Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Agnete Dale
En rekke nordmenn kjøper fast eiendom i Spania i disse dager, og mange spørsmål kan dukke opp etter overtakelsen av eiendomme . F.eks. Hvilke plikter...
Vi vil i denne artikkelen ta utgangspunkt i et praktisk eksempel vedrørende overtakelse av fast eiendom. Vi mottar stadig henvendelser vedrørende overførsel av eiendomsrett fra...
  I den senere tid har vi mottatt mange henvendelser vedrørende kjøp av såkalte hotelleiligheter i Spania. Ved kjøp av bolig i Spania anbefaler vi...
Agnete Dale er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og spansk jurist fra Universitetet i Malaga. Hun har advokatbevilling i Spania (advokatforeningen i Malaga). Agnete...
Ved kjøp av leilighet under oppføring er det enkelte faktorer man må være særlig oppmerksom på i forhold til den kvalitetssikring man foretar ved kjøp...
Etter publiseringen av vår artikkel i mainummeret av Det Norske Magasinet har det vist seg å være stor interesse rundt problematikken gjenlevende ektefelles arverett i...
Det høye skatte- og avgiftsnivået i Spania medfører at mange vurderer andre overføringsmåter av eiendomsrett enn tradisjonelt kjøp og arv. Hvorvidt dette er hensiktsmessig avhenger...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet