Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Oktober 2022)

Del

Lekbasert, tverrfaglig læring

Førsteklasse setter seg i ring på gulvet rundt lærer Cathrine Fjeldly og skal få utdelt roller før Pizzarestauranten skal åpne. -Hvem får være kunde, servitør eller pizzakokk, og hvem skal få stå i kassa? Elevene har bare gått på skolen i fire uker, men har allerede lært mye om å vente på tur, rekke opp handa og være tålmodige. Læreren snakker lavt, så elevene må lytte.

-Jeg tenker at du skal få være servitør denne gangen, bestemmer Cathrine, og henger en rollelapp rundt halsen til en elev. -Jeg vil være iskremselger! Noen ønsker innfris, og andre ikke. Det går fint, for elevene vet at det blir en ny sjanse neste runde.

Lærer Cathrine forteller at denne lekbaserte læringsøkten inneholder mange fag. Elevene tegner bokstaver, leser, regner og samarbeider. I pizzadisken og isdisken må man følge oppskrift, og det blir mye muntlig rollelek. Hver økt krever også litt turtaking og tålmodighet, opprydding og sortering.

På sosiallærer Malin Ringheims oppslagstavle kan du skrive navnet ditt, for til dette rommet er alle alltid velkomne. Her kan elevene snakke ut, hente seg inn og møte omsorg og forståelse – uansett hva det gjelder.

Den beste mulige skole for alle

Den Norske Skolen, Málaga ønsker å være den aller beste mulige skole for alle elever som legger til kai i havnen og favnen vår. Vi tenker at kvaliteten på undervisningen vi leverer, og tilpasningene vi gjør for elevene våre, er like viktige uansett om elevene skal være her bare dette skoleåret eller hele skoleløpet sitt. 

Sosial og faglig tilrettelegging

For å best mulig kunne tilpasse undervisningen, kartlegger vi hvordan elevene våre ligger an i basisfagene, slik at vi kan tilpasse undervisningen til de elevene som er her akkurat nå. Funnene er med å forme undervisningen for elevgruppene samlet og hjelper oss å tilrettelegge for individuelle behov.

Trivselen og det psykososiale læringsmiljøet spiller også en stor og viktig rolle. I år har skolen tilrettelagt med å gi sosiallæreren et eget kontor innredet med sofaer, leker og verktøy for å sette ord på følelser og få i gang de viktige samtalene.

Rektor Trude Jahren er på restaurantbesøk. I kassa summerer Bjørn Matheo pizzaprisen og brusen. Astrid sitter klar til å assistere og servitør Friden står stolt og klar til å servere Trudes pizzafavoritt: Tacopizza.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.