Månedsmagasinet på Costa del Sol

Forholdet mellom diabetes og munnhelse

Parodontitt er samlebetegnelse på en tannløsningssykdom som til å begynne med kan vise seg som lett bløende tannkjøtt og etter en tid kan føre til at man mister tennene om sykdommen ikke behandles.
Diabetes mellitus (sukkersyks) er en sykdom der blodets sukkerinnhold (glukose) er forhøyet. Blodsukkernivået øker om kroppen mangler hormonet insulin, om kroppen har et større insulinbehov enn det bukspyttkjertelen klarer å produsere eller om kroppens følsomhet for insulin er nedsatt slik at det tilgjengelige insulinet ikke kan tas opp av vevet. Det finnes flere ulike former for diabetes, men de to vanligste er type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Type 1-diabetes oppstår når sukkerinnholdet i blodet øker på grunn av at kroppen mangler eller har nedsatt produksjon av hormonet insulin. Sykdommen forårsakes av en autoimmun reaksjon mot de insulinproduserende i bukspyttkjertelen (pankreas).

Type 2-diabetes er en tilstand der kroppens følsomhet for insulin er nedsatt. Bukspyttkjertelens produksjon av insulin er normal eller forhøyet, men likevel har insulinet mindre effekt på vevet i kroppen, og blodsukkerinnholdet forblir derfor høy.

Langvarig diabetes øker risikoen for parodontitt og flere undersøkelser har vist at diabetespasienter som forbedrer munnhelsen også får et lettere kontrollerbart blodsukker.
Nå spør stadig flere forskere om ikke koblingen mellom diabetes og risikoen for dårlig munnhelse også kan fungere omvendt. Altså at parodontitt øker risikoen for type 2 diabetes.
Fellesnevneren kan i så fall være den langvarige lavintensive betennelsen som kjennetegner parodontitt og som mistenkes for å bidra til diagnosen diabetes.
En stor amerikansk undersøkelse fra Universitetet i Colombia viste i løpet av en 20-års periode at sjansen for å få diabetes 2 var dobbelt så høy blant de som hadde parodontitt. Forholdet var det samme selv etter at forskerne hadde tatt hensyn til andre faktorer som kan ha spilt inn, for eksempel alder, røyking, matvaner og overvekt.
I en annen amerikansk studie fant forskerne også ut at blant personer med parodontitt var det nesten fire ganger vanligere med insulinresistens.
Ifølge Lewis Rose fra Universitetet i Pennsylvania har man sett store forandringer av diabeteskontrollen hos pasientene etter at en behandling mot parodontitt ble startet. På tre måneder har sukkernivået stabilisert seg og behovet for insulin minsket.
Her på Nordic Dental Centre tilbyr vi preventiv tannpleie i form av besøk hos tannhygieniker og tannlege.
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Av Christina Radics, tannlege ved Nordic Dental Centre

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.