Månedsmagasinet på Costa del Sol
Klar for jordens undergang?

Utsiktene er dystre. Det handler om noe mye mer enn en norsk smørkrise. For ikke bare står vi midt opp i en økonomisk verdenskrise der EU-samarbeidet knirker faretruende og der tilliten til euroen og vestlige økonomier stuper. I tillegg henger de globale klimatruslene som mørke skyer over våre små liv her nede på jorda. Men vi slipper ikke unna med det. Det finnes enda verre trusler!

21. desember = jordas undergang!
Etter at vi nå har tatt steget over i 2012, har vi fått et nytt dommedagsvarsel å forholde oss til: Ifølge de amerikanske mayaindianerne slutter nemlig jordens tidsregning i år, nærmere bestemt 21. desember 2012.
Det er ingen bløff. I de gamle mayakulturene mente man at tiden og universet var styrt av guddommelige krefter. Derfor registrerte de nøyaktig himmellegemenes bevegelser og skapte seg et kalendersystemer som var utrolig presise, også sett i forhold til vår avanserte kalender.
Mayaene skapte bl.a. en 260-dagers kalender, en solkalender, en kalender for århundrene og for telling av tiden langt framover, har dagens forskere funnet ut.
I den gamle indianerkulturen som eksisterte i mange hundreår før Columbus og spanjolenes ”oppdagelse” av Amerika i 1492, brukte man et 20-tallssystem (tilsvarende danskenes tellemåte med tres, fjers og fems). Innenfor mayakalenderen består jordens syklus består av 5.128 år. Siden startdatoen for kalenderen tilsvarer 11. august 3114 før vår tidsregning, løper tidssyklusen for jorda dermed ut 21. desember 2012!

Hvem skal vi tro på?

Denne oppdagelsen har ulike dommedagsprofeter ofte tolket i verste mening, nemlig at på denne datoen går jorda under. Hollywood har lagd sin versjon av tragedien som skal rammes oss alle: I filmen ”2012” raser Peterskirken i Roma sammen, jorda bombarderes av store ildkuler fra verdensrommet og folk og dyr går amok.
Historiker Finn Madsen er ekspert på mayakulturene og er enig i at 21. desember markerer sluttdatoen for mayakalenderen. Men han avviser at indianerne mente dette betydde jordas undergang, snarere at man dagen etter begynner på en ny kalender eller tidsregning. Noe sånt som at den dagen som vi i vår vestlige kultur kaller 22. desember 2012 blir dag 1 i den nye mayakalenderen.
Mange lurer likevel på om det er tilfeldig at tidsregningen for mayaindianerne slutter akkurat i 2012. Men om du ikke tror på akkurat denne undergangsteorien, skal vi ta med noen andre. Det finnes flere av dem.

Mer skrekk og gru

På YouTube finner du videoer som skal bevise at solsystemet vil krysse ”den galaktiske ekvatorlinjen” akkurat samtidig som mayakalenderen slutter. Oversatt til noenlunde forståelig norsk betyr det noe sånt som at planetenes plassering i forhold til hverandre og hele solsystemets bevegelse rundt i galaksen er slik at vårt univers bryter sammen 21. desember i år.
Eller synes du kanskje meteor-teorien høres bedre ut? Den hevder at jorda vil bli truffet av en meteor 21. desember. Et meteornedslag er ikke noe å spøke med, og det har skjedd tidligere! En mange kilometer bred meteor med en fart på 30 kilometer i sekundet vil være en trussel mot livet på jorda.
Ifølge den danske romforskeren Søren Brandt er sjansene for at en slik monster-meteor treffer oss i år være langt mindre enn sjansen for å vinne i Lotto. På den annen side er det jo slik at noen vanligvis har sju rette og stikker av med Lotto-potten hver uke, vil muligens tvilerne kunne hevde.
Sola går berserk?
Eller kanskje er det et gigantisk utbrudd på sola 21. desember i år som skal sette sluttstrek for vår eksistens? Tilhengerne viser til at det er bevist at aktiviteten på sola svinger i perioder på 11 år. Slike utbrudd kan – selv om det bare er snakk om moderate utbrudd – påvirke både strømforsyningen og radiokommunikasjonen på jorda og være farlige for astronauter og satellitter i verdensrommet. Det handler om ladde partikler som sola sender ut. Dersom det finner sted et ekstra kraftig solutbrudd 21. desember, kan det være helt avgjørende for liv og helse på jorda, mener dommedagsprofetene.
Trøsten får her være at astrologer og romforskere ikke regner med noen spesiell sterk solaktivitet i år. Derimot vil aktiviteten på sola ta seg opp i 2013 eller 2014, hevder de.

Jorden opp – ned?

Jo, det har skjedd før at nord- og sydpolen har byttet plass. I gjennomsnitt tar det imidlertid 5.000 år før jorda snus ”opp – ned”.
– Kanskje ikke så dramatisk, sier du? Det er jo iskaldt begge steder!
– Jo, svarer dommedagsprofetene. Når polene gradvis bytter plass, vil det føre til enorme klimaendringer på jorden. Det kan igjen være en trussel mot livet på vår lille planet. Heldigvis mener forskerne at det ikke synes å være noen snarlige ”polvendinger” på gang.
Det er ikke bestandig like lett for oss stakkars mennesker å vite hva vi skal tro på. Er du overbevist om at mayaene virkelig har klart å regne seg fram til at jorden går under 21. desember i år, så slipper du i alle fall å tenke på alt som heter julestress og julegaver i år.
Vi andre får trøste oss med at det er mer mellom himmel og jord enn noe annet sted. Og at bare den som lever til 21. desember, får se!

Kilder: Wikipedia, forskning.no

 

 

 

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.