Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spanias skjeve side. Fasanøyen – eid av både Spania og Frankrike

Spanias skjeve side. Fasanøyen - eid av både Spania og Frankrike

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
I Baskerlandet renner elven Bidasoa ut i Biscayabukten mellom den spanske byen Honraddibia og den franske byen Hendaye. Fem kilometer inne i landet, nær byen Irun, er det en liten og ubebodd øy kalt Fasanøyen.
 

Siden er øyen blitt brukt til å utveksle fanger og gifteklare prinsesser. Det er dog lenge siden fanger eller gifteklare folk sist er sett på øyen.

Øyen har den usedvanlige statusen at den er et kondominium, og dermed tilhører den altså både Spania og Frankrike. Dette felles eierskapet fordeler man ved at de to landene eier øyen i seks måneder hver, slik at eierskapet skifter to ganger i året. Det er i hhv. juni, hvor øyen blir fransk, for så i januar å bli spansk. Da møtes representanter for de to landene på øyen for offisielt å overgi suverenitet til det andre landet, hvilket skjer med hymner, honnør og det hele.

Et symbol på fred

Île de l’hôpital, Hospitalsøyen, kalles den i Frankrike, mens den på spansk heter Isla de los Faisanes, Fasanøyen. Hvor navnet stammer fra vet ingen med sikkerhet, i hvert fall er det ikke på grunn av hverken hospitaler eller fasaner, for dem er det ingen av på øyen. På baskisk kalles den Konpantzia. Denne benevnelsen menes å stamme fra de møtene som en gang ble avholdt her.
Det viktigste møtet har vært underskrivelsen av Pyreneerfreden, som er den avtalen som i 1659 markerte slutten på den spansk-franske krigen, som hadde sitt utspring i Trettiårskrigen. Det var Filip 4. av Spania og Ludvig 14. av Frankrike som møttes for å underskrive den.
Midt på øyen er det reist en skulptur med en inskripsjon som markerer denne begivenheten. Inntil da hadde ingen eid øyen, men det delte tilhørighetsforholdet ble skrevet inn i avtalen som et symbol på fred og samarbeid.
Siden er øyen blitt brukt til å utveksle fanger og gifteklare prinsesser. Det er dog lenge siden fanger eller gifteklare folk sist er sett på øyen. Enkelte besøkende har fått lov til å avlegge et besøk, og blant dem er den franske forfatteren Victor Hugo. Da han var her i 1843 skal han ha sagt at han kun så tre ender, som sikkert var fraktet dit for å spille rollen som fasaner.

Verdens minste og eldste kondominium

Øyen er i øyeblikket på 2.000 m 2. Størrelsen varierer med vannstanden i elven, som noen ganger er så lav at man fra begge elvebreddene kan gå 50 meter ut til øyen. Det er altså lett å dra dit, men det er faktisk forbudt. Kun soldater fra de to landenes flåtestasjoner ved hhv. San Sebastián og Bayonne har adgang – vel å merke i de seks månedene for året som det er deres øy.
Fasanøyen er det minste kondominium i verden. Så vidt vites er det også det eldste. Siden 1659 er suvereniteten gitt fra det ene landet til det andre mer enn 700 ganger, og i den tiden har øyen lagt der som et håndgripelig -om enn merkverdig, symbol på fred mellom de to landene.
Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet