Månedsmagasinet på Costa del Sol
Forhold å ta i betraktning etter boligkjøp i Spania

Forhold å ta i betraktning etter boligkjøp i Spania

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

En rekke nordmenn kjøper fast eiendom i Spania i disse dager, og mange spørsmål kan dukke opp etter overtakelsen av eiendomme . F.eks. Hvilke plikter har man som eier av eiendom i Spania i forhold til betaling av skatter og avgifter? Bør vi ha et testamente i Spania? Og hvor skal den faste eiendommen deklareres, i selvangivelsen min i Spania eller i Norge? Vi vil i det følgende se på typiske spørsmål som dukker opp i tiden etter kjøpet av en eiendom i Spania.

Testamente
Etter kjøp av fast eiendom i Spania kan det lønne seg å vurdere om det bør opprettes et testamente. Ofte opptas det pantelån i Spania ved kjøpet av den faste eiendom, hvilket reduserer nettoverdien og dermed arveavgiften på eiendommen. Etterhvert som lånet nedbetales vil nettoverdien øke og blant annet av den grunn kan det være en fordel å opprette et testamente i Spania.
Dette gjelder desto mer dersom det ikke hviler et pantelån på eiendommen. Arveavgift vil da beregnes av hele eiendommens verdi, minus standardfradraget på 16.000 € pr. arving. Arveavgiften følger en progressiv skala i Spania avhengig av eiendommens verdi (og evt. andre aktiva i Spania). Arveavgiften kan i disse tilfeller enkelt og uten store kostnader reduseres ved å opprette et testamente i Spania.

Utgifter etter kjøpet
Etter kjøpet av den faste eiendom skal det betales sameieavgift, eiendomsskatt (IBI eller SUMA på spansk) og søppelavgift (basura), og selvsagt også vann- og strømregninger. Vi anbefaler at dette, samt boligforsikring, settes på autotrekk på din spanske konto slik at du ikke risikerer ubetalte regninger og i verste fall strøm- eller vannkutt i en periode du ikke er tilstede i Spania.

Selvangivelse
Når du kjøper fast eiendom i Spania og ikke er resident i Spania skal det innleveres selvangivelse innen 31. desember året etter du kjøper eiendommen. Du må selv oppsøke skattekontoret (eller din skatterepresentant) for å hente selvangivelsen, eventuelt kan den lastes ned fra nettet. Formuesskatten i Spania har falt bort, og det betales kun inntektsskatt på leieinntekter, evt. en mindre fordelsskatt dersom eiendommen ikke leies ut. Fordelsskatten beregnes av 2 % av ligningsverdien og prosentsatsen som legges til grunn er 24 %.
Skal den spanske eiendommen også oppgis i selvangivelsen i Norge? Dersom du er skattemessig resident i Norge skal både inntekt og formue i Spania føres opp i din norske selvangivelse. Imidlertid gis det kredittfradrag i Norge for skatten du har betalt i Spania. Siden formuesskatten nå er bortfalt gjelder dette nå kun dokumentert inntektsskatt. Kredittfradrag må det søkes om i et eget skjema som får hos skatteetaten.
Med hensyn til verdifastsettelse av eiendommen i den norske selvangivelsen er det norsk ligningsverdi som skal legges til grunn. Ligningsverdien i Norge skal kunne angis i forhold til antatt salgsverdi, f.eks. at ligningsverdien er 40 % av antatt salgsverdi. I et slikt tilfelle blir verdien av den spanske eiendommen i selvangivelsen 40 % av kjøpesummen du betalte ved kjøpet av den faste eiendom i Spania.

Ved spørsmål kontakt norsk jurist/spansk advokat Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com/+ 34 607 659 906

Av Agnete Dale

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet