Månedsmagasinet på Costa del Sol

Forsikring av en feriebolig i Spania er utrolig viktig. Derfor kan det være utrolig frustrerende når man gang på gang føler at man slår hodet i veggen når man som utlending og bare med få spanske ord i volkabularet forsøker å kommunisere med spanske forsikringsselskap. Men nå finnes det en løsning som sørger for at alt vedrørende forsikringen er på norsk.

If Forsikring som er Nordens største forsikringsselskap, har vært representert i Spania i over et år og kan som det eneste forsikringsselskap i Spania tilby all kommunikasjon på norsk.
– Dersom og hvis… er ikke et uttrykk man kjenner til hos IF Forsikring. Med kundens behov i fokus, har If forsikring satt sammen et bredt tilbud av forsikringer som sørger for at alle forsikringsbehov er dekket, til og med det med liten skrift blir forklart slik at kunden kjenner alle vilkår og betingelser i forbindelse med den tegnede forsikringen. Dessuten er fakturaen på norsk, og man kan velge å betale polisen månedsvis eller en gang i året.
I motsetning til mange andre internasjonale forsikringsselskap i Spania, har If Forsikring en fast ansatt representant som tar seg av av personlig kontakt slik at kunden alltid føler seg trygg. Christian Lindal har bodd i en årrekke på Kanariøyene, men flyttet i fjor til Costa Blanca med kone og to barn for å påta seg jobben som forsikringsagent for If Forsikring.
– If Forsikring er skreddersydd for nordmenn som eier en feriebolig i Spani. Ikke nok med at polisen betales i norske kroner. I tillegg er all dokumentasjon på norsk, selv det med liten skrift. Det er viktig at våre kunder føler seg trygge hos oss, særlig fordi de ikke alltid har mulighet for å passe på boligen når de er i Norge, forklarer Christian. Til forskjell fra mange andre forsikringsselskap, kan If forsikring tilby produkter med bedre dekning enn mange andre forsikringer.
– Vi tilbyr blant annet en ulykkesforsikring som gjelder hele livet uten å bli nedjustert. Det er det ikke mange andre som kan tilby. Vi tar også høyde for at det finnes forskjellige regler i Spania og Norge når det gjelder definisjonen av innbo. I Spania er det som er innefor vegger, gulv og tak ikke dekket av innboforsikringen, men det dekker vår innboforsikring. Kort sagt vil det si at hvis man tegner en innboforsikring på 750.000 kroner, så er skader som ødelagte kjøkkenskap, baderomsinnredning og garderobskap mm. også dekket inn med ytterligere 750.000 kroner, forklarer Christian. Et annet produkt som If forsikring kan tilby, er en selvrisikokonto der kunden kan oppnå en redusert selvrisiko, samt en trygghetsgaranti som innebærer at nyanskaffelser er dekket av forsikringen fram til forfallsdagen. Dessuten dekkes tap av leieinntekt ved skade, samt skifting av låser hvis man mister nøkkelen til boligen.
– Mange nordmenn er ofte redd for innbrudd i ferieboligen når de er i Norge. Hos If Forsikring er det ikke en betingelse at man må bo fast i ferieboligen for at forsikringen skal gi dekning. På samme måte dekkes reiseomkostninger og opphold med inntil 20.000 kroner, dersom det er nødvendig for forsikringstakeren å se til en større skade på boligen. Hvis det er snakk om en naturskade, dekkes også skaden. Det gjør If Forsikring selv om slike skader allerede er dekket av spanske myndigheter. Grunnen er at behandlingstiden hos spanske myndigheter normalt er svært lang, avslutter Christian.

For ytterligere informasjon om If Forsikring, kontakt Christian Lindal på +47 93 40 30 12 eller send en e-post til christian.lindal@if.no.

 

Av Louise Kathrine Pedersen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.