Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nye refusjonsregler for pasienter i EØS-området

Nye refusjonsregler for pasienter i EØS-området

Nordmenn som kommer til Spania eller drar til andre land i EØS-området for helsebehandling, kan under visse vilkår få refundert utgifter etter den nye refusjonsordningen, informerer Clinica Physiospain.

Det har siden 1. januar vært mulig for pasienter å få dekket utgifter til flere typer planlagte behandlinger i andre EU/EØS-land. Ordningen omfatter helsehjelp utenfor sykehus, og det gis kun refusjon for behandling som ville blitt dekket i Norge.
Ordningen innebærer økt valgfrihet for pasienter hvor de vil motta såkalt behandling utenfor sykehus. Dette omfatter blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.
Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge, vil man etter den nye ordningen kunne motta i et annet land i EØS-området og få utgifter refundert.

Vilkårene
Vilkårene for dekning er i utgangspunktet de samme som i Norge. Refusjonen er begrenset til det beløpet som det offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende behandlinger.
Helsetjenesten som ytes må være nødvendig i forhold til sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel eller svangerskapsavbrudd.
Helsetjenester som ikke er medisinsk nødvendig, eller er av alternativ eller eksperimentell art, gir ikke rett til stønad.
Refusjonsordningen omfatter ikke behandling eller undersøkelse som innebærer at man må overnatte i behandlingsinstitusjon. Omfattet er heller ikke behandling eller undersøkelse som forutsetter ressurser, utstyr eller kompetanse som normalt forbindes med sykehusbehandling.

Refusjon i Norge
Man må selv betale for behandlingen og deretter søke om refusjon hos HELFO. Man må selv dekke samme egenandel som man måtte ha betalt for tilsvarende helsetjeneste i Norge.
Pasientskadeloven kommer ikke til anvendelse. Man mister sine rettigheter etter denne refusjonsordningen dersom behandlingen har blitt dekket gjennom andre ordninger, for eksempel hvis du har benyttet det europeiske helsetrygdkortet.
HELFO behandler krav etter den nye refusjonsordningen (Folketrygdloven § 5-24 a) og vil foreta utbetaling ved innvilgelse av refusjon. Refusjonssøknad sendes til HELFOs regionkontor.
Refusjonskrav må fremmes innen seks måneder fra behandlingsdato. Ordningen er gitt tre års tilbakevirkende kraft, altså fra 1. januar 2008.

Les mer om Clinica Physiospain på www.physiospain.com, som også kan kontaktes på tlf.: 952 476 504.

Av Clínica PhysioSpain

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.