Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Etter at Portugal bestemte seg for å be EU og IMF om økonomisk hjelp, har det vært mye snakk om at det nå er trukket opp en linje som skiller konkurslandene Hellas, Irland og Portugal fra andre pengelense økonomiene i eurosonen. Landet som ligger nærmest linjen er Spania.
Klarer Spania å holde seg på den riktige siden av skillelinjen? Bør ikke Spania også gjøre som Portugal, som så sent som i mars mente at det kunne klare seg uten krisehjelp, på samme måte som Spania gjør nå? Man kan lett argumentere for at de omfattende innstrammingstiltakene som kreves av Portugal for å kvalifisere for den økonomiske hjelpen, også trengs sårt i Spania.
Ikke desto mindre oppfattes Spania i finansmarkedene som helt annerledes enn de andre økonomisk villfarne statene i eurosonen, hovedsakelig fordi landet allerede har gjennomført tiltak, som beviselig har redusert landets budsjettunderskudd. EU har åpenlyst rost Spanias innsats for å kontrollere forbruket (landets gjeld/BNP-ratio forventes å gå ned til 6 % i 2011 fra å ha vært på over 11 % i 2009). Selv markedene virker imponerte. En annen stor bekymring for investorer i Spania er den usikre tilstanden til banksystemet, men selv dette synes overkommelig på grunn av sektorens relative størrelse i forhold til økonomien som helhet. Tilliten til dette gjenspeiles i spanske statsobligasjoner som i det siste har vist solide resultater og i den generelt positive mottakelsen av nye emisjoner.

På sandgrunn?
Det er likevel tvil. Mens den sentrale regjeringen gjør fremskritt i å balansere bøkene, er gjeldssituasjonen i noen av de selvstyrte regionene (spesielt Katalonia med omtrent en like stor økonomi som Portugal) faktisk blitt verre. Selv om detaljene rundt bankenes dårlige utlån er kjent (for det meste til konkursrammende byggeselskaper og eiendomsutviklere etter kollapsen i boligmarkedet), er bekymringen for at spanske banker kan ha holdt misligholdstallene lave ved å refinansiere pantelån, berettiget.
Det som er kritisk for markedene er imidlertid troverdigheten til euroen. Her har EU (på en overraskende lite byråkratisk måte) reagert raskt og avtalt mekanismer som European Financial Stability Facility, som er opprettet for å gi fremtidig hjelp til kriserammede land i eurosonen. Men respekten for dette vil trolig forsvinne hvis Spania ikke leverer som markedet forventer. For øyeblikket er derfor Spania muligens den siste bastionen for euroens integritet.
www.nordeaprivatebanking.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet