Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

shutterstock 169546142
 

Jeg vil selge min bolig i Spania. Men hvordan er prosedyren og hvilke omkostninger må jeg forvente? Det har betydning for hvilken pris jeg er villig til å selge boligen for.

Husk at i Spania må man betale skatt av fortjenesten på salg av eiendom – uansett om det er snakk om fast bolig eller feriebolig. Når man vil selge boligen, kan man med fordel rådføre seg med sin advokat eller rådgiver for å få klarhet i hvilke omkostninger salget vil medføre. Dette gir mulighet for å “regne baklengs” og få oversikt over hvilket nettobeløp man selv får utbetalt ved salget. Har man ikke selv en direkte kjøper, kan det vært nødvendig å lage avtale med eiendomsmegler – ofte kan man med fordel gjøre avtale med flere eiendomsmeglere for å øke muligheten for salg. Eiendomsmegleren kan gi deg en vurdering av om din forventede salgspris er realistisk. Husk å spørre eiendomsmegleren om salærets størrelse (er det minimumssalær, IVA inkludert, mm.).

I tillegg til omkostninger til eiendomsmegler, er det siden 2013 lovpålagt at boligen som selges eller leies ut har Energi-sertifikat (det koster mellom 300 € – 500 €). Selger betaler også Plusvalia-skatt til kommunen. Beløpet avhenger av boligens verdi, samt antall år selger har eid boligen. Din rådgiver kan informere deg om størrelsen på dette beløpet som kan variere fra 0 til flere tusen euro.

Beskatning av fortjenesten kan variere, avhengig av om man er resident i Spania. Er selger ikke-resident i Spania, er kjøper per lov forpliktet til å holde tilbake og innbetale 3 % av salgsprisen til spanske skattemyndigheter. Selger må også sende inn oppgjøret til spanske skattemyndigheter der evt. restskatt avregnes eller det søkes om tilbakebetaling av hele eller deler av det tilbakeholdte beløpet. Er selger skatteresident i Spania, avregnes evt. beskatning i den årlige spanske selvangivelsen. Selger må ta med skattesertifikat utstedt av spanske skattemyndigheter ved notarmøtet som bevis på at selger er skatteresident i Spania.

Når en kjøper har reservert eiendommen hos evt. eiendomsmegler, vil det ofte bli utarbeidet en privat avtale mellom kjøper og selger. I forbindelse med underskriving av denne, deponeres normalt 10 % av salgsprisen i tillegg til at det avtales hva som er inkludert i prisen (evt. inventarliste), deadline for notarunderskrift, samt andre spesielle forhold som det må tas høyde for ved handelen. Før notarmøtet må selger skaffe diverse dokumenter samt sertifikater fra hhv. kommune, grunneierforening, mm.

På notarmøtet får selger utbetalt den resterende salgssummen, fratrukket eventuelle tilbakeholdte beløp, og det kan med fordel foretas en refusjonsoppgave. Selger avleverer også nøkler, og fra dette øyeblikket overdras boligen rent juridisk til kjøper.

I de etterfølgende månedene når selger har avregnet de siste betalinger av elektrisitet, vann, telefon, mm., kan selger med fordel kontakte banken og annullere den betalingsservicen som er tilknyttet boligen.

Husk å følge opp eventuelle skattemessige forpliktelser i forbindelse med salget av boligen – uansett om selger var resident eller ikke på tidspunktet for salget.

Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.
Tlf.: + 34 951 910 649 eller info@gron-andersen.es

Av Lena Grøn og Heidi S. Andersen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.