Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos & Helle Barlebo fra Chili Gourmet
Vi skandinaver har tradisjon for riktig god julemat og vi vil gjerne velge gode viner til den. Det som vi spiser på julaften stiller store...
To danske kapasiteter på Costa del Sol møtes her for å dele sin kulinariske og ønologiske erfaring med oss. Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos er...
«Jeg begynner å forstå hvorfor Helle Barlebo har valgt navnet Chili Gourmet for sitt firma. De siste månedene har jeg skullet velge viner til noen...
Her møtes to kapasiteter for å dele sine kulinariske og ønologiske erfaringer. Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos er Det Norske Magasinets faste vinekspert. I serien...
To kapasiteter møtes her for å dele av sine kulinariske og ønologiske erfaringer. Jeanett Lorentzen fra Birdie Vinos er Det Norske Magasinets faste vinekspert. I...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet