Månedsmagasinet på Costa del Sol
oystein
Dette er teksten til en av våre mest kjente og kjære julesanger, men med alle uroligheter rundt i hele vår klode, er det mange som stiller spørsmålstegn ved denne teksten i dag. Er jorden virkelig deilig… eller?
 
Selv har jeg nå opplevet gjester som har arrangert julebord i min Bistro hvor de i programmet har satt opp sanger som skal synges unisont og hvor de har valgt å ta ut sangen «Deilig er jorden», fordi de har ment at denne teksten kunne provosere enkelte gjester.
 
Herlighet, tenker da jeg. Er vi virkelig kommet så langt at faktisk dette mindretallet av personer som ønsker å kalle seg for terrorister, som ønsker å skremme, og som driver sin psykiske krigføring med skremsler, trusler og terrorangrep på uskyldige ofre, egentlig har «vunnet» første runde?
 
Skal terror vinne over vår fred og demokrati?
 
Ja, på en måte har de det, hvis det kan kalles å vinne, når noen trenger seg inn i et privat kontor der journalister sitter og gjør arbeidet sitt og blir regelrett henrettet ved arbeidspulten, eller når noen går inn i et bakeri, kafé og restaurant og henretter gjester som sitter og koser seg med sin kaffe og kake, eller når noen kommer inn i en konsertsal der masse ungdommer nyter musikken for deretter å henrette tilhørerne rett foran øynene på skrekkslagne musikere!
 
Hvis dette kan kalles å vinne i sin tro på jordens fremtid, ja kjære leser, da er vi kommet altfor langt vekk fra jordens godhet og menneskenes godhet. Men dette skal ikke få lov til å vinne!
La oss senke skuldrene og nyte førjulstiden
 
Den tiden vi nå går inn i, de siste dager av desember måned, med advent, med før-juleforberedelser, med forventningsfulle barn og voksne og som skal være en god tid, der vi skal kunne senke skuldrene og nyte julehøytiden og senere etterfølges av nyttårsfeiring med mange gode forsetter.
 
Vi skal kunne vandre rundt i byen eller shoppingsenteret uten å være redd for at noen kommer stormende mot oss eller bak oss for deretter å henrette nye uskyldige personer.
 
Når jeg skriver at det er mulig at terroristene har «vunnet» første runde, er det fordi ingen av oss andre ville ha tenkt ut muligheten for å gjøre disse grusomme handlingene fordi det overhodet ikke hører hjemme i et fredfylt samfunn der vi skal kunne leve sammen med gode mennesker.
 
Dessverre er vi ikke alle like, og alle vet at det finnes «gale mennesker» som er i stand til å gjøre handlinger, over alt på vår klode, som kan skade og ødelegge for svært mange.
Selv har jeg heldigvis aldri opplevet noen verdenskrig, men det har gjennom alle mine leveår stadig dukket opp konflikter som noen ganger har vært på randen av en ny verdenskrig. Jeg skal ikke være tøffere enn å si at jeg noen ganger har vært rimelig redd for utviklingen av disse konfliktene.
Jeg har sittet hjemme foran tv og fulgt utviklingen time for time og har samtidig tenkt, at det jammen er bra med den nye utviklingen med tv-skjermer der vi får alle urolighetene rett inn i stuene våre og vi alle er vitner til hvem som gjør hva med konflikten.
 
Terror har ført til større samhold i hele verden
Dagens terrorister har ønsket å skape frykt, men opplever at hele verden står samlet mot dem, noe de muligens ikke hadde forventet.
Nå opplever vi at både USA, China, Russland står samlet med hele Europa, Afrika, Asia, Nato og ulike grupper av religiøse samfunn, inkludert muslimer, i kampen mot terror og IS.
 
Men samtidig må alle være på vakt, for det skal ikke store uforsiktigheter til før det kan gå galt, noe som kom helt tydelig frem for ikke så lenge siden da et russisk fly ble skutt ned av tyrkerne.
 
Jeg ser nå veldig ofte norske militære, med full uniform, bli intervjuet av norske nyhetskanaler. Bare for et par uker siden var det en norsk offiser som uttalte seg på tv i et intervju der han kunne berolige det norske folk med at faren nå var over for en tredje verdenskrig.
 
Igjen tenkte jeg; Herlighet, var det virkelig så nære!
 
Men Russland har altså valgt den «myke vei» for avstraffelse, ved å innføre restriksjoner på handelsavtalen med Tyrkia.
Men igjen kjære leser, det er et «tankekors» i denne førjulstiden at vi skal være litt mer på vakt enn det vi tidligere har vært.
Vi kan ikke se bort i fra at det kan skje nye terrorhandlinger over alt på hele jorden.
 
Det vil alltid finnes mennesker som ønsker å skade andre, men de menneskene skal vi vinne over!
Det vil alltid finnes mennesker som ønsker å fremheve sin egen personlighet langt over oss andre, men også disse personene skal vi vinne over!
Det vil alltid finnes mennesker som ønsker å ødelegge jorden vår, men disse personene vil fort bli innhentet og uskadeliggjort, slik at vi vinner over dem!
 
Nordahl Griegs ord fra 1943 – betyr like mye i dag
Dikteren Nordahl Grieg, har skrevet mange flotte dikt, og han døde selv veldig ung, i en alder av 41 år, i et flytokt over Berlin under Andre verdenskrig.
I diktet «Til Ungdommen» har jeg valgt ut 3 vers av totalt 14 vers, men som jeg mener symboliserer noe av en tiden vi er inne i nå, og som ikke har forandret seg på alle disse årene, nå han skriver;
 
Krig er forakt for liv,
Fred er å Skape.
Kast dine krefter inn;
Døden skal tape.
 
Edelt er mennesket,
Jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
Skyldes det svik.
 
Dette er løftet vårt,
Fra bror til bror;
Vi vil bli gode mot
Menneskenes Jord…!
Vi vil ta vare på
Skjønnheten, varmen –
Som om vi bar et barn
Varsomt på armen.
 
Jorden og Verden går videre – og vi må ta vare på den
 
Det er alltid en glede å se nye barn kommer til verden, de som skal føre jorden vår videre og sørge for at den blir ivaretatt på den aller beste måte i fred og samhold.
Samtidig er vi alle nå mer åpne for at vi skal verne om våre verdier og ikke akseptere at grupper av terrorister skal kunne få lov til å frarøve oss all vår livskvalitet og vår rett til å få gjøre det som vi selv ønsker i et åpent demokrati.
 
Sammen skal vi alle vinne andre runde, og selvfølgelig videre både tredje og fjerde runde, hvis dette skulle være nødvendig. Ingen skal kunne føle seg usikre på at jorden er et godt sted å leve ved å ta vare på hverandre, vår eksistens, vår natur og vår egen livskvalitet.
 
Syng sangen med glede denne julen
Og spesielt derfor er julesangen «Deilig er Jorden», med sin fantastisk flotte tekst, skrevet av Berhard S. Ingemann, en veldig viktig sang dette året etter alle de grusomheter som er skjedd de siste månedene, med tanke på samhold og fred.
Sangen er også sunget gjennom mange generasjoner, fordi melodien er en schlesisk folketone fra middelalderen, og vi skal sammen sørge for at den blir sunget videre fremover i mange kommende generasjoner.
 
Deilig er Jorden,
Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelens pilgrimsang.
Gjennom de fagre,
Riker på Jorden,
Går vi til Paradis med sang!
 
Tier skal komme,
Tier skal hen rulle,
Slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer,
Tonen fra himmelen,
I sjelens glade pilgrimsang!
 
Englene sang den,
Først for markens hyrder,
Skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over Jorden,
Menneske, Fryd Deg,
Oss er en evig Frelser Født!!!
 
Jeg ønsker dere alle en god og fredfylt jul, og godt nytt år!
 
Av Øystein Wiig Rambøl

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.