Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kinesergull hos tannlegen?

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Den siste tiden har tv og presse skrevet om at tannleger bruker metall som er ”giftig” eller som kan medføre allergier i tannlegebehandlingen.

Når tannlegen benytter metall i pasientens munn, er det bl.a. ved framstilling av kroner og broer. Det man kaller en metallkeramisk krone, er en tannkrone med et metallag innvendig og et lag med porselen utvendig. Metallet må være av slik type at det er mulig å brenne porselenet direkte på metallet. Dvs. at metallet må ha et så høyt smeltepunkt at det er mulig å feste porselenet, uten at metallet smelter (ca. 970 grader). Hvorfor skriver jeg metallet og ikke gullet? Det er fordi det ikke er mulig å benytte rent gull, for det vil smelte ved slike høye temperaturer.

Hva består så dette metallet av? Ja, det er det spørsmål som mange pasienter nå stiller.

Kan jeg bli syk av dette metallet? Hvilke symptomer må jeg regne med å få?

Mange tannleger sender sine avtrykk til et tannlegelaboratorium som hevder de kan lage en metallkeramisk krone svært billig. Et slikt laboratorium (finnes også her på kysten), samler sammen en masse avtrykk og sender dem som en stor pakke til f.eks. Kina. Etter ca. to uker får samme laboratorium de ferdige kronene og broene tilbake. Nå skal varene bare sendes videre til den aktuelle tannlegen. Hva er egentlig galt med dette? Egentlig ingenting, rent bortsett fra at det i Kina kanskje gjelder andre regler og helsekriterier i forhold til metallet som brukes i framstillingen av kroner og broer. I Norden og andre europeiske land kan reglene vært annerledes.

Derfor innførte man for år tilbake en kontroll kalt ISO-sertifikat. Det betyr at man i pasientbehandling ikke kan bruke metaller som kan føre til allergier eller andre komplikasjoner.

De fleste seriøse laboratorier har et ISO-sertifikat (Licensia Sanitaria de Funcionamiento de Fabicantes de productos Sanitarios a Medida), og dermed kan pasienten føle seg trygg.

Et metall kalt Talladium Tillite har vært brukt i mer enn 25 år. Dette metallet er biokompatibelt og godkjent av FDA (Food and Drug Administration) i USA, samt med sertifikat ISO-9002 i Europa, og oppfyller samme standard som implantater.

Det må tilføyes at dette Talladium Tillite er godkjent på Iowa State University, University of Dayton, University of Minnesota, Competense University of Madrid, Politénica University of Catalonia, Boston University, m. fl.

Hvorfor er tannleger og dermed pasientene glade for dette metallet? Tidligere brukte man mest kromkobolt som metall under porselenet. Dette hadde den uheldige virkningen at man kunne få porselensfrakturer (porselenet gikk i stykker ved tygging). Halvedelt og edelt metall hadde samme uheldige virkning. Talladium har den beste og største bindingsevne til porselen, og derfor er knapt snakk om frakturer mer.

Med den siste nye og velprøvde teknikken produseres i dag kroner og broer uten metall innvendig. Det er en teknikk som gjør kronen dyrere, men har den fordelen av bedre keramiske og kosmetiske egenskaper.

Husk: Tenk på helsen din! Tenk på hva du får i munnen. En svært billig behandling følger ikke de betraktningene ovenfor.
Clínica Dental Escandinava (www.clinicdental.eu) står til rådighet for pasienter og tannleger som ønsker flere detaljer.

Av Keld Overgaard

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet