Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

 

I denne artikkelen vil vi behandle et viktig tema i disse krisetider – bank eller forsikringsgaranti. Vi vil blant annet se på hvilke rettigheter du har i forhold til å få utlevert en bankgaranti for de pengene du innbetaler til en utbygger før boligen er ferdigstilt.
I følge spansk ufravikelig lovgivning skal selgeren stille bank- eller forsikringsgaranti for innbetalte beløp i en byggeperiode ved oppføring av bolig, jfr. Lov 57/1968. Lovens artikkel 7 fastslår utrykkelig at en person som har krav på en bankgaranti iht. loven ikke kan fraskrive seg denne retten. En fraskrivelse i denne sammenheng vil følgelig være ugyldig. Det er imidlertid viktig å være klar over at loven kun gjelder ved kjøp av bolig til bruk som primær bopel eller fritidsbolig. Dersom du for eksempel kjøper flere boliger i et prosjekt hvor formålet er annet enn å bruke boligen selv, gjelder med andre ord ikke denne loven.

Hva skal garantien dekke?
Iht. loven skal garantien dekke innbetalte beløp i en byggeperiode. Garantien skal inneholde informasjon om de beløp som er garantert. Dersom du skal foreta flere delinnbetalinger i en byggeperiode er det viktig at du får en bank- eller forsikringsgaranti for hver innbetaling. I tillegg dekker garantien 6 % årlige renter.
Det er også viktig å kvalitetssikre bankgarantiens innhold. I mange tilfeller er fristene i kjøpekontrakten for ferdigstillelse ikke overensstemmende med fristene i bankgarantien. Det kan da oppstå et spørsmål om vilkårene i bankgarantien er gyldige.
Når kan jeg kreve at banken eller forsikringsselskapet utbetaler pengene?
Garantien kan utløses dersom boligen ikke blir ferdigstilt innenfor de tidsfrister som kjøpekontrakten fastslår eller dersom boligen ikke er påbegynt innenfor de avtalte frister.
Utbygger og forsikringsselskapet er solidarisk ansvarlige. Først må man imidlertid rette kravet mot utbygger. Dersom utbygger nekter å imøtese kravet, kan man følgelig kreve pengene av banken eller forsikringsselskapet.

Hva skjer dersom jeg ikke får bankgarantien?
I Spania er det dessverre slik at man ikke får utlevert en bank- eller forsikringsgaranti i det øyeblikk man innbetaler pengene. Vanligvis må man vente 2-3 uker fra man har betalt til garantien mottas. I mange tilfeller nekter også utbygger å gi en bankgaranti. I disse tilfeller kan utbygger ilegges en bot. I praksis er det meget sjeldent at dette skjer. På den andre siden bør kjøper i en slik situasjon reklamere bankgarantien skriftlig. Det synes nå å være en tendens i retning av at nektelse mht. utlevering av bank- eller forsikringsgarantien kan være en tilstrekkelig grunn til å heve kontrakten.
Avslutningsvis vil vi tillegge at det er meget viktig å få utlevert original bankgaranti. Bankgarantien er nemlig et verdipapir og kan sammenlignes med en sjekk. Banken eller forsikringsselskapet vil avvise ethvert krav dersom originalt dokument ikke kan fremlegges.

 

Av Line Juuhl, norsk jurist. og Roberto Ortega, spansk jurist

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet