Månedsmagasinet på Costa del Sol
Lå Atlantis i naturparken Doñana?

Lå Atlantis i naturparken Doñana?

Flere forskere har kastet sine øyne på nasjonalparken Doñana for å finne restene av det sunkne Atlantis. Men Doñana er ikke alene. Gjennom historien har bl.a. Malta, den greske øya Santorini, Kreta, Karibia og Sverige(!) blitt lansert som steder der det myteomspunne Atlantis skal ha ligget.

Det er den greske filosofen Platon (427-347 f.Kr.) som må ta æren – eller skylden – for at menneskeheten i mer enn 2.000 år har jaktet på Atlantis, det rike øysamfunnet som forsvant i havet en gang for 11.000 år siden.
Ifølge Platons skrifter var Atlantis lenge et idealsamfunn med mektige palasser, fantastiske bysamfunn, fruktbar jord og rike mineralforekomster. Alt dette gjorde at Atlantis i sin samtid skal ha vært det mektigste samfunnet i verden. Men tragedien rammet hardt. I løpet av bare ett eneste døgn, sank Atlantis i havet og forsvant, ifølge den greske filosofen. Årsaken var at gudene reagerte på all grådigheten og materialismen som etter hvert preget Atlantis. Straffen ble en rask og dramatisk undergang.
Historien om Atlantis er bare en myte, hevder noen. Andre tror fullt og fast på at samfunnet faktisk har eksistert.

Herkules-søylene
Ifølge Platon skulle Atlantis ligge bakenfor, dvs. vest for Herkules to søyler. Gibraltar var den ene søylen, den andre mener mange lå i Nord-Afrika/Marokko. Disse to søylene markerte ”enden” på den – til da – kjente delen av verden. De to søylene finner vi som kjent også igjen i det andalusiske flagget.
Forskere har nå kastet sine øyne på munningen av eleven Guadalquivir og nasjonalparken Doñana i letingen etter Atlantis. Bla. ble det i 2004 tatt satellittfotos av det såkalte ”Marismas de Hinojos” (våtmarksområder) i Doñana. Ifølge avisen Diario Sur skal man på bildene funnet indikasjoner på gamle bosettinger og sirkulære strukturer som skal ligne på den Platon tegnet opp for sitt Atlantis. Kanskje er dette rester etter samfunnet ”Tartessos” som igjen kan ha vært Atlantis?

Flere prosjekter
Etter dette deltok flere eksperter fra universiteter både Spania og utlandet i et stort kartleggingsprosjekt av 20 kvadratkilometer av Doñana. Tidligere i år ble det på nytt gjennomført undersøkelser i området. Prosjektet ble ledet av den amerikanske arkeologen Richard Freud. National Geographic sto som sponsor bak dette prosjektet, skriver LasProvincias.es. Fortsatt må vi vente i spenning på resultatene, for så langt er ingenting offentliggjort fra disse to studiene.
Den fremste spanske talsmannen for teorien om det andalusiske Atlantis er den tidligere arbeidsministeren Manuel Pimentel. Han mener det er på høy tid at Spania åpner øynene:
”Hvis Platon hadde plassert denne sivilisasjonen et annet sted i verden med så mange referanser, blant annet fra Bibelen, og med slike bevis, ville det umiddelbart ha blitt akseptert som en sannhet. Men vi bøyer i stedet vi hodet i skam og lar saken forbli en fantasi blant poeter og tullinger”, er han sitert på i flere aviser.

Vest for Gibraltar
Andre forskere heller mot at Atlantis må ha ligget sør og vest for Gibraltar. De baserer sine teorier på den franske arkeologen Jaques Collina-Girards´ forskning. Han har studert menneskets vandringsmønstre under den siste istiden. Målet var å finne ut om steinalderfolk kan ha vandret over Gibraltar-stredet.
Franskmannen oppdaget en eldgammel øygruppe vest for stredet, akkurat der mange mener Platon plasserte Atlantis. Øyene kan ha blitt oversvømmet på grunn av det stigende havnivået for rundt 11.000 år siden. Den største øya eksisterer i dag som en grunne og kalles Spartel, skriver nysgjerrigper.no. Grunnen ligger mellom 50 og 60 meter under dagens havnivå.

Geologisk forklaring
I en artikkel i den norske nettavisen for geomiljø, geo365.no, blir det hevdet at om man aksepterer Platons beskrivelser, kan mye tale for at Atlantis kan ha ligget utenfor sørkysten av Spania. Atlantis´ undergang kan ha sin helt naturlige, geologiske forklaring, bl.a. i form av jordskjelv og tsunami, blir det hevdet.
Med utgangspunkt i at Atlantis kan ha ligget rett utenfor Cádiz, kan den geologiske forklaringen være at nettopp her ligger ”plategrensen” mellom den eurasiske og den afrikanske (jord)platen. Slike områder er svært utsatt for jordskjelv som både videre fører til tsunamier, utbrudd fra undersjøiske ”leirvulkaner” og til store undersjøiske ras. I tillegg førte is-smeltingen etter siste istid til at havnivået steg med mer enn 100 meter.
Det blir også vist til at det voldsomme jordskjelvet som rammet Den iberiske halvøya 1. november 1755, hadde episenter 200 km sørvest for Portugal. Skjelvet, med en styrke på 9.0 på Richters forårsaket enorme skader. Jordskjelvet som forårsaket utslettelsen av Atlantis kan ha hatt sitt episenter samme område, blir det hevdet.

Andre teorier
En annen forskergruppe som leter etter Atlantis har kastet sine øyne på Middelhavet. Her har man gransket kartdata fra oppmålinger på havbunnen og deretter lagd 3D-modeller. Ved å sammenlikne dem med Platons beskrivelser, har de funnet fram til et område på havbunnen mellom Kypros og Syria som forskerne mener stemmer overens med filosofens beskrivelser.
På en ekspedisjon høsten 2004 ble området fotografert med undervannskameraer, og forskerne hevder å ha funnet strukturer som uten tvil er menneskeskapte. Gruppen er i ferd med å gjennomgå data de har samlet inn, og vil offentliggjøre resultatene etter hvert.

I Sverige!
Men det finnes mange flere teorier om hvor Atlantis kan ha ligget. Fordi man mangler håndfaste bevis, har myten om Atlantis flittig blitt brukt – og misbrukt.
Den svenske vitenskapsmannen, botanikeren og arkeologen Olaf Rudbeck som levde på 1600-tallet, skrev for eksempel et firebinds verk om Atlantica og plasserte landet likegodt i Sverige. Dermed mente han at de første menneskene snakket svensk. Hovedstaden – verdens navle – hevdet han måtte ha vært Uppsala.

Tørt Middelhav
På Malta finnes ruiner fra en gammel kultur. Det er byggverk laget av kjempesteiner, og det er oppmuringer som kan se ut som vannkanaler som igjen kan være en del av et større system.
Under sist istid var store deler av vannet i havene på jorda bundet opp i is. Isen dekken polområdene og store deler av landområdene med is som var mange hundre meter tykk. Som følge av mindre vann i havene lå havnivået inntil 300 meter under dagens nivå.
Innløpet til Middelhavet ved Gibraltar-stredet var tørt land og lå mer enn 100 meter over havnivået. Middelhavet var derfor adskilt fra de store havene.
Forskerne regner med at Middelhavet nærmest var tomt for vann under deler av siste istid. Et annet tegn på dette er at på Malta finnes flere afrikanske dyrearter. Sannsynligvis har dyrene vandret over i en periode da Afrika og Malta hadde landforbindelse.

Sank i havet
Den siste istiden tok slutt for ca 11.000 år siden. Vannivået i verdenshavene steg og det ble høyere enn bunnen i Gibraltar-stredet. Vannet flommet inn, og all bosetting på bunnen av Middelhavet ble svømt over på kort tid. For de som bodde her og ikke kjente til havnivåene som endret seg, vil den nærmeste beskrivelsen bli: ”Landet som sank i havet ”.
At Atlantis kan ha vært lokalisert på bunnen av Middelhavet og nær Malta er dermed ikke usannsynlig. Når vannet var borte ville Malta framstå som et fjell for de som bodde i nærheten. At det ligger vannkanaler der, kan tyde på at vannforsyningen den gangen ble hentet fra ”fjellet” Malta, heter det i en Wikipedia-artikkel om Atlantis.
Hvorfor i all verden er vi så interessert i legenden om Atlantis? Forskerne mener at funnet av Atlantis kan gi oss en helt ny forståelse av hvordan vår sivilisasjon har oppstått. For alle oss andre handler det nok mest om fascinasjonen for det fremmede og ukjente.

Andre teorier?
I tillegg til stedene som er nevnt i artikkelen, har en rekke andre steder vært lansert som det egentlige Atlantis, ifølge Wikipedia-artikkelen om Atlantis:

* Santorini
I 1627 f.Kr. opplevde den greske øya en gigantisk vulkansk eksplosjon som skapte store flodbølger og ødela mange av de kystnære sivilisasjonene ved Middelhavet. Det er mulig at denne naturkatastrofen kan ha gitt opphav til legender som senere har inspirert historiefortellere og filosofer som Platon til å skildre Atlantis fall. Imidlertid stemmer ikke denne versjonen med at Atlantis skal ligge ved Herkules søyler.

* Kreta
En annen teori, som ble fremmet av K. T. Frost i The Times i 1909, gikk ut på at Kreta ble oversvømmet av en tidevannsbølge som ble forårsaket av vulkanutbruddet på Santorini. Atlantis skal da ha eksistert på denne greske øya.

* Nord-Amerika
På 1500- og 1600-tallet mente mange forfattere at kontinentet Platon beskrev var identisk med Amerika. Noen tilhengere av denne teorien trodde at Amerika/Atlantis sank for en periode for så å dukke opp igjen da det var glemt.

* Puerto Rico
Mange har plassert Atlantis i Atlanterhavet, som også har navn etter Atlas. Plasseringen i Atlanterhavet er omdiskutert. Otto Muck, en forsker fra Wien, mente Atlantis måtte ha vært plassert i nærheten av Puerto Rico-platået. Han mente en asteroides nedslag på jorden var grunnen til en Atlantis’ undergang fordi asteroiden lagde en tidevannsbølge.

* Azorene
Athanasius Kircher, den jesuittiske oltidsgranskeren, mente at fjelltoppene på Azorene var det sunkne Atlantis.

* Gibraltar-stredet
Ignatius T. T. Donnelly, også omtalt som Atlantis-forskningens far, var en amerikansk kongressmann som levde på 1800-tallet. Han kom fram til at det en gang eksistert en stor øy i Atlanterhavet ved munningen til Middelhavet, altså i Gibraltar-stredet. Dette skulle da ha vært restene av et atlantisk kontinent.

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.