Månedsmagasinet på Costa del Sol
Vil ha ny jernbaneakse gjennom Europa

Vil ha ny jernbaneakse gjennom Europa

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

alt

Den kan minne om en lett krummet banan, men handler om hvordan byer, havner, veier og vannveier, fra Algeciras her sør i Spania til Stockholm i nord, skal knyttes sammen med jernbanespor.

– Europas veisystem kommer til å kollapse i 2017 om ikke mye av trafikken, særlig godstrafikken, flyttes over fra vei til jernbane. Det landbaserte transportnettet rammes også med full tyngde av svingende drivstoffutgifter, høye ulykkestall og krav om mer miljøvennlig transport. Dette sier Joan Amorós Pla, generalsekretær i Ferrmed, non-profit organisasjonen som har satt seg som mål å revolusjonere jernbanetrafikken gjennom det meste av Europa. De siste årene har Pla reist Europa rundt for å presentere sine planer for politiker og næringslivsfolk.

245 millioner mennesker
Det er store vyer over Ferrmeds planer og ønsker for framtiden. Den nye jernbaneaksen skal koble sammen byer og de største havnene, veisystemer og vannveier, fra Algeciras helt sørvest i Spania og til Skandinavia i nord. Med et vell av planlagte forgreininger øst- og vestover fra aksen, skal 245 millioner mennesker – omtrent halvparten av EUs innbyggere – nyte godt av den nye jernbaneforbindelsen.
Ferrmed ble startet i 2004 med hovedsete i Brussel, men har ingen formell tilknytning til EU-systemet. Organisasjonen har tatt av mål av seg til å bli en mektig lobbyist, særlig overfor nettopp EU. I dag er mer enn 129 bedrifter, organisasjoner og politiske myndigheter med i Ferrmed og rundt 200 nye står på ventelisten, ifølge organisasjonens administrasjon.
– Foreløpig har vi ingen norske medlemmer, men flere svenske bedrifter er med, bla. Volvo, sier Pla.

– Bedre enn EU
Ferrmed startet virksomheten for fire år siden og på initiativ fra bl.a. Joan Amorós Pla. Som tidligere sjef for bilfabrikken Nissan i Barcelona oppdaget han fort at veisystemet gjennom Europa er for dårlig for at han og andre produsenter skulle få distribuert varene sine raskt og effektivt til et stadig større og voksende europeisk marked. Da Pla gikk av med pensjon, etablerte han Ferrmed med egen administrasjon i Brussel.
– Våre planer peker utover EUs, og det er også meningen. Vi vil se og tenke i langsiktige baner, forteller Pla da Det Norske Magasinet snakket med ham på telefon fra en transportkonferanse her i Andalucía.
Hans kritikk av EUs planer er først og fremst at de er avhengig av at hvert enkelt medlemsland følger opp. Systemet lider under manglende koordinering og samordning av arbeidet, ifølge Pla.
Han forteller at Ferrmed har brukt 2,7 millioner euro(drøyt 20 millioner NOK) på rapporten som dokumenterer de økonomiske-, sosiale-, miljømessige og tekniske utfordringer Ferrmeds ”røde banan” gjennom Europa vil ha.

Fra vei til bane
Med Ferrmeds jernbaneakse gjennom Europa kan nærmere 30 prosent av dagens veibaserte transportnett overføres til et jernbanens skinnegående systemer. Som eksempel på hvilke volum det handler om, sier Pla at i 2004 gikk 410 millioner tonn varer gjennom spanske havner, og 96 prosent av dette fortsatte over på det veibasert transportnettet.
Selv om alle sentraleuropeiske land er involvert, står Spania i en særstilling på grunn av sin nærhet til de raskest voksende markedene i Asia og i Nord-Afrika. Jernbaneaksen gjennom Europa vil bli utviklet i etapper. I Spania er arbeidet i gang med å tilpasse sporvidden på jernbanen til europeisk standard i gang gjennom den enorme satsingen på høyhastighetsnettet AVE, bl.a. med de kommende linjene mellom Barcelona og Algeciras.


Dette er Ferrmed:
• En lobbyorganisasjon for transportsektoren med hovedkontor i Brussel
• Vil ha en dobbelt jernbaneakse fra Skandinavia til Sør-Spania, ett sporsystem skal gi prioritet for gods, det andre for passasjertrafikk
• Aksen kan bygges ut med nye akser og forgreininger i øst-vest retningen
• Vil samordne alle nasjonale jernbanestandarder til en felles Ferrmed-standard(lik elektrisk strømforsyning, felles tunnell-mål, sporvidder, kontrollsystemer, etc.)
• Vil dimensjonere spor og strekninger for godstog på inntil 1,5 kms lengde og med kapasitet til å frakte inntil 5.000 tonn

Ferrmeds miljømål
Med den store jernbaneaksen i Europa på plass, er miljøgevinsten stor, mener Ferrmed:
*Lavere energiforbruk for transportsektoren
*Reduserte CO2-utslipp
*Sikrere transport av farlig materiale
*Redusert ulykkesrisiko på veiene med inntil 50 prosent

Disse er med:
Mer enn 129 organisasjon fra til sammen ni europeiske land har så langt meldt seg inn i den mektige lobbyorganisasjonen Ferrmed. Ifølge organisasjonen vil 200 andre organisasjoner slutte seg til i nærmeste framtid for å være med på å utvikle den nye jernbaneaksjen tvers gjennom den mest folkerike og økonomisk viktigste delen av Europa. Her er noen av dagens medlemmer:

• AB SKF
• AB Volvo
• Alstom
• Havnemyndighetene i Alicante, Algeciras, Málaga, Valencia, Rotterdam, Barcelona, o.fl.
• Bombardier
• Handelskamrene i en rekke spanske, franske og tyske byer
• En rekke spanske tekniske utdanningsinstitusjoner
• Arbeidsgiverorganisasjoner
• Dragados,s.p.l.
• Europakorridoren AB
• European Rail Shuttle
• EWS(English, Welsh & Scottish Railway limited)
• Ford España, S.L.
• Paris Terminal S.A.
• Kuehne-Nagel
• Rail Link Europe
• Seat, S.A

Les mer: http://www.ferrmed.com/fr/

Av Arne Bjørndal

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet