kunne bytte inn i fine premier før de skulle hjem.
Mot slutten av besøket ble barna gitt muligheten til å gi bort alle eller noen av pollettene sine til fiktive syke barn som de ble fortalt at ikke kunne være med på besøket. Det viste seg at barn fra familier med høy inntekt ga bort færre polletter enn barn fra familier med lavere inntekt. I tillegg hevder studien at barna som ga bort polletter for å hjelpe syke barn, hadde bedre regulering av følelsene sine og følte seg trygge og rolige. Forskning har tidligere funnet en sammenheng mellom nestekjærlighet og god psykisk og fysisk helse hos voksne. Det er også påvist at barnas hjerner forandrer seg når de begynner å vise omtanke for andre.
Illustrasjon: Idrettsmann/-kvinne eller fotballspiller som sover i drakta
 
toef-soevn
Økt fokus på søvn
Søvn er viktig for aktive mennesker. For lite søvn kan til og med trigge utviklingen av Alzheimer: – Spesielt når vi er fysisk aktive hoper avfallsstoffene seg opp i kroppen, og forskning viser at avfallsstoffene i hjernen skilles ut i veldig liten grad når vi er våkne. Det er stort sett bare når vi sover at det skjer en hjernevaskprosess, sier lege og somnolog Harald Hrubos-Strøm. Han viser til at blodgjennomstrømningen øker når vi sover. Konsekvensene av at avfallsstoffene ikke blir vasket ut av hjernen baseres foreløpig på hypoteser, men en ny studie viser at de kan relateres til utviklingen av Alzheimers sykdom.
– Studien viser at proteinene som gir Alzheimer øker i mye større grad når man har lite dyp søvn, sier Hrubos-Strøm.
Det er store forskjeller i hvor mye søvn hver enkelt behøver. Mens ungdom trenger mellom ni og ti timer, behøver voksne mellom seks og ni timer søvn. Hrubos-Strøm mener man kan vurdere om man får nok søvn ut ifra ett enkelt tegn.
– Hvis man føler seg uthvilt på dagtid uten bruk av stimulerende midler som koffein, har man fått nok søvn.
 
toef-russere
Vi er alle russere

To omfattende nye DNA-studier viser at genetikken og språket hos dagens moderne europeere har sine røtter i folk som vandret ut fra steppene i Russland til Europa. Et dansk og et amerikansk forskerteam har analysert genetisk materiale fra hele 170 skjelett fra fortidsmennesket, fra Spania til Russland. ”Resultatet viser at den genetiske sammensetningen og distribusjonen i Europa og Asia i dag er et overraskende nytt fenomen, bare et par tusen år gammelt”, skriver danske forskere i en pressemelding. Forskerne mener dette forklarer skiftet til indoeuropeisk språk, endringer i kosthold, og endringer i skjelettmateriale. Men aller viktigst forklarer det de store sosiale, økonomiske og politiske endringene som bronsealderen representerer, kort og godt basisen for dagens Europa. Funnene tyder på at dagens europeere har sitt utgangspunkt i tre ulike innvandringsbølger:
– Jeger og sanker-folk som kom til Europa for rundt 45.000 år siden.
– Jordbrukere vandret inn fra Midtøsten for rundt 8.000 år siden.
– Grupper av nomadiske gjeterfolk fra det vestlige Russland vandret inn i Europa så sent som for bare 4.500 år siden.
 
toef-kina
Kinesiske babyer ble større etter OL
Da myndighetene tok skippertak for å bedre luftkvaliteten, fødte kvinnene i Beijing større barn. I månedene før OL i 2008 innførte nemlig kinesiske myndighetene strenge restriksjoner på bilkjøring. De stengte fabrikker og satte byggeprosjekter på vent. Dessuten sprutet de små partikler opp i skyene for å stimulere dem til å danne regndråper som renser lufta. Og lufta ble mye renere: Den hadde 60 prosent mindre svoveldioksid, 48 prosent mindre karbonmonoksid og 43 prosent mindre nitrogenmonoksid, i en periode på 6–7 uker. Noen forskere sammenlignet fødselsvekten for graviditeter som var i åttende måned under OL, med tilsvarende tall fra 2007 og 2009 – da forurensningsnivået var på sitt vanlige høye nivå. Resultatet etter å ha studert 83 672 fødsler, var at barna fra 2008 i gjennomsnitt var 23 gram tyngre enn de som ble født året før og året etter. ”Siste del av graviditeten er spesielt viktig for fosterets vekst, så vel som for utviklingen av sentralnervesystemet, hjerte- og karsystemet, musklene og skjelettet. Studien antyder at forurensning kan forkludre denne utviklingen”, skriver forskerne i en pressemelding.

toef-fly
Flyvende biler i 2017?
Slovakiske utviklere håper å bli de første til å selge en kombinasjon mellom en bil og et fly. Det slovakiske firmaet AeroMobil har brukt de siste 25 årene på å utvikle fire prototyper. Og bilen har allerede vært ute og fløyet. Videoen kan du se på hjemmesiden: aeromobil.com. Aeromobil gjøres om fra bil til fly ved å folde ut et par lange vinger. Det er imidlertid ikke bare å fly av gårde. Det finnes lover om luftfart og flysertifikat og begrensninger og regler for hvor man kan fly.
AeroMobils pressetalsmann, Stefan Vadocz, påpeker at AeroMobil bare trenger en 100 meter lang rullebane for å lande. Og den kan godt bestå av gress. For å ta av trenger den 300 meter. AeroMobil bruker den samme motoren – Rotax 912 – i luften og på bakken. Bilen er seks meter lang og 2,24 meter bred når vingene er foldet sammen. Med vingene ute blir den 8,32 meter bred. Maksfart på bakken er 160 kilometer i timen, i luften 200.
 
 
Kilder: dn.no, klikk.no, NRK, forskning.no, videnskab.dk
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.