Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september 2011

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Det Norske Magasinet bringer her informasjon fra Konsulatet vedr. valget i Norge 12. september 2011.
Hvordan avgi stemme utenriks? Hvem kan stemme?
– Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
– Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge siden 30. juni 2011.
– Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.
Det er et vilkår at man er innført i manntallet.
Ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet og deres husstand har rett til å stemme selv om de aldri har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. De behøver heller ikke søke om innføring i manntallet.
– Forsøk med stemmerett til 16-åringer: I 20 kommuner blir det gjennomført forsøk med stemmerett til 16-åringer. I disse kommunene kan også 16- og 17-åringene (født 1995 eller tidligere) stemme ved kommunestyrevalget dersom de oppfyller øvrige stemmerettsvilkår nevnt over.

Når kan du forhåndsstemme?
Forhåndsstemmegivningen utenriks startet 1. juli 2011. Siste frist for å avgi stemme utenriks er fredag 2. september. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.
– Forsøk med elektronisk stemmegivning via Internett
I 10 kommuner blir det gjennomført forsøk med stemmegivning via Internett. Velgerne i disse kommunene kan selv bestemme om de vil stemme på vanlig måte med papirstemmeseddel eller via Internett. Man må være bruker på MinID for å stemme via Internett. Stemmegivning via Internett foregår i perioden 10. august til 9. september.

Står du i manntallet?
Norske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de ti siste årene før valgdagen, blir automatisk ført inn i manntallet i siste bosettingskommune.
Norske statsborgere som ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må søke om innføring i manntallet. Du søker om innføring i manntallet ved å signere på omslagskonvolutten.

Hvordan forhåndsstemme?
1. Du må møte personlig hos en stemmemottaker.
2. Stemmemottakeren gjør deg kjent med fremgangsmåten ved stemmegivningen og gir deg skrivesaker, stemmesedler og en stemmeseddelkonvolutt. Deretter vises du til et sted hvor du i enerom og usett avgir stemme.
3. Du krysser av på stemmeseddelen for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et annet parti/gruppe, skriver du navnet på denne listen i et eget felt. Markerer du ikke av for et parti/gruppe, stemmer du blankt.
Den rosa stemmeseddelen gjelder kommunestyrevalget og den blå stemmeseddelen fylkestingsvalget.
I OSlo er det ikke fylkestingsvalg, men direkte valg til de 15 bydelsutvalgene. Velgeren kan skrive navnet på det partiet eller gruppen vedkommende stemmer på på et hvitt, blankt ark. Det må også fremkomme hvilket valg og hvilken bydel stemmeseddelen gjelder for.
4. Du legger stemmeseddelen(-dlene) i den brune stemmeseddelkonvolutten.
5. Stemmemottakeren gir deg en hvit omslagskonvolutt som du legger stemmeseddelkonvolutten i. Kleb igjen omslagskonvolutten.
6. Stemmemottakeren fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten.
7. Stemmemottakeren gir deg deretter omslagskonvolutten, slik at du kan signere og dermed bekrefte at det som står skrevet på omslagskonvolutten er riktig. Påse at alle nødvendige opplysninger er med. Det er særlig viktig at du er nøyaktig når du påfører navn, fødselsnummer (11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge.
8. Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir sendt direkte til riktig kommune i Norge.
For mer informasjon, se www.valg.no

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet