Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
shutterstock 1861988721
 

De aller fleste spanjoler snakker dempet og stille når man er på tomannshånd eller når man bare er samlet i et lite selskap.

Det motsatte er tilfellet i større forsamlinger og i offentlige rom. Det er som om det plutselig blir en konkurranse om hvem som har de kraftigste lungene og de sterkeste stemmebåndene.

Det en kanskje en del av spanjolenes sjarme, men at man på for eksempel restauranter ikke kan høre hva man selv tenker, langt mindre hva naboen ved samme bord sier til tross for at denne snakker høyere og høyere for å forsøke å overdøve det økte volumen i kakofonien av stemmer som tar opp kampen med et støyende tv, har sine utfordringer og ulemper.

I Spania kalles det café-effekten, akustisk forurensning er et annet uttrykk.

For sannheten er også at den at mye larm er helseskadelig, og det ikke kun fysisk, for øregangene og ens eget stemmebånd, men også på det mentale planet. Larmen er også destruktiv på skoler og andre utdannelsessteder der barn og unge forhindres i å få den nødvendige konsentrasjon, på sykehus der pasienter ikke får tilstrekkelig ro og på arbeidsplasser der mye støy dessuten skader produktiviteten.

Europa-rekord i larm
Spania er offisielt Europas mest høylytte land. På verdensplan overgås det bare av Japan i når det gjelder desibel. Det påstår bl.a. Svante Borjesson i et intervju i avisen El País, og han er generaldirektør for stiftelsen Oír es Clave som arbeider med folk med hørselsproblemer. Samme konklusjon drar det internasjonale tidsskriftet Noise and Health. Her er man dessuten kommet fram til at larmen som også kommer fra andre kilder som særlig trafikk, har seriøse konsekvenser for 20 prosent av landets befolkning, hvilket rundt regnet er ni millioner mennesker som dermed daglig er utsatt for mer støy enn verdenshelseorganisasjon WHOs grense på 65 dB. Resultatet blir selvsagt hørselsproblemer, men det kan også føre til søvnløshet og hjerteproblemer, samt psykologiske lidelser.
Folk er dermed både skapere av og ofre for den mye støy.

Skru ned
En ny kampanje skal takle noen av støykildene. Oír es Clave har lansert et prosjekt kalt Comer sin Ruido, altså å spise uten støy. Restaurant- og caféeiere oppfordres bl.a. til å sette bordene lengre fra hverandre, sette opp lydisolering og å skru ned musikken og det evinnelige fjernsynsapparatet.
Dessuten ventes det kampanjer rettet mot skoler, sykehus og virksomheter, der medarbeiderne er særlig utsatte, samt den altoverdøvende trafikkstøyen. Myndighetene er så smått begynt å arbeide med saken, og man har utstedt store bøter til syndere som går utafor reglene rundt støy hvis regler og håndhevelse hører under kommunene, og det fører alt sammen til en voksende oppmerksomhet i befolkningen, noe som medvirker til at det generelt kan bli lavere lyd.

Larm-fakta
Madrid er verdens 6. mest støyende by, mens indiske Mumbai her inntar lederposisjonen.
I den spanske hovedstaden utsettes fire millioner mennesker daglig for alt for mye støy.
På verdensplan gjelder det 130 millioner.
Hvert 10. spanske skolebarn lider av hørselstap.
40 prosent av den totale, spanske befolkningen hører dårligt.

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet