Månedsmagasinet på Costa del Sol
Historie, gjeld og evig sosialisme

Historie, gjeld og evig sosialisme

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

alt
Staten skylder Andalucía 784 millioner euros. 20. mars 2010, om bare ni måneder, løper betalingsfristen ut, og andalusierne har allerede begynt å sende purrebrev til regjeringen. Og det til Manuel Chaves, som etter 18 år som leder for nettopp Junta de Andalucía, nå har rykket opp til tredje visestatsminister med ansvar for fordelingen av statens penger mellom landets 17 regioner.

Gjelden er en del av Deuda Histórica(den historiske gjelden) som stammer fra 1981 da den andalusiske grunnloven ble godkjent og som da lød på 1.204 milliarder euros. Gjelden ble innført i statuttene på grunnlag av regionens særlige sosiologiske og økonomiske omstendigheter. Man vurderte at Andalucía var underutviklet og derfor måtte få kompensasjon for dette når staten delte ut sine penger.
Sentralregjeringen godkjente aldri dette beløpet, men José Luis Zapateros regjering har nå, knapt 30 år senere, erkjent at det er dette beløpet man skylder Andalucía.
420 millioner er allerede betalt ned. Selv om man ifølge den opprinnelige avtalen skulle begynne å betale ned avdragene på gjelden i 1982, under sosialisten Felipe Gonzálezs regjeringstid, gjorde daværende leder for den andalusiske lokalregjeringen, Manuel Chaves, først krav på pengene da den konservative José María Aznar i 1996 kom til makten og mens han selv satt i en mindretallsregjering i Andalucía, – og med et nytt valg i sikte. Aznars regjering ble presenteret for regningen og overførte 120 millioner(den gang 20 milliarder pesetas), den nåværende regjeringen har utbetalt 300 millioner, men etter den tid har purrebrevene hatt en bumerangeffekt, fordi pengene nå må komme fra den sosialistiske regjeringens hardt pressede budsjetter. Men kanskje har det vært målet å få José Luis Zapatero, Manuel Chaves og José Antonio Griñán til å framstå som supermenn slik at Andalucía for evig og alltid vil være sikret en sosialistisk regjering?

Jeg vil også…
Andre regioner, blant andre Argon, Balearene, Galicia, Murcia, La Rioja og Extremadura, krever det samme, og stort sett alle regioner som de siste årene har oppdatert sine statutter og lovverk, har inkludert én eller annen klausul skulle gi dem rett til en ekstra sjekk fra staten.
Extremadura har ennå ikke satt et beløp på sitt tilgodehavende fra staten. Her planlegger man å kopiere klausulen i de andalusiske statuttene for å rettferdiggjøre gjelden.
Argons lokalregjering setter denne regionens tilgodehavende til 600 millioner, Balearenes til 1.064 millioner, mens Galicia i 2003 forlangte 600 millioner og et år senere 1,6 milliarder. Murcia har i år truet med å saksøke staten dersom ikke sentralregjeringen betaler ned gjelden, beregnet til 1,6 milliarder. La Rioja er like oppsatt på å få sitt tilgodehavende innbetalt, beløpet lyder på 537 millioner.
Katalonia har allerede fått sin historiske gjeld utbetalt, noe som skjedde tidligere i år da regionen fikk 800 millioner ekstra til infrastruktur, som ifølge lederen av lokalregjeringen, José Montilla, kompenserte for lave investeringer i andre tider. Likevel mener katalanerne at de taper i forhold til den avtalen staten nå har gjort med Andalucía. Katalonia krever 4,8 milliarder euros.
– Hvis man betaler ut pengene til Andalucía og ikke til Katalonia, hva kan vi da konkludere? At katalanerne og vår produktivitet hører til i 2. divisjon? Vi krever ikke penger fra de andre regionene, bare en del av det vi katalanere genererer med vår styrke og våre initiativer, sier formannen for CiU, Artur Mas, til El País.
Økonomiminister Elena Salgado har uttalt at regjeringen er parat til å utbetale gjelden til de regioner som ber om det, selv om ingen andre enn Andalucía og Katalonia foreløpig har bedt om dette.

