Månedsmagasinet på Costa del Sol
EPA-GLA+ – En naturlig del av en bevisst livsstil

Del

helse-epgGla
 
EPA-GLA+ inneholder naturlig, stabil fiskeolje i kombinasjon med lægehjulkroneolje og flytende lecithin utvunnet av soyaolje. Dermed får du et avbalansert tilskudd av Omega 3-6-7-9 fettsyrer og fosfolipider. EPA-GLA+ utgjør et godt supplement til det øvrige inntaket av fisk fra kosten som ifølge de offisielle kostrådene fra ernæringshold helst skal inneholde fisk to ganger i uken. Sammensetningen er alltid justert i overensstemmelse med den nyeste viten om dagsbehovet for fiskeolje og andre nyttige fettsyrer. EPA-GLA+ serveres i kapsler av fiskegelatin.
Interessen for fiskeolje stammer tilbake fra 1970-tallet da de to danskene Bang og Dyerberg gjennomførte en rekke undersøkelser blant grønlandske fangstfolk. Etter flere ekspedisjoner til Grønland kunne de berette om en påfallende forskjell i hjertehelsen mellom grønlendere og dansker. På bakgrunn av undersøkelsene framsatte de to danskene hypotesen om at Omega-3 fettsyrer fra grønlendernes svært høye inntak av fisk og havpattedyr (særlig sel og hval) var med på å styrke hjertene deres. Observasjonene vakte stor internasjonal oppsikt og var starten på en massiv forskning rundt fiskeolje.
 
EPA-GLA+
·      Et av de reneste preparater inneholder kombinasjonsoljer – Peroxid < 0,5 – Totox 3,6.
·      Mye mer enn fiskeolje: et avbalansert tilskudd av Omega 3-6-7-9 fettsyrer og fosfolipider i form av naturlig fiskeolje, lægehjulkroneolje og flytende lecithin.
·      Bra for hjertet, hjernen og synet.
·      Bra for normal leverfunksjon og for et normalt kolesterolnivå.
·      Inneholder naturlig, stabil fiskeolje fra sertifisert bærekraftig fiske.
·      Servert i «naturlig innpakning» = kapsel laget av fisk.
 
Vær oppmerksom på fettsyrereformen

Omega-3 og -6 fettsyrer er essensielle og skal tilføres kroppen på samme måte som f.eks. vitaminer fordi kroppen ikke selv kan danne disse livsviktige byggesteinene. Med EPA-GLA+ får man Omega-3 fettsyrene fra fiskeolje i sine høyeste former, dvs. i de lengste og mest umettede former – også kalt EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre). Det er i form av EPA og DHA at Omega-3 fettsyrene virker i kroppen. De inngår i alle kroppens cellemembraner der de har stor betydning for cellenes funksjon. Tar man kortere, mindre umettede Omega-3 fettsyrer, f.eks. i form av linførolje, skal disse fettsyrer først omdannes i kroppen til de lange, flerumettede EPA og DHA før de har en tjenlig effekt. Denne omdannelsen er svært lav, 5- 10 %, og er avhengig av mange forskjellige faktorer, bl.a. tilstedeværelsen av de rette vitaminer, mineraler, enzymer m.fl. Omdannelsen faller også med alderen.
EPA-GLA+ inneholder også lægehjulkroneolie samt flytende lecithin. Lægehjulkroneolje har et naturlig høyt innhold av de sunne Omega-6 fettsyrer kalt GLA (gamma-linolensyre) samt Omega-9 fettsyrer. Lecithin inneholder bl.a. fosfolipider som er en viktig bestanddel av alle cellemembraner, samt Omega-9 fettsyrer.
 
Helsefremmende effekter

EPA-GLA+ inneholder de lange flerumettede Omega-3 fettsyrer EPA og DHA, som vi normalt kun får fra fisk, samt GLA fra lægehjulkroneolje.
EPA-GLA+ inneholder også Omega-6 fettsyren Linolsyre, og fosfolipidbundet Cholin og Inositol. Hver for seg og sammen har de en lang rekke positive innvirkninger på opprettholdelsen av vår helsetilstand, særlig:
·      EPA og DHA bidrar til at hjertet fungerer normalt.
·      DHA medvirker til å vedlikeholde en normal funksjon av hjernen.
·      DHA bidrar til opprettholdelsen av et normalt syn.
·      Linolsyre medvirker til å vedlikeholde et normalt kolesterolnivå i blodet.
·      Cholin spiller en viktig rolle for en normal forbrenning av fettstoffer.
·      Cholin er nødvendig for at leveren skal fungere normalt.
·      Cholin bidrar til en normal omsetning av aminosyren homocystein.
 
EPA og DHA bidrar til at hjertet fungerer normalt, noe som har vært vist i en lang rekke studier siden de første observasjoner på Grønland. De to fettsyrer påvirker flere forskjellige mekanismer som gjør at hjertet fungerer normalt. Denne effekten oppnås ved et dagsinntak på 250 mg EPA og DHA. Dessuten bidrar DHA til å vedlikeholde et normalt syn og en normal funksjon av hjernen. DHA er den viktigste fettsyren i hjernevevet, og cellemembranene i den grå hjernemassen, i tillegg til at øyets netthinne har et meget høyt innhold av DHA.
Linolsyre medvirker til å normalisere blodets kolestrolnivå. Denne effekten oppnås ved et dagsinntak på 10 g Linolsyre gjennom kosten og/eller kosttilskudd. EPA-GLA+ inneholder 1,05 g Linolsyre per dagsdose.
Cholin er viktig for forbrenning av fettstoffer, for en normalt fungerende lever, samt en normal omsetning av aminosyren homocystein i organismen. For høye mengder av homocystein kan virke irriterende på blodårene, samt at det dannes mer av det «slemme» kolesterolet (Kilde: www.sundhed.dk).
 
Bærekraft

Fiskeoljen i EPA-GLA+ stammer primært fra ansjos som lever i den kalde og næringsrike Humbolt-strømmen som løper langs Sør-Amerikas vestkyst der de fanges utenfor kysten av Peru. Denne fiskebestanden har en hurtig tilvekst og det antas at bestanden fornyes to ganger årlig. Fiskene fanges av en fiskeflåte eid av vår fiskeoljeleverandør.
Utvinningen skjer som del av en integrert framstillingsprosess som sikrer full kontroll fra fangst til ferdig olje. Fiskeoljen i EPA-GLA+ er sertifisert av den uavhengige miljøorganisasjonen Friend of the Sea. Dermed kan Biosym garantere at fiskeoljen stammer fra bærekraftig fiske og kan spores hele veien tilbake til den enkelte fiskebåt. Bærekraftig innebærer bl.a. at fisket ikke påvirker havbunnen eller medfører overfiskede bestander. Sertifiseringen betyr dessuten at strikse regler og miljøkrav overholdes for å minimere klimapåvirkningen. Du kan lese mer om Friend of the Sea på www.friendofthesea.org
 
Sikkerhet og kvalitet

Biosym var et av de første firmaer som introduserte fiskeolje på det danske markedet tilbake på1980-tallet. Vi har derfor svært stor ekspertise mht. utvelgelse, sammensetning, framstilling og ikke minst kvalitetssikring av fiskeoljer, og EPA-GLA+ er derfor ensbetydende med sikkerhet og kvalitet.
Fiskeoljen i EPA-GLA+ olje er en av de reneste fiskeoljer i verden, som av samme grunn har vunnet flere internasjonale priser de siste årene. Fiskeoljen i EPA-GLA+ testes, som den eneste, for langt flere parametere enn myndighetene krever. Vi tester hvert enkelt batch slik at man er sikret et kvalitetspreparat med de rene, stabile fettsyrene fra 3 verdifulle oljer – i én kapsel.
 
Web: www.biosym.dk
Av syke-/helsepleier og biopat/ernæringsveileder Anni Dahms

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.