Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Spania har fostret fire keisere til det gamle, romerske imperiet. To av dem, Trajan og Hadrian, besteg etter tur keisertronen i Roma, et knapt hundreår etter Kristi fødsel. Begge kom fra byen Itálica, en knapp mil utenfor Sevilla!

Det er nesten utrolig at dette lille, fredelige jordbruksområdet, like bak landsbyen Santiponce og rett utenfor Sevilla, kan ha spilt noen viktig rolle i historien. Men historikerne og arkeologene er ikke i tvil:
Itálica var den første byen romerne i sin tid grunnla på den iberiske halvøya. Her, ved den viktige elven Guadalquivir, bygde romerne opp en ny by som på kort tid utviklet seg til et strategisk viktig knutepunkt med inntil 10.000 innbyggere. I dag, nesten 2.000 år senere, regnes Itálica som et av Spanias viktigste arkeologiske utgravingsområder.

En romersk mønsterby
For her finnes nemlig en romersk by, nesten i sin helhet. Riktignok er det bare gravet fram noen få bygninger som et teater, et tempel, termer(badeanlegg) med rester etter tallrike statuer og noen bolighus. Det meste tilhørte det opprinnelig Itálica, resten den delen av byen som hørte med til den senere byutvidelsen, Nova Urbus. Resten befinner seg trolig, ifølge historikerne, under det som i dag er landsbyen Santiponce.
Her fantes solide bymurer og en rekke offentlige bygninger. Og, som i de fleste andre romerske byer ble også Itálica bygget etter en regelmessig, geometrisk plan og med kryssende gater. Hovedgaten ble kalt Decumanus og førte fram til amfiteatret. Decumanus var hele 15,40 meter bred, med en kjørebane på åtte meter. Fotgjengernes behov ble godt ivaretatt, for fortauene var rundt fire meter brede på hver side av kjørebanen.
Boligkvartalene bestod av store såkalte ”peristylhus”, oftest med to etasjer og med rommene samlet om en gård der søyler bar en svalgang og det overdekkende taket. Byggeskikkene hadde romerne arvet fra antikkens Hellas.
Bolighusene med sine vakre og påkostede dekorasjoner og praktfulle gulvmosaikker, skulle vise de romerske familienes velstand.

Bosetning for soldater

Det var hærføreren Scipio Africanus som fikk æren av bli Itálicas grunnlegger. Mot slutten av den andre puniske krig (218 – 201 f.Kr.) og etter slaget ved Alcalá del Río, anla han byen for sine romerske veteransoldater.
”Etter å ha overlatt dem en liten hær, noe som var påbudt i fredstid, lot Scipio de sårede slå seg ned i en by som han til minne om Italia ga navnet Itálica”. Dette skriver den samtidige, romerske historieskriveren Appian om hvordan byen ble grunnlagt.
De romerske soldatene som etter avsluttet militærtjeneste ble belønnet med penger og land, slo seg ned i Itálica, giftet seg med lokale kvinner og blandet seg med befolkningen på stedet. Og fra denne byen startet romerne sin erobring og latinisering av hele den iberiske halvøya. Latin ble offisielt språk.
Spania og Portugal var viktige i den romerske økonomien, for herfra ble gull, sølv, kobber, tinn, vin, olje og korn eksportert rundt i det veldige riket som på sitt største omfattet hele Middelhavsområdet.
Særlig den romerske keiseren og bysbarnet Trajan (keiser fra 98 – 117 e.Kr.) ga stor status til Itálica. Han regnes som kanskje den beste og mektigste av alle Romerrikets keisere. Sammen med etterfølgeren Hadrian – også han fra Itálica – sørget de for en betydelig byutvidelse på hjemstedet.

Romerrikets største amfiteater
Rett utenfor den gamle bymuren ble byens gigantiske og ovale amfiteatret oppført. De ytre målene var 160 x 137 meter og dermed var Itálicas amfiteater Romerrikets største. Her kunne 25.000 tilskuere følge med på harde dyre- og gladiatorkamper.
Midt på arenaen var det konstruert en kryssformet fordypning med åtte søyler (se bildet). Som i Colosseum i Roma var slike fordypninger overdekket og brukt til lagerrom og celler til dyrene.

Erobret av araberne
Byen klarte å overleve helt fram til arabernes inntog på den iberiske halvøya fra 700-tallet. Men deretter ble byen brukt som steinbrudd og var i tillegg et yndet mål for skattegravere.
På 1600-tallet flyttet innbyggerne i området høyere opp i terrenget etter at elven Gualdalquivir flere ganger hadde gått over breddene og skapt store oversvømmelser. For å bygge sine nye hus, brukte innbyggerne både marmorkledning og murrester fra Itálica for å bygge sine nye hus.
Først på 1900-tallet begynte de systematiske utgravingene av den gamle romerske byen. I forbindelse med verdensutstillingen i Sevilla i 1992 ble det gjennomført omfattende restaureringer av Itálica, bl.a. av amfiteatret og mange av mosaikkene som fantes i bolighusene. Det gjelder også Casa de los Pájaros (Fuglehuset) som har fått navn etter mosaikkgulvet med sine bilder av 32 forskjellige fugler.


Keiser Trajan fra Itálica

Marcus Ulpius Nerva Traianus eller Trajan (født 18.september 53 e. Kr.) var romersk keiser fra 27. januar 98 til 7. august 117. Trajan var født i Itálica og tilhørte en adelsfamilie. Han regnes for å være den beste av alle Romerrikets keisere, sammen med Augustus. Under Trajan nådde Romerriket sitt største i geografisk utstrekning.

Keiser Hadrian fra Itálica
Hadrian eller Publius Aelius Traianus Hadrianus (født 24. januar 76 e. Kr.) overtok som keiser etter Trajan, hans grandonkel, og regjerte fram til sin død i 138. Han var også født i Itálica i Spania.

Av Arne Bjørndal

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet