Månedsmagasinet på Costa del Sol
Krystallsyken Benign paroksymal posisjonsvertigo (BPPV)

Krystallsyken Benign paroksymal posisjonsvertigo (BPPV)

Hvad er BPPV?
Korte, kraftige anfall av rotatorisk svimmelhet som kommer i forbindelse med at du legger deg ned, setter deg opp eller vender deg i sengen, kan gi mistanker om BPPV. Anfallene varer vanligvis bare i 10-20 sekunder, men du kan fortsatt være litt svimmel når du reiser deg og går. Diagnosen stilles ved at du oppsøker lege eller fysioterapeut som ved hjelp av noen hodebevegelsermanøvre fremprovoserer svimmelhetsanfallet. Du får samtidig noen spesielle, ufrivillige øyenbevegelser (nystagmus).

Hva skyldes BPPV?
Balanseorganet sitter i labyrinten i det indre øret. I labyrinten finnes sanseorganer som inneholder otolitter. Dette er "stein" eller kalkkrystaller som sitter på en membran. Hvis otolittene løsner fra membranen, vil de kunne flytte seg omkring i labyrinten og irritere balanseorganet når du beveger hodet. Dette skjer særlig når de havner i den delen av labyrinten som kalles buegangene. Man kan bevege hodet for å få otolittene ut av buegangene igjen og på den måten bli fri for symptomene.

Hvor alminnelig er BPPV?
BPPV er en av de alminneligste årsakene til svimmelhet. Man regner med at 2-3% opplever BPPV i løpet av livet. Sykdommen er mest banlig hos eldre mennesker, men kan oppstå i alle aldre. Kvinner rammes litt oftere enn menn.

Hvordan behandles BPPV?
Det finnes mange forskjellige behandlingsmåter som kan være effektive. Noen virker raskt, men forutsetter at behandleren vet nøyaktig i hvilken del av balanseorganet otolittene befinner seg. Andre øvelser kan man lett gjøre hjemme, men det kan ta lenger tid før effekten viser seg.

Kan BPPV helbredes?
De aller fleste blir helt friske igjen. Sykdommen er ufarlig, selv om den er sjenerende. Hvis du har hatt BPPV én gang, er det vanlig å få sykdommen igjen, men det kan gå år mellom anfallene. Behandlingen er den samme og har oftest god effekt.

Hjemmeøvelser mot BPPV
Øvelsene kan være til hjelp hvis man har BPPV, men er ikke effektive mot andre årsaker til svimmelhet.
Mange blir friske av seg selv i løpet av noen uker, men du kan framskynde denne prosessen ved å gjøre øvelsene nedenfor. Du skal bli svimmel når du gjør øvelsene, men svimmelheten vil bli svakere for hver gang:
1. Sitt på sengekanten med føttene på gulvet.
2. Legg deg ned på den ene skulderen (på den side hvor du blir mest svimmel). Vent 30 sekunder.
3. Sett deg opp. Vent 30 sekunder.
4. Legg deg ned på den andre skulderen. Vent 30 sekunder.
5. Sett deg opp.
6. Gjenta øvelsen f.eks. fem ganger hver morgen. Hvis øvelsene ikke hjelper, bør man kontakte sin lege eller fysioterapeut.

NB. Det finnes mange årsaker til svimmelhet. Denne informasjon gjelder bare ved krystallsyken BPPV.

Av Rolf Martinsen, Clínica PhysioSpain

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.