Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

 

Hos noen pasienter kan det oppstå smerter i skulderen i forbindelse med en langvarig overbelastning, men smertene kan også oppstå uten at den egentlige årsaken er kjent. Mange pasienter klager over smerter ikke bare ved belastning, men også om natten, og disse smertene kan være svært plagsomme.
Smertene skyldes mange gange irritasjon i og omkring senene til skulderen og er oftest fulgt av nedsatt bevegelighet og funksjon. I noen tilfeller har det dannet seg forkalkninger i slimsekken over senen under skulderrundingen som kan gi problemer. Det kalles for et avklemningssyndrom (impingement).

Undersøkelse
For å undersøke skulderen og graden av irritasjon, samt plassforholdene i leddet, foretas en legeundersøkelse og det tas et røntgenbilde av skulderen. I noen tilfeller suppleres det med enten ultralydsskanning eller MR-skanning for å utrede skaden nærmere.

Behandling
For å dempe smertene brukes et giktpreparat som både reduserer smertene og minsker irritasjonen i senen og slimsekken over senen. Det kan i mange tilfeller være en god idé å supplere med én til flere innsprøytninger med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse. Disse legges inn under skulderrundingen i slimsekken over senen. Det er med til på å minske irritasjonen, noe som betyr at forløpet går litt raskere.

Trening
Fordi smertene har kommet av feilbelastning og/eller overbelastning, har pasienten behov for å gå på gjenopptrening hos en fysioterapeut som kan veilede i koordinerings- og styrkeøvelser. Normalt vil tre av fire pasienter med disse smertene i skulderen komme seg ved blokadebehandling og trening. Såfremt pasienten klarer seg uten en operasjon, er forløpet raskere og mindre sjenerende. Det er ikke mulig på forhånd å vurdere hvem som kan klare seg uten en operasjon, dette kan først avgjøres etter trening og binyrebarkhormoninnsprøytningene er forsøkt uten hell.

Operasjon
I de tilfeller der smertene ikke forsvinner ved trening, kan det være en god idé å få foretatt en opprensning i skulderen. Dette foregår ved hjelp av en kikkehullundersøkelse der det blir renset opp rundt senene og lages mer plass under skulderrundingen. Pasienten blir umiddelbart etter operasjonen henvist til gjenopptrening og må regne med å trene i tre – seks måneder for å få tilbake stabilitet, bevegelighet og styrke i skulderen.
 

 

Av overlege, Ph.D Allan Larsen, spesiallege i Ortopedisk kirurgi, 659 426 959.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.