Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Den Katolske Kirke er overbevist om at hodeduken er ekte. Vitenskapen mener nei, men så kanskje allikevel.


Hodeduken var det kledet man dekket Jesus ansikt med den siste tiden han hang på korset, og etter han var tatt ned derfra. Det er et av Spanias viktigste relikvier og oppbevares i Oviedos katedral, San Salvador. 

Den lange veien til Oviedo

Ifølge Johannesevangeliet, 20, 7 ble et klede lagt over Jesus ansikt under korsfestelsen, akkurat som han ble svøpt i et klede, som kanskje er det vi kjenner som lik-kledet i Torino. Det var jødisk tradisjon å dekke til kroppen på denne måten før begravelsen.

Lik-kledet og hodeduken lå igjen ved graven da disiplene kom der tre dager etter begravelsen. Peter skal ha beholdt hodeduken og ha brukt det som en relikvie, som skulle hjelpe med å helbrede syke.

Fortellingen lyder at hodeduken i første omgang ankom til Cartagena, hvorfra den ble transportert til Sevilla og i 657 videre til Toledo, goternes hovedstad.

Hodeduken nevnes deretter i år 570, da Antonino de Piacenza skriver at det befinner seg på klostret San Marcos i Jerusalem. I 614 invaderte perserne det hellige land, og man brakte kledet til Alexandria, men den persiske hæren fortsatte til Egypt, og derfor ble det sendt til Den Iberiske Halvøy.

Fortellingen lyder at hodeduken i første omgang ankom til Cartagena, hvorfra den ble transportert til Sevilla og i 657 videre til Toledo, goternes hovedstad. I år 711 invaderte som kjent maurerne, hvorfor man brakte det samt andre relikvier og skatter videre til Oviedo, en av de siste kristne bastioner.

Arabiske tekster forteller at alt sammen ble gjemt i en brønn på fjellet Monsacro i nærheten av byen. Da den mauriske trusselen på 800-tallet var over i området, brakte pilgrimmer på vei til Santiago de Compostela relikviene ned til kirken. 

El Cid finner kledet

Flere århundrer senere, nærmere betegnet 14. mars 1075, besluttet kong Alfonso VI at et skrin gjemt i katedralen skulle åpnes. Ved hoffet befant Rodrigo Rodrigo Diaz Vivar seg, bedre kjent som den myteomspunne El Cid, og han var med på å åpne skrinet. Der fant de kledet og erklærte at det er den hellige hodeduken.

Et rom, kalt Cámera Santa, ble innredet til skrinet med hodeduken.

Hodeduken, som med et fint ord heter sudarium, som troende mener ble brukt til å dekke Jesus ansikt. Flekkene skal være Jesus blod. Kledet måler 84 x 53 cm.

Troens visshet, vitenskapens tvil

Det ble i 1988 foretatt karbo-14-undersøkelser av tre prøver fra hodeduken. Resultatene viste at kledet stammer fra et tidspunkt mellom 1260 og 1390.

Det lyder avgjørende, men det er noe krøll i vitenskapen. Det er at det man karbo-14-daterer, ikke må ha vært i berøring med noe som har kunnet ’forurense’ det.

Men det har skjedd med nettopp dette kledet, spesielt under en brann i 1532 og under et formodet marxistisk terrorattentat med dynamitt i 1934, hvorfor også vitenskapsfolk anser undersøkelsenes resultater for ubrukelige.

Men AB betyr at personen har hatt både en mor og en far, hvilket forkludrer fortellingen om jomfrufødselen.

En sveitsisk pollen-ekspert har fått adgang til kledet, og har funnet to typer pollen som er typiske i Israel/Palestina, samt én som hører hjemme i Nord-Afrika.

I 1994 ble det holdt en konferanse om kledet, og det ble besluttet å ta prøver av blodflekkene. Man kom frem til at det er blodtypen AB, hvilket er den samme type som på lik-kledet i Torino. Men AB betyr at personen har hatt både en mor og en far, hvilket forkludrer fortellingen om jomfrufødselen. Spørsmålet om hodeduken kan dermed reise flere spørsmål enn svar, og det hele må forbli et trosspørsmål.


Hodeduken vises frem

Kledet vises kun tre ganger om året. Det er Langfredag samt 14. og 21. september.

Se mer på www.catedraldeoviedo.com/santo-sudario

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet