Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kjære leser december 2014

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Kjære leser
Hva nå Norge og EU?
 
Rett før vi går over i 2015, viser det norske Forventningsbarometeret at nordmenn flest har mistet troen på norsk økonomi. Faktisk er det tre år siden sist nordmenn hadde like svak tro på de økonomiske utsiktene.
Ifølge Finans Norge og TNS Gallup som hvert kvartal siden 1992 har målt nordmenns tillit til egen og landets økonomi, skyldes dette særlig den sterkt fallende oljeprisen og at tusenvis av jobber innenfor olje- og gassindustrien allerede har forsvunnet og at det vil bli enda flere.
Den økte usikkerheten gjør at nordmenn flest nå ønsker å spare mer. Faktisk har spareviljen aldri vært større så lenge denne undersøkelsen har vært gjennomført, ifølge administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og representerer mer enn 200 finansbedrifter med rundt 50.000 ansatte.
– De siste månedene har vi sett flere negative nyheter om Norge og norsk økonomi, ikke bare om EU og internasjonal økonomi. Oljeprisfallet og dets konsekvenser gjør tydeligvis inntrykk, selv om de aller fleste så langt har merket lite til det i egen privatøkonomi, sier Kreutzer.
I magasinet du nå holder i hånden kan du lese at også DNB, Norges største bank, varsler trangere tider i Norge. Da DNB Markets senioranalytiker Eirik Larsen nylig gjestet Solkysten og holdt foredrag om de økonomiske utsiktene, var nemlig budskapet at 2015 ikke blir noe jubelår, snarer et nokså svakt år for Norge, men at vi – tross alt – ”holder oss flytende”.
Altså en nokså lik oppfatning og tendens som Forventningsbarometeret viser når det gjelder synet de økonomiske utsiktene for 2015.  
Litt merkelig er det derfor å lese hva OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – hevder i sin ferske prognoser for verdensøkonomien fram til 2016. Aftenposten omtaler prognosene slik:
”Det er få spor av lavere oljepriser og lavere oljeinvesteringer. Norsk ledighet holder seg uendret på 3,4 prosent fra i år til 2016. Veksten i det private forbruket øker betydelig fra 2,1 prosent i år til 3 prosent de to neste årene. OECD tilrår at Norges Bank begynner å sette opp styringsrenten tidlig i 2016 for å hindre at lønnsveksten og prisforventningene øker.”
Ikke mye tvil og uro å spore i denne prognosen, – og ikke helt enkelt å vite hvilke spådommer man skal tro på.
Derimot er OECD og DNB Markets temmelig samstemte i synet på Europas økonomi fram til 2016:
Det står nå nesten stille i eurolandene. Den lille veksten som finnes er ikke stor nok til å få tatt nødvendige strukturelle grep og få gjort noe med de skyhøye ledighetstallene i store deler av eurosonen, mener OECD.
Derfor vil ledigheten i Frankrike ligge rundt ti prosent de neste to årene, i Italia vil den bli 12 prosent og i Spania og Hellas – EUs verstinger – blir den liggende over 20 prosent de nærmeste årene.
OECD kutter anslagene for bruttonasjonalproduktet (BNP) i eurosonen for 2014 og 2015 fra henholdsvis 1,2 og 1,7 prosent til 0,8 og 1,1 prosent. De tar også ned anslagene for inflasjonen fra 0,7 prosent i 2014 og 1,1 prosent 2015 til henholdsvis 0,5 prosent og 0,6 prosent. Så godt som ingenting!
OECD mener enkelte land i euroområdet kan bli sittende fast i stagnasjon hvis ikke etterspørselen øker. Derfor er det et påtrengende behov for strukturelle reformer, særlig i kjernen av euroområdet. Om ikke, makter ikke eurosonen å øke sysselsettingen og styrke den økonomiske veksten.
OECDs råd til Den europeiske sentralbanken (ESB) er at banken må begynne å trykke penger, slik USA og Storbritannia har gjort.
”Samlet sett er euroområdet i ferd med stoppe helt opp, og dette utgjør en betydelig risiko for verdens økonomiske vekst, samtidig som ledigheten holder seg høy og prisveksten lenge har vært langt unna målet”, skriver OECD.
Dette var jo ikke denne gla´meldingen vi ønsket oss ved inngangen til 2015! Likevel krysser vi fingrene for at ekspertene tar feil. Det har de gjort før.
 
God jul og godt nytt år!
 
Av Arne Bjørndal
arne@norrbom.com
Av Arne Bjørndal

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet