Månedsmagasinet på Costa del Sol
Norge legger 140 millioner i potten

Norge legger 140 millioner i potten

Hywind – verdens første flytende, fullskala vindturbin offshore er plassert på Vestlandet i Norge. Farvannet utenfor Kanariøyene blir et satsingsområde for den spansk-norske vindmølleforskningen. Foto: Yngve Ask/Innovation Norway

De neste tre årene skal Spania og Norge samarbeide tett om forskning og utvikling innenfor fornybar energi. Samarbeidet omfatter bl.a. vind- og bølgekraft, vannkraft, bio- og solenergi.

– Denne avtalen styrker de tosidige forbindelsene mellom Spania og Norge. I våre dager har energispørsmålene blitt mye viktigere enn tidligere, sier statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet. Han og hans spanske kollega, statssekretær Román Arjona deltok begge da den nye samarbeidsavtalen nylig ble presentert for spanske og norske forskningsmiljøer og media i Madrid.
Det er den nye EØS-avtalen for perioden 2009 – 2014 som har vært døråpner for den nye satsingen på miljøsamarbeidet. Totalt vil Spania nyte godt av 360 millioner kroner i EØS-midler fram til desember 2015. Den største enkelt-potten, 140 millioner kroner, er øremerket forskning og utvikling innenfor miljøsektoren.

 


– Spania er i verdenstoppen når det gjelder vindkraft-teknologi, mens Norge er verdensledende på offshore-teknologi, sier direktør Tore Lasse By i Innovasjon Norge. Foto: Arne Bjørndal

Mer fornybar energi
Spania er i dag i verdenstoppen når det gjelder å utnytte ulike former for fornybar energi, særlig innenfor sol- og vindkraft. Likevel er landet helt avhengig av å produsere strøm fra forurensende kull, gass, olje og atomkraft. Til sammen utgjør disse energikildene i dag rundt 65 % av Spanias energiforbruk. Hele 81,4 % av energien som benyttes i Spania er importert.
Når det gjelder elektrisitet fra vindkraft, er målet for Spania å komme opp i 25 % av det nasjonale behovet innen 2020, ifølge CIEMAT (det spanske senteret for energiforskning, miljø og teknologi).
Det er særlig på dette feltet at et samarbeid mellom Norge og Spania kan gi god uttelling.

Hånd i hanske
Alle som har reist rundt i Spania, har sett vindmølleparkene som er satt opp på steder med mye vind. Den internasjonale trenden er helt klar: Neste generasjon vindmøller vil i større grad bli plassert i havet, gjerne flytende og på dypt vann.
Direktør Tore Lasse By i Innovasjon Norge er ansvarlig på norsk side for å legge til rette for økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner. Han forklarer det slik:
– Spania er i verdenstoppen når det gjelder teknologi innenfor vindkraft, mens Norge er verdensledende når det gjelder offshore-teknologi.
By mener at effektene av et tosidig samarbeid innenfor dette feltet dermed kan bli gode, både for Spania og Norge.
– Vi kan gjerne se på denne forskningen og satsingen som et springbrett. Lykkes vi i Spania og på Kanariøyene der flere samarbeidsprosjekter skal gjennomføres, kan døren raskt åpne seg for andre markeder jorden rundt, sier By.
På spansk side er det CDTI – det spanske “forskningsrådet” som er ansvarlig for å legge til rette for gjennomføringen av prosjektene.


Statssekretær Torgeir Larsen (t.h.) i Det norske utenriksdepartementet og hans spanske kollega, statssekretær Román Arjona, da den nye samarbeidsavtalen ble presentert i Madrid. Foto: Arne Bjørndal

Vil produsere strøm og ferskvann

– Jeg vil utvikle noe verden har bruk for, sier nordmannen Torger Tveter som vil satse på Kanariøyene. Nå er han på leting etter flere spanske samarbeidspartnere.

Tveter har alltid likt seg godt i Spania og særlig på Kanariøyene der han har gjennomført flere forsøk med fornybar energi. Han er overbevist om at han har løsninger for hvordan folk på øyene i framtiden kan sikre seg både strøm og ferskvann.

Kjent teknologi
– Jeg benytter kjent teknologi, men har satt delene sammen på en original måte. I tillegg er materialvalget spesielt, forteller Torger Tveter. Til sommeren skal han kjøre tester på sitt bølgeenergiprosjekt i Norge. Derfor ønsker han foreløpig ikke å si altfor mye om hvordan systemet fungerer:
– Men det handler bl.a. om bøyer som plasseres ut i havet og kobles i et system, i prinsippet så mange bøyer som man måtte ønske. Bølgebevegelsene gjør at hver bøye kan gi mellom 30 og 50 kW, sier Tveter:
– Fordelen med å plassere ut slike bøyer i havet utenfor Kanariøyene er at bølgene her er utrolig stabile året rundt. Systemet kan produsere strøm med bølger helt ned i 50 cms høyde.

”Petter Smart”
Torger Tveter mener selv han står helt på siden av de tunge, tekniske fagmiljøene som er etablert med utgangspunkt i NTNU i Trondheim.
– Jeg pleier å si at jeg har praktisk ingeniørbakgrunn, sier han og legger ut om at han har drevet bl.a. biloppretting, vært kunstner og drevet som bonde, i tillegg til å være en slags Petter Smart-type.
Først da han kom seg hjemmefra og til Gran Canaria, ble han og ideene hans møtt med åpne armer, forteller han.
– Jeg ser på meg selv som en gründer og ideskaper og tror at ideene mine kan være kommersielt interessante. Får jeg ikke støtte fra EØS-midlene, ordner det seg nok på annet vis, mener Tveter.
– Men få med at det ikke er penger som er drivkraften har. For meg handler det om å få til noe som folk har bruk for, sier Torger Tveter som allerede har skaffet seg gode kontakter innenfor spanske, tekniske miljøer. I tillegg har han tatt patent på sin spesielle bølgekraft-teknologi.

EØS-midlene 2009 – 2014
• Til sammen får Spania rundt 360 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014
• Mest – rundt 140 millioner NOK – skal brukes på samarbeid og forskning innenfor miljøteknologi mellom Spania og Norge
• Likestilling er et annet satsingsområde i Spania. Dette programmet skal hjelpe fram kvinnelig entreprenørskap, kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, inkludering av rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet og bekjempe vold mot kvinner. I underkant av 90 millioner kroner er satt av innenfor programmet.
• I tillegg er det satt av 30 millioner kroner til en stipendordning for studenter og forskere, 35 millioner til et fond for frivillige organisasjoner og 35 millioner til kulturarv og kulturutveksling.
• EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner i perioden 2009 – 2014 og er betaling for EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins markedsadgang i EU-landene. Målet er at pengene skal brukes til å redusere sosiale – og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet med giverlandene
• Norges andel er 97 prosent

Kilde: Det norske utenriksdepartementet
Sidesak:
Norge – stor i EU

• EØS-avtalen som ble inngått i 1994, sikre Norge markedsadgang på de aller fleste områder til alle EUs 27 stater.
• Norge er i dag EUs femte største handelspartner
• 13 % av EUs olje kommer fra Norge (2010)
• 24 % av EUs gass kommer fra Norge (2010)
• 19 % av EUs fiskeimport kommer fra Norge (2009)
Kilde: Det norske utenriksdepartementet
 

Spanias energikilder
Knapt 30 % av energien som brukes til å produsere strøm i Spania kommer fra fornybare energikilder.

Atomkraft: 20,6 %
Naturgass: 31,7 %
Olje: 5,7 %
Kull: 8,6 %
Vannkraft: 15,2 %
Vindkraft: 14,7 %
Biomasse: 1,3 %
Solenergi: 2,4 %

Kilde: Det spanske industridepartementet (2010)

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.