Månedsmagasinet på Costa del Sol
Politikorps – hvor mange har et land egentlig bruk for?

Politikorps - hvor mange har et land egentlig bruk for?

De tre typene politi man oftest støter på i Spania, er Guardia Civil, Policía Nacional og Policía Local. Dette er imidlertid avhengig av hvor i landet man befinner seg, for i regioner som Catalonia, Baskerlandet, Navarra og Madrid er betegnelsene på politiskiltene litt mer kompliserte. For en spanjol er det sikkert såre enkelt og helt logisk, men hvis man opprinnelig kommer fra et lite land med et enkelt politikorps, kan man godt bli litt forvirret. Hvilke korps er hvor? Og hvilke oppdrag og forpliktelser har de? Det norske magasinet har sett litt nærmere på de uniformerte señoras y señores i dette landet.

Guardia Civil 

Sivilgarden Guardia Civil er de som ligner et militærpoliti og som blir gitt størst respekt. Det er kanskje ikke uten grunn, for korpset ble grunnlagt i 1844 og har hatt tette forbindelser til forsvaret. Det båndet ble imidlertid kuttet etter gjeninnførelsen av demokratiet og grunnloven fra 1978. Selv om det stadig betegnes som et paramilitært korps, så tilhører det i fredstid under innenriksdepartementet og ikke forsvarsdepartementet.

Deres hovedoppgave er å beskytte folkets sikkerhet. Oppgavene er varierte og inkluderer patruljering i landområder, kontroll av skytevåpen og sprengstoffer, patruljering av motorveier, landeveier, kyststrekninger, havner og flyplasser, håndheving av miljø- og bevaringslover, samt terrorbekjempelse.

Policía Nacional

Nationalpolitiet, hvis fulle navn er Cuerpo Nacional de Policía, finnes i byer med flere enn 20.000 innbyggere. Korpset ble opprettet i dets nåværende form så sent som i 1986, ved en omlegging av bl.a. det tidligere Superior de Policía som var best kjent som et sivilkledt korps.

Nasjonalpolitiet varetar litt mindre seriøse oppgaver enn Guardia Civil. De håndhever generell lov og orden, inkludert kriminalitet, immigrasjon og rettmessige anliggender. Deres lovgivende makt varierer fra region til region, og i noen hører de til under lokalmyndighetene.

Policía Local, Municipal og Guardia Urbana

Nå innskrenker antallet av korpset seg, for lokalpolitiet kalles i noen regioner for Policía Municipal eller Guardia Urbana. De tre navnene dekker det samme korpset som til daglig tilhører kommunene.

Uansett navnet så finnes de i byer med over 5.000 innbyggere. De har mange av de samme arbeidsområdene som Policía Nacional – det vil si kriminalitet, trafikk, parkering og 

ansvar for generell ro og orden.

I byer under 5.000 innbyggere ligger dette ansvar hos Guardia Civil, som i noen byer får hjelp av såkalte Vigilantes Municipales. De sistnevnte er kommuneansatte som blir gitt en uniform og har begrenset handlekraft.

Mossos d’Esquadra

Catalonias eget politi, Mossos d’Esquadra, er faktisk det eldste sivile politikorpset i Europa. Korpset ble opprettet på 1700-tallet med hensikten å beskytte innbyggerne mot kriminalitet. Korpsets navn kan oversettes til ‘tropper’.

Gjennom tidene og diverse kriger og diktatur har korpset til tider blitt lagt ned, og ble grunnlagt i dens nåværende form i 1983.

Det erstatter både Guardia Civil og Policía Nacional i hele Catalonia, men det var faktisk først i 2005 at det endelig tok over alle plikter i Barcelona. Enkelte som jobber for Guardia Civil assisterer fremdeles med å bekjempe terrorisme.

Mossos d’Esquadra hører under den katalanske lokalregjeringen, Generalitat de Catalunya, og håndhever lovgivningen deres.

Ertzaintza, Foruzaingoa og Bescal

Ertzaintza i Baskerlandet og Nafarroako Foruzaingoa (kalt Policía Foral på spansk) i Navarra har omtrent samme bakgrunn, forpliktelser og regional affinitet som deres kollegaer i Catalonia.

På Kanariøyene kaller man dem meget logisk Policía Canaria, og dette korpset fra 2010 er det yngste. 

I Madrid-regionen støter man på Bescal (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid) som dog ikke utfører helt de samme oppgavene som det regionale politiet i Baskerlandet, Catalonia, Kanariøyene og Navarra. De erstatter ikke, men støtter Guardia Civil og Policía Nacional, spesielt i distriktstrøk.

Og de autonome

Andre regioner vil ikke ha mindre, så i Andalucía, Aragon, Galicia, Asturia og Valencia har myndighetene anskaffet seg et eget Policía Nacional som de selv kan regjere over. Deres uniformer m.m. er annerledes, men ansvarsområder er som det øvrige Policía Nacional som i resten av landet hører direkte under innenriksdepartementet.

I Castilla og León har man i stedet for et Policía Nacional valgt å opprette et Policía Local, altså et sentralisert korps for hele regionen.

112

Heldigvis for de ikke så politikorpskyndige, er det uansett hvor i landet man befinner seg bare ett enkelt nummer man skal ringe til, hvis man trenger politihjelp, og det er 112.

Av Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.