Månedsmagasinet på Costa del Sol
Paneldebatt – med generasjonen som skal føre Spania videre

Paneldebatt - med generasjonen som skal føre Spania videre

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


 

24-år gamle Macarenas budskap til politikerne er ikke til å ta feil av. Spania må tilbake på sporet, og det må skje nå!
Spania er hardt rammet av den økonomiske krisen. Den har ført til massiv utilfredshet hos spanjolene, og omfanget av misnøyen kan bla. merkes på oppslutningen om den kritiske grasrotsbevegelsen Democracia Real YA i fjor vår. Skal Europas femtestørste økonomi komme seg ut av krisen, krever det ifølge flere eksperter politisk handling og reformer som kan styre landet ut av den truende resesjonen. Hvem som skal føre lede den prosessen avgjorde spanjolene selv, da de den 20.november i fjor gikk til et nokså avgjørende parlamentsvalg. Den konservative Mariano Rajoy vant som kjent stort og skal nå i gang med utviklingen av det Spana som neste generasjon står på spranget til å overta. Det Norske Magasinet har møtt tre unge spanjoler til en diskusjon om politikk, landets framtid og om det å være ung i Spania.

Vi møter de tre malagueños Macarena, 24 år og turistguide samt oversetter, Paloma, 17 år og gymnaselev og Jose, 19 år og gymnaselev på en bar ved paseoen i Fuengirola. Sammen skal vi i løpet av den neste halvannen timen se nærmere på det som opptar unge spanjoler.

Hva er deres oppfatning av Spanias økonomiske situasjon?
Jose: Den er vanskelig. Svært vanskelig og akkurat nå er det vanskelig å se hvordan vi skal komme ut av den.
Macarena: Zapatero har forsøkt en masse ting, men de virker ikke. Han har hatt altfor mye fokus på sosialpolitikken, selv om det selvfølgelig også er viktig. Men nå handler det altså om økonomi, og der har han feilet. Han har ikke kunnet få det til å fungere – det vitner de utallige regjeringsrokadene også om.
Paloma: Ja, det er riktig, men det nytter ikke hvis man ikke har de riktige redskapene. Jeg tror ikke Zapatero hadde kompetansen som skulle til.
Macarena: Han er svært sympatisk, det er slett ikke det, men vi trenger et nytt ansikt.
Jeg kan høre på deg at du Macarena er glad den nye regjeringen?
Macarena: Ja, det var helt nødvendig.
Hva med dere andre? Er dere enige?
Jose: Helt sikkert. Det er bra at vi har fått en ny regjering.
Paloma: Også enig.
Tror dere at et regjeringsskifte løser alt?
Jose: Nei, nei. Det er også et kjempeproblem at partiene motarbeider hverandre i steden for å stå sammen og samarbeide oss ut av krisen. Og det endrer seg nok ikke med den nye regjeringen.
Macarena: Det er jeg ikke helt enig i. Jeg tror at den nye regjeringen vil få bedre resultater nokså raskt. Cut the bullshit and get to work! Det er det det handler om nå.
Paloma: Jeg tror ikke det er så lett, Macarena. Det er mange ting som ikke fungerer, og det endrer seg nok ikke, bare fordi det kommer en ny regjering. Det er en lang prosess å komme ut av denne krisen.
Macarena: Den konservative regjeringen vil helt sikkert gjøre det som er nødvendig. Altså skjære i offentlig sektor. Ellers ender vi opp som Hellas.
Det var nettopp mitt neste spørsmål:
Frykter dere at Spania blir det neste Hellas?
Alle tre: JA!!

Hvilke konsekvenser frykter dere det vil få for dere unge dersom Spanias situasjon forverres i retning av Hellas?
Jose: Det er på forhånd vanskelig å få arbeid, og det vil bare bli enda verre. Nå vil jeg gjerne studere filosofi, og jobbet innenfor det feltet finnes detg på forhånd ikke mange av. Derfor vil en forverring av krisen for min jobbsituasjon være en katastrofe.
Paloma: Jeg tenker helt klart også mest på det jobbmessige.
Macarena: Nå har jeg jobb – to faktisk – men jeg frykter også å bli arbeidsløs hvis krisen blir verre.

Hvorfor tror dere så mange land har havnet i denne krisen?
Paloma: Land som Spania, Portugal, Hellas og Italia har slett ikke vært klare for euroen. Vi har ikke kunnet holde økonomisk stabilitet slik eurosamarbeidet krever, og derfor opplever vi nå denne krisen, tror jeg.
Macarena: Enig! Vi må kikke utover grensene og se hvordan Frankrike og Tyskland håndterer tingene. Sarkozy burde være et forbilde for våre ledere. Han kommuniserer fantastisk godt med sine borgere, og det kunne vi virkelig godt trenge her til lands også. Det er frustrerende å høre at det går dårlig, men ikke få vite noe om hvorfor.

Det har bredt seg en politisk bevegelse i Spana – Democracia Real YA. Hva synes dere om den?
Jose: Jeg kjenner den ikke nok til å kunne uttale meg, tror jeg.
Paloma: Det samme gjelder nok for meg.
Macarena: Jeg er generelt enig med det de står for, men jeg tror bare ikke de lykkes med sine protester. De synes ikke å få gjennomslag med aksjonene og synspunktene sine, så jeg tror demonstrasjonene blir rent symbolske.
Dette er altså ikke en potensiell og ny Tea Party-bevegelse?
Macarena: Det kan jeg ikke forestille meg.

30 år ved mors kjøttgryter
Det er en rekke forskjeller på ungdomskulturene i Spania og Norge. Den største er nok at livet for mange spanske ungdommer leves med basen hos foreldrene, helt til man har rundet 30. Det henger i høy grad sammen med at bolignormene er markant annerledes de to landene imellom. Når man flytter hjemmefra i Spania, så er det ofte i eget hus eller leilighet. Kjøpt og betalt. Det krever selvsagt kapital, og det kan med den nåværende jobbsituasjonen og med spanske lønninger drøye mange år. Dermed er utsiktene til at våre tre hjemmeboende spanjoler flytter til sitt eget nokså lange. Men hvordan opplever de egentlig det?
Macarena: Åhhh, minn meg ikke på det (smiler). Jeg vil svært gjerne flytte og være uavhengig, men jeg vil ikke leie, og jeg har ikke råd til å kjøpe noe for øyeblikket. Så jeg bor hjemme noen år til. Det er egentlig fælt å tenke på (smiler igjen).
Paloma: Hva så med meg? Jeg ser for meg å bo hjemme i kanskje 13 år til.
Jose: Jeg bor heldigvis i den motsatte enden av mine foreldre i huset vårt, så det hjelper en del. Jeg har det ikke så travelt som Macarena.
Paloma: Du er heldig.

Hva er galt med å bo hjemme så lenge?
Macarena: Jeg vil bare ut og være meg selv. Spesielt når du er ung er det nokså slitsomt å ha foreldre rundt seg hele tiden. Jeg savner uavhengigheten.
Paloma: Jeg har det helt på samme måte. Det er virkelig vanskelig å forestille seg å skulle bo hjemme i kanskje 13 år til.

Men for å få penger til egen bolig må man jo ha en jobb. Hvordan ser planene deres ut på den fronten?
Jose: Jeg vil jo som sagt gjerne studere filosofi, kanskje undervise i det.
Paloma: Noe med reklame eller markedsføring.
Macarena: Jeg vil i utgangspunktet gjerne fortsette med det jeg gjør nå.

Jose og Paloma som fortsatt utdanner seg til yrker der utsiktene til jobb ikke er de beste, hva tenker dere om dette?
Paloma: Det tenker jeg selvfølgelig mye på, men jeg tror det er viktig å få en eller annen utdanning, uansett hvordan jobbmarkedet ser ut.
Jose: Jeg brenner så mye for filosofi at jeg leser det uansett hvordan jobbsituasjonen er.
Macarena: Jeg har en venninne som har vært ferdigutdannet lærer i tre år. Hun har ikke vært i nærheten av en lærerjobb og jobber nå som resepsjonist uten utsikter til en relevant jobb. Jeg kjenner også ingeniørstudenter som har droppet ut, fordi de kunne få en ufaglært jobb med en gang. Til sjuende og sist handler alt om penger.

I en global verden som i dag er handel med utlandet alfa og omega. I den forbindelse er det jo en stor fordel å snakke et fremmedspråk. Hvorfor snakke så få spanjoler engelsk?
Paloma: Det er jo nok mye vår egen skyld, men jeg mener også at lærerne har en stor del av skylden. Det er jo vanskelig å lære engelsk av en som ikke snakker det særlig godt selv. Jeg vil nesten mene at skylden må deles 50/50.
Jose: Paloma har til dels rett, men jeg tror også at det henger sammen med at det ikke interesserer oss. Vi kan ikke se nødvendigheten av å lære språket.

Er det ikke litt hyklerisk at dere framhever viktigheten av kompetanse til tross for at verken Paloma og Jose snakker engelsk flytende. Det er jo så viktig!
Paloma: Jo, det er det nok (smiler).
Macarena (som på grunn av jobben snakker engelsk): Jeg vil komme dem litt til unnsetning. Skolesystemet er generelt for lite konkret i Spania. Vi lærer en masse forskjellige ting, men spesialiserer og dyktiggjør oss ikke for alvor i særlig mange ting. F.eks. engelsk. Så det er også mye skolenes skyld.

Framtiden
Uansett hvordan framtiden former seg for våre paneldeltakere, er én ting i alle fall sikket: Den er preget av stor usikkerhet. Selv det gode, gamle rådet om at utdanning er veien fram i livet, lyder litt hult når utallige akademikere og andre høyt utdannede sitter fast i arbeidsløshet eller ufaglærte jobber. Så hvordan er våre debattanters planer og håp for framtiden? Macarena: Personlig kan jeg ikke utelukke at jeg vil flytte til Frankrike hvis jeg skulle miste jobben min og ikke få en ny.
Paloma: Så lang vil ikke jeg gå.
Jose: Nei, nei, heller ikke jeg. Jeg håper jeg får meg en jobb slik at jeg kan være med på å bygge opp landet igjen.
Macarena: Ja, jeg foretrekker også å bli her. Under alle omstendigheter må politikerne se å få hjulene i gang igjen.

I en stor del av Francos siste år var det jo nettopp å få hjulene i gang som førte til det såkalte spanske mirakelet (el milagro español). Er det unge som begynner å søke mot politiske ytterkanter som man ofte ser under kriser? Jeg mener, kan dere se for dere en ny Franco?
Jose: NEI!!
Paloma: Overhodet ikke!!
Macarena: Min mormor elsker Franco over alt på jorden, men vi er altså blitt klokere (smiler). Jeg tror det er svært mange eldre som på en eller annen måte savner Franco-tiden, men vi unge har ingen ønsker om å det.

Hvordan håper dere at Spania utvikler seg de kommende årene?
Paloma: Nå håper jeg først og fremst at vi får en ny regjering som kan få satt i gang nødvendige tiltak. Da er jeg overbevist om at vi skal klare oss.

Og hva med deres egen situasjon?
Macarena: Jeg håper selvfølgelig at jeg får beholde jobben min og raskt får råd til mitt eget sted å bo.
Paloma: Mitt mål er akkurat som Macarenas. Jeg vil gjerne ha en jobb når jeg er ferdigutdannet slik at jeg kan komme i gang med å bygge min egen tilværelse.
Jose: Bortsett fra at jeg ikke har det like travelt med å flytte hjemmefra, er min drøm den samme.
 

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet