Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kultur – et ord med vidt begrep

I mine artikler om mat og vin, har jeg flere ganger brukt ordet kultur som betegnelse for det jeg skriver, og det stammer tilbake fra tiden jeg gikk i lære, og fikk da alltid høre, at det var viktig å ta vare på våre tradisjoner innen vårt yrke.
Ja, det er vel kultur det da, har jeg alltid tenkt, men, hva er egentlig kultur?
En god lærd venn, fortalte meg at kultur rett og slett, var å ta vare på gamle tradisjoner, for å bringe disse videre frem til nye generasjoner.
Ja, det høres jo greit ut, i alle fall for mitt yrke med mat og vin, men hva med alle andre øvrige yrker, med sine tradisjoner, historie og fagstolthet?
Tar de vare på sine tradisjoner, og hvordan gjør de det?

Hvordan forklare ordet Kultur?
Jeg er helt klar over at jeg kan komme ”ut på tynn is” når jeg skal prøve å forklare om kultur for forskjellige yrkesgrupper eller tradisjoner fra historiske hendelser, for utøvende kunstnere, klesdesignere, ja, her kan jeg fortsette med å ramse opp mye bakgrunn for ordet kultur innen yrkesvalg, men det er viktig for meg å presisere, at jeg ikke skal komme med noen forklaring, jeg bare ønsker å fokusere på hvordan kultur er kommet inn i vårt daglige ordforråd.
Allerede som åtteåring, begynte jeg å synge i guttekor hjemme i Oslo, og ble innprentet med ord om at vi var kulturbærere, og derfor veldig viktig at vi fremførte våre verker nøyaktig, slik de store komponister hadde skrevet, fordi vi på denne måten, kunne bringe musikken og kulturen videre.
Gjennom årene har jeg jo også hørt ordet kultur blitt brukt om naturen, og at den norske naturen fra skog, fjell og hav, blir betegnet som kulturlandskap.
Likeså folkemusikk fra alle land, som symboliserer ektheten gjennom tradisjoner av musikk og dans, med de store variasjoner dette har over hele verden.

Det er faktisk utrolig fascinerende å tenke på hva dette ordet kultur bringer med seg, når jeg begynner å nøste inn de ulike verdier bak ordet, og dess mer jeg ser på dette, kan jeg forstå min venn, som sier at det er viktig å ta vare på tradisjonene for nye generasjoner.
Yr av ønske om å finne ut noe mer, har jeg nå bladd i leksikon og historiebøker, vært inne på nettett, og det åpner seg faktisk en ny åpenbaring av interessante teorier om ordet, og med utrolig mange meninger om dette.

 

Uttalelser om Kultur
Ble fasinert av uttalelsen til forfatteren Jens Bjørneboe, som skriver at;
”Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne, og formulert ved sin egen tanke”.

Enkelt skrevet, men sier også veldig mye om det å kunne bringe videre selvopplevelser.

Jeg tror nok først og fremst, når vi snakker om kultur, at vi tenker på alt innen kunst, da med teater, opera, film, orkester, bibliotek, bøker, galleri, dans, alt med estetisk innhold.

Men da også med tilbakeblikk på kultur innen yrker, kan ordet benyttes mot de handlinger vi mennesker har gjort, og gjør…

Den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor, som levde mot slutten av 1800-tallet, har formulert begrepet om kultur slik;
”Kultur er det komplekse hele, som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner, som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer”.

Det er spesielt viktig for alle de som driver sin forretningsvirksomhet med andre land, å kunne forstå de ulike kulturforskjeller mellom landegrensene, og med gjensidig respekt for hverandre.

Gjensidig respekt
I dag kommer det flere og flere innvandrere inn i forskjellige land, og også i Norge merkes dette godt, og da er det utrolig viktig å vise gjensidig respekt for den enkelte og dens kulturer.
Jeg personlig har jo nå blitt resident her i Spania, og jeg føler enorm respekt for det landet jeg er kommet til, og føler også en stor trang til å bli kjent med den kulturen som Spania har, med sine verdier og holdninger, og som gir meg nye og store opplevelser.

Ordet kultur, kommer fra det latinske navnet colere, eller cultura, som betyr å dyrke, bearbeide eller kultivere.
En definisjon av ordet kan settes opp i fem deler;
Holdninger – Sedvaner – Ferdigheter – Kunnskaper og Ting.
Med sistnevnte ord ting, menes natur, landskap, dyr og den fysiske delen av andre mennesker.

Fra forlaget Cappelen Damm, har jeg hentet ut en oppsummering av hva de mener om kultur, og lyder slik;
• Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap.
• Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste.
• Kultur er stort sett sosialt.
• Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid.
• Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner, og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen.
• Nasjoner lærer av hverandre, slik at forskjellige lands kulturer påvirker hverandre.

Så, har du nå blitt noe klokere.

Selv føler jeg at dette emnet er så stort, at jeg kunne bruke lang tid på å finne mer ut av dette, for det er enormt interessant, og ikke minst, i den tid hvor vi lever, og får nye inntrykk hver dag, fra hele den globale verden, hvor landegrensene blir mindre og mindre, takket være vår utvikling.

Men jeg vil nok allikevel konsentrere meg om ”min kultur”, og komme med nye artikler om kulturen innen god, og eksotiske matretter, og himmelelske viner.

Poesi er kultur, og da håper jeg du liker mitt valg av månedens dikt, skrevet av dikteren Nils Collett Vogt, og så ønsker jeg deg en fortsatt god April, med diktet April;

Gåseunger,
vårens første.
Stråletunger,
å, så tørste!

Elvelarm og bekkebrus,
hele dalen i en rus.
Vår!
I en røksky luften står.

Gåseunger,
vårens lubne, egne unger!
Og de slepes med et stykke,
og de reiser seg i lykke.
Vår!
Hele sprøyten mot dem slår.

Bekker hvite, elver stride,
fosser ned av fjellets side.
Jord og mos og sten og lyng –
Syng!

Vintrens tap og vårens seier…
Dette er det land vi eier.

Gjennom elvekokets ville
sus og dur en lerketrille.
Vår!
Kalde vinde i mitt hår!

Av Øystein Wiig Rambøl

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.