Månedsmagasinet på Costa del Sol
DNB Markets: Sånn er det – slik blir det

DNB Markets: Sånn er det – slik blir det

dnb
 
Er Europa på vei inn i sin tredje resesjon siden finanskrisen startet i 2008? Hva skjer med oljeprisen og det norske oljeeventyret? Hvordan går det egentlig med spansk økonomi?
 

Det var mange spørsmål som skulle besvares da senioranalytiker Eirik Larsen i DNB Markets nylig gjestet Solkysten og holdt sitt foredrag om de økonomiske utsiktene for drøyt 70 frammøtte nordmenn.

 
– Vi holder oss flytende
– 2015 blir ikke noe jubelår, snarer et nokså svakt år for Norge, hevder Eirik Larsen i Norges største bank. Trøsten får likevel være at ”vi holder oss flytende,” ifølge Larsen. Det betyr ifølge bankens beregninger at BNP-veksten (Bruttonasjonalproduktet) for fastlands-Norge neste år vil bli 1,6% mot 2,1% i år.
Det internasjonale pengefondet IMF har justert ned sine anslag for den økonomiske veksten i verden. I Norge vil investeringene i petroleumsindustrien fortsette å synke. I år vil det være 7.000 færre jobber knyttet til oljeindustrien, og denne trenden vil fortsette inn i 2015, mener DNB.
 
Derfor faller oljeprisene
Det er den gamle leksa om tilbud og etterspørsel som styrer oljeprisen, i tillegg til noen politiske faktorer.
I sitt foredrag pekte Eirik Larsen på at den korte forklaringen er at det rett og slett er for mye olje på markedet. Særlig etter at USA har fått fart på sin skiferoljeproduksjon, er spillereglene på verdens oljemarked endret. USA er i ferd med å bli selvforsynt med olje. Samtidig har OPEC hittil ikke vært interessert i å kutte produksjonen.
Med lavere økonomisk vekst i verden, faller også etterspørselen etter olje, særlig fra Kina. Samtidig har strengere miljøkrav presset fram mer effektiv bruk av energi og bruken av alternative energikilder.
I tillegg kan noen politiske faktorer spille inn, antyder Larsen: Kanskje skyldes overfloden av olje på markedet at USA i dagens spente politiske situasjon ønsker å straffe Russland som jo er en av verdens største oljeprodusenter.
DNB Markets´ anslag på oljeprisen er justert ned til 80 $ per fat i 2015 og en liten økning til 86 % per fat i 2020.
– Men dette lever Norge bra med, sier Larsen og viser til at så lenge oljeprisen holder seg over 67%, tjener faktisk Norge og Oljefondet penger.
 
Utviklingstrekk
I sitt foredrag pekte Larsen på flere sannsynlige utviklingstrinn for det kommende året:
–    Kutt i oljeprisene vil være uheldig for Norge, men selvsagt bra for alle andre land som ikke produserer olje.
–    DNB mener USA og Storbritannia vil være drivkreftene i internasjonal økonomi i året som kommer, dessuten vil den økonomiske veksten i Kina miste fart på grunn av lavere investeringstakt.
–    Den norske krona vil holde seg relativt svak neste år.
 
Trusler mot verdensøkonomien
Ifølge den norske storbanken har det geopolitiske spenningsnivået i verden økt dette året. Forholdet mellom Russland og Vesten er anspent på grunn av konflikten i Ukraina, I Midtøsten er urolighetene mellom Palestina og Israel større enn på lang tid, IS´ inntreden i konfliktene i Syria og områdene rundt gjør trusselbildet større, mens situasjonen i Irak og Afghanistan på ingen måte er stabilisert. Sist, men ikke minst har Ebola-utbruddet i Vest-Afrika også bidratt til økt usikkerheten. For verdensøkonomien betyr dette i sum lavere økonomisk vekst, at investeringsviljen går ned og en svakere tro på en bedre framtid.
 
Hvem skal redde oss?
Spørsmålet er da hvem som nå kan redde verdensøkonomien. Senioranalytiker Eirik Larsen peker på at økonomien i USA nå går bra, men at kutt i de økonomiske stimulansene og renteheving, vil føre til lavere vekst. Vekstraten i Kina går ned og er ikke lenger tosifret, i Japan truer ny resesjon, i Tyskland går eksporten ned, Storbritannia har nedgang i produksjon og eksport og i Frankrike tar ikke politikerne de nødvendige grep for å få økonomien på foto.
Svaret? Vi må stole på vekstøkonomiene og de såkalte BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina), ifølge DNB og Eirik Larsen:
– Disse framvoksende økonomiene vokser ikke bare kraftigere, men vil også bety mer enn industrilandene på sikt, hevdet Larsen og viste til at BNP øker langt sterkere i disse økonomiene enn i de gamle industrilandene og at vekstøkonomienes andel av den globale BNP i dag er høyere enn industrilandene.
Ifølge bankens vekstanslag (per 20.august), vil de fremvoksende økonomiene ha en BNP-vekst på 5,1% neste år, mens industrilandene ”bare” kommer opp i 2%.
 
Spania – ny vekst
– 2012 var et grusomt år for spansk økonomi, sier Eirik Larsen. Han mener landet nå har mer kontroll på utviklingen og har gjort de rette grepene. Landet har vært dyktig i å omstille seg, ifølge senioranalytikeren.
Fire forhold viser at Spania er på rett vei, ifølge DNB:
–    For første gang siden krisen startet i 2008, vil det i år være forsiktig økonomisk vekst.
–    Underskuddene på de offentlige budsjettene avtar.
–    Boligprisene flater ut.
–    Arbeidsledigheten avtar, til tross for at Spania vil slite med svært høy ledighet i flere år framover.
 
dnb-EirikLarsen
– 2015 blir ikke noe jubelår for norsk økonomi. Men så lenge oljeprisen holder seg over 67 $ fatet, tjener Norge og Oljefondet penger, sa DNBs senioranalytiker Eirik Larsen på bankens nylig avholdte økonomiseminar i Marbella. Foto: Arne Bjørndal
 
dnb-statistik
Spanias situasjon iflg. DNB:
 
Det ser lysere ut for Spania, mener det norske storbanken og viser til mer positive tall for den økonomiske utviklingen her til lands. Illustrasjon: DNB Markets.
 
Dette mener DNB Markets om verdensøkonomien
•    2015 vil preges av fortsatt skepsis til global økonomisk vekst og med dertil hørende perioder med markedsuro.
•    Moderat global vekst i 2015, stimulert av lavere energipriser.
•    Lavere forventninger til inflasjon gjør at de fleste land vil føre en ekspansiv pengepolitikk.        
•    Norsk økonomi rammes av lavere oljepris og fall i oljeinvesteringene.
•    Norges Bank vil holde renten uforandret frem til 4. kvartal. 2016.
•    Fra 2016 ser forholdene for norsk økonomi klart lysere ut, på grunn av mer bruk av oljepenger, høyere privat forbruk og bedret konkurranseevne for eksportindustrien.
•    Valutamessig blir dollaren vinneren i 2015, mens euro og japanske yen blir taperne. Den norske krona vil styrke seg beskjedent mot euro (kurs: 8,20).
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.