Månedsmagasinet på Costa del Sol
Det spanske arbeidsmarkedet

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

 

Gjør man en dypere analyse av spanske arbeidsmarkedet blir bildet noe mer nyansert enn hva den prosentuelle arbeidsledigheten indikerer. Den prosentuelle arbeidsledigheten blant ungdom er i dag 46 %. Ser vi bare på det prosentuelle tallet kan vi få ett inntrykk at 46 % av alle personer i alderen fra 16 år til 25 år er arbeidsledige. Dette er ikke tilfellet. La oss som eksempel si at antallet personer i denne aldersgruppen er totalt 100, så er 62 personer under

utdanning. 38 er tilgengelige på arbeidsmarkedet, av disse er 46 % arbeidsledige hvilket blir 17,5 personer og 20,5 er i arbeid. Den prosentuelle arbeidsledigheten blant ungdom i relasjon til personer i aldergruppen er 17,5 %. Sammenligner vi eksakte tall i henhold til

siste måling med året 2011 så er det 242 400 færre personer i aldersgruppen 16 til 25 år som arbeider. Sammenligner vi med andre europeiske land fremstår spansk arbeidsledighet som ekstrem. Ser vi på samme aldersgruppe i Tyskland kan vi konstatere at antallet personer i utvalget er prosentuelt lavere da befolkningen er eldre. Videre er ca. 80 av 100 personer i utdanning, og av resterende 20 er 8 % arbeidsledige og 18,4 personer i utvalget jobber. Når vi studerer sysselsettingen i en økonomi kan det være en fordel å sette seg inn i relevante begreper før man ser på tallene. Teoretisk yrkesaktiv befolkning er forenklet alle personer over 16 år. Workforce er det utvalget fra denne gruppen som enten har jobb

eller vil ha jobb. I dagens situasjon er aktivitetsgraden 59,43 % av teoretisk yrkesaktiv befolkning. Historisk har aktivitetsgraden ligget rundt 51 % da det vanligvis har vært én person i husholdningen som arbeider. Når denne personen ble arbeidsledig søkte begge seg til arbeidsmarkedet. Resultatet ble en aktivitetsgrad som toppet på 61 %, men denne er nå på vei ned. Når workforce øker uten at flere jobber, eksploderer den prosentuelle arbeidsledigheten. Videre har befolkningen minsket og over 500 000 personer har reist tilbake til Syd-Amerika hvilket minsker antallet personer som søker jobb. Fra Q1 2014 til siste måling har det blitt skapt 1 200 000 nye jobber. I tråd med en forbedret økonomi for husholdninger og økende konsum er det meget sannsynlig at det kommer skapes ca. 500 000 nye jobber under året 2016. Om befolkningen blir liggende på samme nivå og aktivitetsgraden forsetter å minke, da én i husholdningen kan forsørge familien, kommer workforce sannsynligvis reduseres med 1 prosentenhet under året.

Av Ruben Larsen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet