Månedsmagasinet på Costa del Sol
Krig mot plusvalia-beskatning
En ny domsavsigelse fratar kommunen retten til å oppkreve selger for Plusvalia-skatt ved salg av eiendommer som selges med tap.
 
Plusvalia beskatter den verdistigning som grunnen har hatt, i den perioden selger har eid eiendommen. Dog beskattes verdistigningen maks. 20 år tilbake i tid.
 
Når man kjøper, arver eller på annen måte erverver en eiendom, og deretter selger den, vil man normalt selge eiendommen til en høyere pris, og dermed oppnå en fortjeneste ved salget, for så å avregne Plusvalia-skatt til kommunen. Men etter at den spanske boligboblen eksploderte, er situasjonen ofte den motsatte. Mange kjøpte eiendommen til daværende markedspris, men når de forsøker å selge igjen, er eiendommens markedsverdi falt og den selges derfor med tap.
 
Til tross for at eiendommen selges med tap, er selger fremdeles forpliktet til å avregne Plusvalia-skatt til den spanske kommune. Dette gir ingen mening, men lovgivningen (Ley de Haciendas Locales) gir kommunen allikevel muligheten for å oppkreve Plusvalia-skatten.
 
Ifølge Eiendomskonsulentbyrået Tinsa kan det være ca. 550.000 personer i Spania som er berørt av ovenfor nevnte situasjon, hvorav ca. 35.000 er berørt ved salg i Málaga-området.
 
I årenes løp har det i domstolene vært mange anklager og motstridende dommer-kjennelser om denne beskatningen.
 
Den 16. februar 2017 kom det dog en avgjørende rettskjennelse fra Tribunal Constitucional (spansk grunnlovsdomstol), som erklærte flere av artiklene i Norma Foral de Guipúzcoa for å stride mot grunnloven, ved oppkrevning av denne skatten. Rettskjennelsen er avsagt mot et baskisk administrasjonskontor, men berørte i andre områder, heriblant Málaga, har trykt rettskjennelsen til sitt bryst, da det forventes at den setter rettslig presedens i resten av Spania.
 
Med andre ord; hvis det klart kan bevises, at eiendommen ikke har hatt en verdistigning, f.eks. hvis det i kjøps- og salgsskjøtet fremgår et tap ved salget, eller hvis kommunen i perioden har redusert deres vurdering (valor catastral), anses det, at kommunen ikke er berettiget til å kreve inn Plusvalia-skatt ved salget.
 
Denne rettskjennelsen åpner opp for muligheten til at virksomheter så vel som privatpersoner, kan søke om å få innbetalt Plusvalia-skatt ved salg refundert av kommunen. Vær dog oppmerksom på at denne nye rettskjennelsen ikke betyr, at kommunene automatisk aksepterer å tilbakebetale Plusvalia-skatt, men gir mulighet for å kjøre en sak på denne uberettigede innbetalingen av Plusvalia-skatt.
 
Selgere som har solgt med tap innenfor de seneste fire år, hvor det er innbetalt Plusvalia-skatt, skal altså være oppmerksomme på denne rettskjennelsen, da den som nevnt åpner opp for muligheten for å kreve Plusvalia-skatten refundert.
 
Å reklamere og kreve Plusvalia-skatten refundert har dog også saksomkostninger. Det vil derfor kun lønne seg å reklamere for tilbakebetaling av Plusvalia-skatten hvis det innbetalte beløp er av en viss størrelse.
For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbyrå på info@gron-andersen.es eller 951910649 eller 647911302.
 
Artikkelen er skrevet i samarbeid med advokat og dansk konsul Marisa Moreno Castillo.
 

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.