Krangling om kontanter
Prinsipielt må de 784 millioner euros brukes på nødvendige ytelser som helsevesen og utdannelse, men det forventes også at en del vil bli øremerket andre sosiale ytelser, samt statsfinansierte og –beskyttede boliger(VPO).
Det er likevel usikkerhet knyttet til om beløpet utbetales i kontanter eller kompenseres i form av verdier som tomter og byggegrunn, blant annet en tomt i Los Gordales, et område i Sevilla, der man planlegger å bygge en ny rettsbygning, en Ciudad de Justicia. Det har de siste månedene kommet fram mange motsigende uttalelser, men Junta de Andalucía har insistert på at pengene utbetales ”når og slik det passer Andalucía”. Dermed holdes alle dører åpne.
Javier Arenas, lederen av den andalusiske avdelingen av det konservative PP, mener at Andalucía gjøres til latter overfor resten av landet og truer med å saksøke staten om ikke utbetalingen skjer i kontanter. Den ytterste venstrefløy, IU, er enig.
– Juntaen bør slå i bordet, så staten ikke ler av den andalusiske regjeringen, sa talsmannen for IU-CA, Diego Valderas, til El Mundo dagen etter at kongressmedlemmene dro på sommerferie.
Kranglingen om fordelingen av pengene internt i Andalucía er allerede godt i gang. Flere kommuner, bl.a. Torremolinos og Benalmádena, krever at det andalusiske parlamentet fordeler halvparten av pengene mellom kommunene.

Ikke-historisk gjeld og fordeling av statens midler
Regionenes ikke-historiske utestående steg i årets første kvartal med 20,6 prosent til 73,39 milliarder euros, noe som tilsvarer 6,7 prosent av statens bruttonasjonalprodukt. Det er det høyeste i landets historie.
Katalonia har mest utestående, 20,9 milliarder, et tall som representerer nesten 30 prosent av statens gjeld til regionene. Staten skylder Valencia mer enn 13 milliarder og Madrid 10,8 milliarder.
Skatteeuroene er hittil fordelt per innbygger og lyder i øyeblikket på 900 euros i året per innbygger.

Tidsrammene
Chaves arbeider nå med en ny modell for fordeling av statens penger blant regionene, en idé han later til å ha vansker med å få gjennomslag for. Han har allerede vært på en reise rundt i landet, uten å komme til enighet med de lokale regjeringslederne. Derfor blir det nå økonomiminister Elena Salgado jobb å forsøke å oppnå enighet. Men det har skapt en del frustrasjon. Antoni Castells, rådmand med ansvar for økonomien i den katalanske lokalregjering sier til avisen ABC: – Regionene ønsker å snakke med den personen som har nøkkelen til kassen.
Foreløpig er det vedtatt å utbetale i alt ni milliarder av den ikke-historiske gjelden for å gi regionene et pusterom.
Samtidig er taket for statens utgifter i 2010 blitt vedtatt til 182,44 milliarder euros, takket være støtte fra Coalición Canaria og UPN. Men hvordan pengene skal samles inn, om det for eksempel skal skje via høyere skatter fra skatteyterne øverst på lønnsstigen, er ennå ikke avgjort. Det samme gjelder modellen for hvordan Andalucía endelig får sitt historiske tilgodehavende utbetalt. Også denne nøkkelen later til å ligge i Elena Salgados skuff.


Kort fortalt

Hva er Andalucías historiske tilgodehavende?
Et tilgodehavende som i 1981 ble tatt med i det andalusiske lovverket. Statens gjeld til regionen skal sees som en kompensasjon for at staten har investert mindre i Andalucía enn i de andre regioner.

Hvor mye lyder gjelden på?
Da Magdalena Álvarez var ansvarlig for Andalucías finanser, var hun den første som satte et beløp på gjelden, – 1,204 milliarder euros. Regionen har allerede mottatt to avdrag, på hhv. 120 og 300 millioner.

Når blir pengene betalt?
Junta de Andalucía skal ifølge avtalen og statuttene motta pengene før 20. mars 2010. Det har den nåværende regjering akseptert.

Hvordan utbetales pengene?
Dette er ennå ikke avgjort. Andalucía vil ha kontanter, men regjeringen kompenserer kanskje med å gi regionen en stor tomt som staten i øyeblikket har skjøte på.


På plakaten:
(BILLEDTEKSTER)

Manuel Chaves: Manuel Chaves, eksdirigent i Andalucía, nå minister med ansvar for regionene, har ikke klart å selge sin nye fordelingsmodell til regionene.

Elena Salgado: Økonomiminister Elena Salgado har nøkkelen til statskassen.

José Antonio Griñán: José Antonio Griñán blir kanskje nødt til å akseptere et landområde i stedet for kontanter.

Javier Arenas: Javier Arenas, formann i PP Andalucía mener at staten gjør regionene til latter.

José María Aznar: José María Aznars konservative regjering var den første til å utbetale en del av Andalucías historiske tilgodehavende.

Felipe González: Felipe Gonzálezs regjering lyktes med å ignorere gjelden fram til den gikk av i 1996.

José Luis Zapatero: José Luis Zapatero har erkjent at staten skylder Andalucía 784 millioner euros.
 

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet