Månedsmagasinet på Costa del Sol
Drikkevann kan gi kroniske helseskader

Drikkevann kan gi kroniske helseskader

Vi har lenge fått tutet ørene fulle om hvor sunt det er å drikke masse vand – helst de anbefalte åtte glass om dagen. Men de siste forskningsresultater viser at både springvann og flaskevann kan medføre alvorlige helseproblemer.

Allers-lege dr. Luneng påviser en rekke symptomer forårsaket av blant annet mangan, radon/uran og kobber som kan finnes i drikkevannet.
– I noen områder kan man finne økt mengde av mangan i drikkevannet. Ved opphopning i kroppen kan det gi symptomer på blant annet multippel sklerose og Parkinson, sier vannekspert Eirik J. Petterson fra Pure Water Tech.

Mineralopphopning spores i håret
Opphopning av skadelige mineralstoffer kan ikke spores i verken blod- eller urinprøver, bare ved håranalyse. Derfor tok en kvinne i 60-årene en hårprøve hos dr. Luneng. Den viste en betydelig opphopning av mangan i kroppen. Dette samstemte med kvinnens symptomer. Undersøkelser viste samtidig at det kommunale drikkevannet på stedet der kvinnen bor de siste årene hadde hatt et økt manganinnhold.

Foruten mangan er det svært sannsynlig at man finner økte mengder radon/uran i drikkevannet. Også økt mengde kobber kan forkomme. Ikke alltid på grunn av det kommunale vannverket, men fordi det fraktes fram til forbruker gjennom gamle kobberrør i eldre hus. Ifølge dr. Luneng er det også mange plager forbundet med disse mineralene. Eirik J. Petterson forteller:

– Radon/uran kan gi helseplager i form av kronisk tretthet, utmattelse og emosjonelle plager. Høyt kobbernivå kan medføre mye PMS og menstruelle forstyrrelser, hyppige virusinfeksjoner, hodepine, tretthet, konsentrasjons- og lærevansker, økt risiko for soppinfeksjoner, hudbetennelser, kronisk forstoppelse og psykiske svingninger.

Klorholdig vann kan utløse irritasjon og allergi
– Rent drikkevann er ikke en selvfølge i våre dager. Kommunene er pålagt å sikre at befolkningen får rent drikkevann, men deres drikkevannsforskrifter er ikke gode nok fordi de i hovedsak kun dreier seg om bakterieinnholdet i vannet, fortsetter han.

Man for å drepe bakteriene i vannet tilsettes klor som reagerer med organiske stoffer i vannet og danner kloraminer. De kan virke irriterende på kroppens slimhinner og hud og utløse allergi.

– Har man følsom hud, plages av eksem, psoriasis eller andre hudproblemer, skal man verken drikke vann tilsatt klor eller dusje i klorvann, sier Eirik J. Petterson

Folkehelseinstituttet i Norge mottar rapporter fra utlandet som tyder på at klortilsettingen i drikkevannet gir en helsemessig uheldig langtidseffekt. Salt (klorid) kan blant annet medføre økt blodtrykk. Til tross for dette blir det tilsatt klorid (cloruos) i de fleste drikkevannsflaskene.

Vil du sikre deg at drikkevannet ditt virkelig er rent og helsefremmende, bør du ta en vannprøve og sende den til analyse. Dessuten kan man med et enkelt og rimelig drikkevannsfilter fra Pure Water Tech S.L. (675 622 312), fjerne klor, metaller, bakterier, parasitter og slam.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.