Månedsmagasinet på Costa del Sol

alt
I denne artikkelen vil vi svare på ulike spørsmål av generell interesse. Spørsmålene har blitt rettet direkte til vårt firma gjennom vår web side: www.abwiig.no. På denne web siden finner du blant annet informasjon om skatter, arv i Spania etc.

Skal jeg levere selvangivelse i Spania dersom jeg eier fast eiendom i Spania, jeg har hørt at det er noen endringer her. Kommer selvangivelsen i posten?
Ikke residente (dvs. ikke skattemessig bosatt) som eier fast eiendom i Spania skal levere inn selvangivelse i Spania. Skatteplikten til Spania for ikke residenter vil som hovedregel være begrenset til beskatning av boligen og andre inntekter som vedkommende oppebærer på spansk territorium. Selvangivelsen blir ikke sendt pr post, men du må selv oppsøke skattekontoret eller laste ned selvangivelsen fra skattekontorets nettside. Det er riktig at det nå er visse endringer i beskatningen. Formuesskatten i Spania har falt bort og selvangivelsen omfatter kun inntektsbeskatningen.

Jeg eier en leilighet i Estepona og har ingen inntekter i Spania. Må jeg da levere inn selvangivelsen i Spania?
Når du eier en leilighet i Spania er du uansett forpliktet til å innsende en selvangivelse. Dersom du ikke har inntekter skal du likevel betale en skatt ”av den fordelen det innebærer å ha en bolig”. Denne skatten beregnes ved at man tar 2 % av ligningsverdien på boligen. Deretter skal det betales en flat skatt på 24 %.

Er det riktig at jeg skal betale skatt både til Norge og Spania når jeg eier en leilighet i Marbella? Må jeg oppgi leiligheten på den norske selvangivelsen?
Vi forutsetter at du er skattemessig bosatt i Norge. I henhold til Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania artikkel 6 kan Spania skattlegge inntekt av fast eiendom som ligger i Spania, som eies av en person bosatt i Norge. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av og formue i fast eiendom i Spania, jfr. skatteavtalen artikkel 13 og 22.
Spanias rett til å beskatte slik inntekt og formue etter Dobbeltbeskatningsavtalen begrenser imidlertid ikke Norges rett til å beskatte den samme inntekten og formuen. Inntekt av og formue i fast eiendom som ligger i Spania, skal også beskattes i Norge. Ved ligningen i Norge skal det imidlertid gis fradrag i den norske skatten for den skatt som er betalt i Spania, basert på den såkalte kredittmetode.

Hvordan fastsetter jeg den norske ligningsverdien på en fast eiendom i Spania?
Etter uttalelse fra Finansdepartementet skal det ved fastsettelse av den norske ligningsverdien på fast eiendom i utlandet legges til grunn ”tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skatteyter er bosatt”. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Du kjøper en leilighet i Spania til 3 millioner NOK og ligningsverdien på fast eiendom i Norge i den kommunen du bor er på 20 % av omsetningsverdien. I den norske selvangivelsen skal du da oppføre leilighetens verdi med NOK 600.000.

Jeg har fått tilsendt en faktura fra ”Patronato” med IBI og basura. Hva er dette?
IBI – Impuestos sobre Bienes Inmuebles – er den spanske eiendomsskatten. IBI fakturaen sendes pr. post til leilighetens adresse. IBI fakturaen inneholder en betalingsfrist og ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter.
Basura er den kommunale søppelavgiften. Regningen sendes med post til leilighetens adresse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter
Både basura og IBI kan legges inn på automatisk trekk fra eiers bankkonto i Spania.

Hva er plusvalia og hvem skal betale plusvalia kostnaden?
Plusvalia er en skatt på selve verdistigningen på den faste eiendommen som utløses ved ethvert eierskifte. Plusvalians størrelse avhenger av eiertid og eiendommens størrelse. Iht. spansk lov skal selger som hovedregel betale plusvalia, men loven åpner for at selger og kjøper kan avtale annet.

Av Line Juuhl, jurist Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS Roberto Ortega, spansk advokat Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.