Månedsmagasinet på Costa del Sol
BodyTalk- om hvordan man setter bittesmå erindringer fri fra kroppens vev – og dermed eliminerer kjempestore problemer.

BodyTalk- om hvordan man setter bittesmå erindringer fri fra kroppens vev - og dermed eliminerer kjempestore problemer.

Del

helse-bodytalk
Bearbeides ikke hendelsene, lagres de i kroppens vev der de kan gjøre skade.

 
At en smerte eller annet ubehag forsvinner er en kjempelettelse – og derfor kan man ved smertebehandling oppleve god mental effekt. Men de helt store og langtidsholdbare resultatene oppnås oftere ved å behandle den mentale årsaken til de fysiske problemene – altså ovenfra og ned i stedet for nedenfra og opp. Noen sykdommer ser på overflaten ut til å være av ren fysisk karakter, men slik er det sjelden. Kanskje er årsaken til for eksempel en lesjon ikke psykisk, men det kan den altfor lange helingsprosessen til gjengjeld være.
 
Anerkjenn det emosjonelle aspektet
I BodyTalk arbeider jeg med begrepene ”aktive og passive hukommelser” – og med hvordan de representerer bevisste og underbevisste tankemønstre. En passiv hukommelse er en normal, sunn erindring lagret i et ukomplisert hukommelsesmønster, mens en aktiv hukommelse derimot er lagret med en følelsesmessig ladning. Det skjer når vi ikke får bearbeidet det følelsesmessige innholdet av en spesifikk hendelse eller et forløp – fordi vi enten ikke vil eller kan. Ofte behandles følelsene ikke i situasjonen pga. stress, fysisk smerte, omgivelsenes reaksjon, etc. Andre ganger oppfatter vi ikke hendelsen som betydningsfull, og ”glemmer” den. Kroppen kan imidlertid være av en annen oppfatning… I noen kulturer holder man følelser under kontroll og er derfor ikke i stand til å bearbeide selv ”enkle” hendelser.
 
Også framtidige hendelser kan her opptre som frykt og fobier, f.eks. å skulle til tannlegen i neste uke. Tanken om tannlegebesøket kan sette seg så dypt at smertene forårsaket av frykten er langt verre enn den som tannlegen kan påføre.
Overbevisningen om at man ikke er verdt å elske eller ikke duger til å gi andre kjærlighet, er dessverre også en typisk aktiv hukommelse som kan være forårsaket av tidlige barndomsopplevelser eller kullseilt forhold i voksenlivet. Og så er det selvfølgelig de hendelsene fra tidlig barndom som vi ikke er i stand til å huske, men som ikke desto mindre kan ha monumental betydning for vår helse som voksne.
Underbevisstheten fastholder erindringen, og kroppen lagrer den i vevet.
 
Det er også mulig å arbeide med aktive hukommelser ved å bringe holdninger og tankemønstre fram i bevisstheten – og disse har ikke nødvendigvis relasjon til hendelser, men kan være noe man har lært i barndommen og som ikke er aktuelt i ens nåværende liv. Det kan for eksempel være rasisme eller religiøse overbevisninger.
 
De aktive hukommelser må nøytraliseres slik at de ikke lenger er skadelige for klienten, men er sunne, passive hukommelser, og BodyTalks Aktiv Hukommelses-teknikk er den mest direkte veien til både de bevisste og underbevisste tankemønstre og overbevisninger som er roten til symptomer, helsetilstander og sykdommer i BodyMind.
En følelse lagres bare hvis den fôres med tankemønstre, og Aktiv Hukommelses-teknikken atskiller nettopp linken mellom hjernen og den lagrede, aktive hukommelsen slik at tankemønstrene kobles fra hukommelsen og følelsen derved mister sin støttepedagog og løses opp.
 
Bearbeidingen av hendelsen/overbevisningen skjer i hjernens stressenter (amygdalakomplekset), mens saken analyseres i thalamus. Om hvorvidt hendelsen er viktig eller ikke, bestemmes i hjernebarken. Erindringen kan være auditivt basert – altså trigges den av lyd, mens det andre ganger er en følelse, en duft eller noe man ser – eller ser for seg, avhengig av hvilken hjernehalvdel som aktiveres. Hver del av hjernen bidrar altså med hvert sitt element, og derfor aktiveres hele hjernen i den BodyTalk-teknikken som frigjør den aktive hukommelse.
 
Der kan også være snakk om noe som skjer løpende og som dermed hele tiden ”kaster bensin på bålet” og dermed holder fart i sykdommens symptomer. Og tar man som behandler ikke hele bildet med i betraktningen, historien bak sykdommen, oppnås sjeldent vedvarende resultater. For eksempel opplever jeg ofte at matvareintoleranser forsvinner når den følelsesmessige relasjonen til intoleransen behandles. Ofte må det bare én behandling til.
 
Hos mange klienter ruller det seg ut en kjede av aktive hukommelser i en BodyTalk-sesjon som kollektivt bidrar til klientens tilstand. Og det fine er at det normalt ikke er nødvendig for klienten å huske de spesifikke hendelser, fordi balanseringen skjer på et underbevisst nivå. Man behøver altså ikke å bli trukket gjennom sine traumer nok engang. Jeg pleier å sammenligne det med å bære en pose med søppel ut til containeren. På vei ut åpner vi ikke posen og begynner å rote i den. På samme måte er det med aktive hukommelser som kroppen er klar til å gi slipp på.
 
Noen ganger gir det som dukker opp om den aktive hukommelsen ikke direkte mening for klienten, men fordi jeg som BodyTalker respekterer kroppens signaler til å være nok til å sette i gang en frigjøring hos klienten, kan selv et årstall, et navn eller tanken om en bestemt ting være tilstrekkelig.
 
Emotion = Energy in Motion = den sunne måten:
Å føle følelsene. Gjør man ikke det, kan de ende som Aktive Hukommelser.
 
For mere informasjon om BodyTalk, er du velkommen til å ringe meg på tlf.: +34 607 62 91 06 – eller les mer om BodyTalk på www.bodytalk-torreblanca.com. Her kan du velge mellom BodyTalk-artikler om alt fra hormonelle ubalanser, depresjoner, utbrenthet og stress til spiseforstyrrelser, migrene, fibromyalgi, kreft, diabetes, angst og immunforsvar.
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalker – både mennesker og dyr er velkomne.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.